Μεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο

Κατηγορίες

ONLINE
Το σεμινάριο στοχεύει να διδάξει τη διαχείριση έργων μέσα από τη χρήση του λογισμικού Ms Project, τόσο μέσα από σύντομες ασκήσεις όσο και με τη δημιουργία ενός έργου, το οποίο ζητείται από τους εκπαιδευόμενους να απεικονίσουν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. *Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε συνεργασία με την TÜV HELLAS (TÜV NORD) ...