Μεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο

Κατηγορίες

ONLINE 01-12-2023 01-03-2024
The BIM Foundations is a CPD-accredited course that describes the principles and concepts of BIM in line with ISO 19650-1, identifies the key components that support BIM information management and includes a reference to the UK BIM standards that influenced ISO 19650. ...

ONLINE 06-12-2023 07-12-2023
Το σεμινάριο στοχεύει να διδάξει τις τεχνικές, τα εργαλεία και τις συμπεριφορές μέσα σε μία ομάδα που οδηγούν σε επιτυχή έργα. Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα αποκτήσουν γνώσεις πάνω στη Διαχείριση Έργων και θα λάβουν όλα τα απαραίτητα εφόδια που χρειάζεται ένας Project Manager. *Διάρκεια: 16 ώρες **Το σεμινάριο πραγματοποιείται σε συνεργασία με την TÜV HELLAS (TÜV NORD) ...
ONLINE 06-02-2024 24-02-2024
Το σεμινάριο στοχεύει να διδάξει τις τεχνικές, τα εργαλεία και τις συμπεριφορές μέσα σε μία ομάδα που οδηγούν σε επιτυχή έργα. Οδηγεί επίσης στην κατάλληλη προετοιμασία όσων ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης Project Management ΙPMA-D. Η πιστοποίηση IPMA προσφέρει παγκόσμια αναγνώριση, βελτιωμένες ευκαιρίες καριέρας και προστιθέμενη αξία για τον εργοδότη. Οι συμμετέχοντες στο...
ONLINE 06-02-2024 30-03-2024
Καθώς κοιτάμε το μέλλον, η σημασία της βιωσιμότητας, η οποία περιλαμβάνει την οικονομική ανάπτυξη παράλληλα με την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική υπευθυνότητα, συνεχίζει να αναπτύσσεται και να μας απασχολεί. Ως Project Managers είναι σημαντικό να λαμβάνουμε υπόψιν την βιωσιμότητα σε όλο τον κύκλο ζωής ενός έργου. Αυτή η διαδικασία μπορεί να περιλαμβάνει την υιοθέτηση πρακτικών για τ...
ONLINE 06-02-2024 24-02-2024
Το σεμινάριο στοχεύει να διδάξει τις τεχνικές, τα εργαλεία και τις συμπεριφορές μέσα σε μία ομάδα, που οδηγούν σε επιτυχή έργα. Οδηγεί, επίσης, στην κατάλληλη προετοιμασία όσων ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης Project Management ΙPMA-C. Η πιστοποίηση IPMA προσφέρει παγκόσμια αναγνώριση, βελτιωμένες ευκαιρίες καριέρας και προστιθέμενη αξία για τον εργοδότη. Οι συμμετέχοντες ...
ONLINE 10-02-2024
Το σεμινάριο στοχεύει να διδάξει τη διαχείριση έργων μέσα από τη χρήση του λογισμικού Ms Project, τόσο μέσα από σύντομες ασκήσεις, όσο και με τη δημιουργία ενός έργου το οποίο ζητείται από τους εκπαιδευόμενους να απεικονίσουν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. *Το σεμινάριο πραγματοποιείται σε συνεργασία με την TÜV HELLAS (TÜV NORD) ...
ONLINE 17-02-2024
Το σεμινάριο στοχεύει να διδάξει τη διαχείριση έργων μέσα από τη χρήση του λογισμικού Ms Project, τόσο μέσα από σύντομες ασκήσεις, όσο και με τη δημιουργία ενός έργου το οποίο ζητείται από τους εκπαιδευόμενους να απεικονίσουν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. *Το σεμινάριο πραγματοποιείται σε συνεργασία με την TÜV HELLAS (TÜV NORD) ...