Μεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο

Κατηγορίες

ONLINE 27-06-2024 28-06-2024
...
ONLINE 01-04-2024 23-10-2024
Πρόγραμμα με διεθνή πιστοποίηση σε θέματα Mentoring Η διάρκεια του προγράμματος είναι 9 μήνες. Έχει συνολική διάρκεια 126 ώρες, εκ των οποίων οι 108 γίνονται ασύγχρονα και οι 18 ζωντανά με τον κ. Αγγελάκη. Στην περίπτωση που δεν μπορέσει κάποιος να παρακολουθήσει τις ζωντανές εκπαιδεύσεις, αυτές θα βιντεοσκοπούνται και αυτόματα θα μεταφέρονται στις ασύγχρονες ώστε να τις έχει στη διάθεση του και ν...

Αθήνα, 11-02-2024
Η διαφορετικότητα που έχει ο κάθε άνθρωπος είναι σίγουρα μια πρόκληση στην επικοινωνία και την συνεργασία του σε εργασιακά και κοινωνικά περιβάλλοντα. Η πρόκληση αυτή παρουσιάζεται καθημερινά και πολλές φορές οδηγεί τον άνθρωπο σε σκέψεις και συμπεριφορές που είναι άλλοτε θετικές και άλλοτε αρνητικές. Στον εργασιακό χώρο οι συνέπειες είναι ακριβείς και ξεκάθαρες. Το κόστος σημαντικό για τα επόμενα...