Μεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο

Κατηγορίες

ONLINE 02-04-2024 05-12-2024
Στις εισηγήσεις θα ασχοληθούμε με τα παρακάτω: · Τι είναι η Συμβουλευτική και η Ψυχοθεραπεία, απαραίτητες δεξιότητες, κλινική συνέντευξη και θέματα δεοντολογίας και επάρκειας. · Η εφαρμογή της Συμβουλευτικής σε διαφορετικά πλαίσια με σκοπό να μπορέσει ο κάθε συμμετέχων να δει τις διαφοροποιήσεις στην κλινική πρακτική, αλλά και από περίπτωση σε περίπτωση. · Εν γένει το πρόγραμμα αποσκοπεί σε μια σφ...