Μεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο

Κατηγορίες

ONLINE 04-01-2024
Θεματολογία: Πως εξυπηρετούμε τους πελάτες στο τηλέφωνο Τι αναζητούν οι καλούμενοι; Τι επιθυμούν; Ποιες τηλεφωνικές συμπεριφορές τους απομακρύνουν; Δημιουργία Εμπιστοσύνης (rapport) άμεσα στο τηλέφωνο (1ο βήμα πωλήσεων) Πως συνδεόμαστε συναισθηματικά; Πως ελέγχουμε τον τόνο της φωνής μας; Πως γινόμαστε emotionally skilled; Τηλεφωνική Διάγνωση Αναγκών (2ο βήμα πωλήσεων) Μεθοδολογία σωστών ερωτήσεων...

ONLINE
Τι θα παρουσιαστεί: Η επιτυχία μιας επιχείρησης προσδιορίζεται από τις πωλήσεις της και οι επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να προωθήσουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, αναζητούν τους καλύτερους επαγγελματίες πωλητές για να το πραγματοποιήσουν. Οι πωλήσεις, λένε, είναι ταλέντο αλλά στην πραγματικότητα στηρίζονται σε τεχνικές επικοινωνίας και αυξημένης αντίληψης. Στην δύσκολη επιχειρηματική πρα...

ONLINE
Τι θα παρουσιαστεί: Η συμπεριφορά του πελάτη αποτελεί ένα από τα βασικότερα και σύνθετα ζητήματα στο μάρκετινγκ και γενικότερα στην επιχειρηματικότητα. Γνωρίζοντας την συμπεριφορά και την ψυχολογία του πελάτη σας μπορείτε να αντιληφθείτε πώς λαμβάνει τις αγοραστικές του αποφάσεις, ποιοι παράγοντες τις επηρεάζουν και πώς λειτουργεί μετά την αγορά. Το γνωσιακό πεδίο της συμπεριφοράς του καταναλωτή α...