Μεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο

Κατηγορίες

ONLINE 25-06-2024 25-12-2024
...

ONLINE 01-07-2024 01-08-2024
...

ONLINE 06-03-2024 07-07-2024
Η μετάφραση επιστημονικών κειμένων του ιατροφαρμακευτικού κλάδου λογίζεται ως ένας τομέας στον οποίο δεν αρκούν οι βασικές μεταφραστικές σπουδές, καθώς κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω εξειδίκευση σε θέματα βιοεπιστήμης. Οι γνώσεις και η εμπειρία πάνω στη μετάφραση ιατροφαρμακευτικών κειμένων προσφέρουν σημαντικές επαγγελματικές ευκαιρίες στην αγορά εργασίας. Μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος Ιατρι...

ONLINE 10-07-2024 10-12-2024
...

ONLINE 12-07-2024 12-06-2024
...

ONLINE 19-07-2024
...

ONLINE 10-10-2024 31-07-2024
...

Αθήνα, 18-10-2023 27-02-2025
Το Σχολείο Διάσωσης 2023-24 είναι σχολείο εκπαιδεύσεως περίπου 100 ωρών, κυρίως νέων μελών της Ε.Ε.Ε.Δ.Ε.Α.. Τα εκπαιδευτικά θέματα του Σχολείου Διάσωσης 2023-24 χωρίζονται σε ​ βασικά, είναι υποχρεωτικά για όλους, με το πέρας των οποίων θα ολοκληρωθεί το κύριο μέρος του Σχολείου. δευτερεύοντα, θα διασπαρθούν εμβόλιμα στο συνολικό πρόγραμμα της Ε.Ε.Ε.Δ.Ε.Α.. ​ ...

Πυλαία,Θεσσαλονίκης, 15-03-2024
Το γήρας και ο θάνατος είναι η φυσική συνέχεια της ζωής. Η επιστημονική κοινότητα από χρόνια αναζητεί τρόπους για να επιμηκύνει τη ζωή και να μας απαλλάξει από τα δεινά του γήρατος. Η Ελισάβετ Α΄ της Αγγλίας, μια από τις πλουσιότερες γυναίκες της εποχής της, λίγο πριν πεθάνει τον Μάρτιο του 1603 στα 70 της χρόνια φέρεται να είπε: «Όλα μου τα υπάρχοντα για μια στιγμή ζωής ακόμα». Το Pew Research Ce...