Μεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
Σχολικός Σχεδιασμός Εκτάκτου Ανάγκης και Ασφάλειας
Σχολικός Σχεδιασμός Εκτάκτου Ανάγκης και Ασφάλειας

25/11/2023 12:00 -
20/01/2024 - 20:00

Σχολικός Σχεδιασμός Εκτάκτου Ανάγκης και Ασφάλειας

Κατηγορία: Personal & Business Development

Εισηγητής: Αναστάσιος Γερασιμάτος

Περιγραφή

Η εκπαίδευση στο πρόγραμμα «Εσωτερική Ασφάλεια – Σχολικός Σχεδιασμός Εκτάκτου Ανάγκης και Ασφάλειας / Homeland Security – School Emergency Planning and Safety» καλύπτει στο 100% τις απαιτήσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, στην σύνταξη Εσωτερικού Κανονισμού Σχολικής Μονάδας και στην ανάπτυξη Μνημονίου Ενεργειών για τη διαχείριση πυρκαγιών, ακραίων καιρικών φαινομένων, τεχνολογικών καταστροφών και ΧΒΡΠ περιστατικών, για το σχολικό έτος 2023 – 2024. Ενδιαφέρει ιδιαιτέρα μαθητές, φοιτητές, δασκάλους, καθηγητές, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό, φύλακες, στελέχη υπηρεσιών security, γονείς και κηδεμόνες αλλά και κάθε άλλον ενδιαφερόμενο.

Πληροφορίες

Ο Σχολικός Σχεδιασμός Εκτάκτου Ανάγκης και Ασφάλειας, απευθύνεται σε νηπιαγωγούς, δασκάλους, καθηγητές και διοικητικό προσωπικό κάθε σχολικής μονάδας. Απευθύνεται επίσης στο βοηθητικό προσωπικό που εργάζεται στο κτήριο ή στον περιβάλλοντα χώρο του σχολικού συγκροτήματος, στα στελέχη ιδιωτικής ασφάλειας και στο προσωπικό των εταιρών ιδιωτικής ασφάλειας που φυλάσσουν τις σχολικές εγκαταστάσεις. Απευθύνεται στους γονείς και κηδεμόνες, στα μέλη των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων κάθε σχολικής μονάδας. Μια πρωτοποριακή εκπαίδευση πάνω στα αμερικάνικα πρότυπα, δυναμική, σύγχρονη, σε απλή και κατανοητή γλώσσα, με αναφορές σε αληθινά γεγονότα που συνέβησαν στα σχολεία σε διάφορες χώρες του κόσμου και στην Ελλάδα και στοίχισαν την ζωή σε δεκάδες μαθητές, δασκάλους και καθηγητές, άδικα.

Ημερομηνίες

25/11/2023 12:00 -
20/01/2024 - 20:00

Απομακρυσμένη παρακολούθηση:

Ναι

θέλω να μάθω περισσότερα

    Αποδέχομαι τους όρους χρήσης