Μεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο

Κατηγορίες

ONLINE 25-04-2024
Για την υλοποίηση κάθε επιχειρηματικής επένδυσης, είναι απολύτως αναγκαία η σύνταξη ενός επιχειρηματικού πλάνου – Business Plan. Αποτελεί δε τη μοναδική μελέτη που παρουσιάζει ολοκληρωμένα την επιχειρηματική επένδυση, γι’ αυτό και πρέπει να είναι ρεαλιστικό, εφικτό, ολοκληρωμένο και κατανοητό. Η σημασία ενός σωστού και ολοκληρωμένου Business Plan είναι πολύ μεγάλη, γιατί πάνω σε αυτό πρέπει ...
ONLINE 13-05-2024 15-05-2024
Στόχος του σεμιναρίου είναι να προσφέρει στο προσωπικό των επιχειρήσεων και οργανισμών τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, που απαιτούνται για την κατανόηση και εφαρμογή των πρακτικών βιωσιμότητας (sustainability), με βάση τα πρότυπα ESG (environment, social, governance/περιβάλλον, κοινωνία, διακυβέρνηση), ώστε να προετοιμάσει τις επιχειρήσεις και οργανισμούς στις νέες υποχρεώσεις της νομοθεσί...
ONLINE 22-05-2024 23-05-2024
Το σεμινάριο παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση για την περιβαλλοντική διαχείριση ενός εργοταξίου. Μέσα από συνεκτικές παρουσιάσεις, ομαδικές συζητήσεις και ασκήσεις, οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τη σχετική με τα εργοτάξια περιβαλλοντική νομοθεσία, τις υποχρεώσεις και τις καλές πρακτικές. Επιπρόσθετα, θα ενημερωθούν για τον κοινωνικό αντίκτυπο των εργοταξίων. Ειδικότερα, θα παρουσιασθούν ζητήμ...
Αθήνα, 09-06-2024
Συνάντηση. Σύνδεση. Ανακάλυψη. Μεταμόρφωση. Φαντάσου πως στο κέντρο της ύπαρξης σου υπάρχει ένας διαβήτης. Έχει ήδη χαραχτεί αυτόματα ένας κύκλος ζωής, σα να μην ήσουν εσύ που αποφάσιζες, αλλά οι δικοί σου, η κοινωνία κι όσα σου έχουν πει άλλοι. Μέσα στον κύκλο της ζωής σου υπάρχουν όλες οι πτυχές: η υγεία σου, η οικογένεια, η καριέρα, οι σχέσεις, τα οικονομικά. Κάποιοι τομείς λειτουργούν καλούτσι...

ONLINE 01-04-2024 23-10-2024
Πρόγραμμα με διεθνή πιστοποίηση σε θέματα Mentoring Η διάρκεια του προγράμματος είναι 9 μήνες. Έχει συνολική διάρκεια 126 ώρες, εκ των οποίων οι 108 γίνονται ασύγχρονα και οι 18 ζωντανά με τον κ. Αγγελάκη. Στην περίπτωση που δεν μπορέσει κάποιος να παρακολουθήσει τις ζωντανές εκπαιδεύσεις, αυτές θα βιντεοσκοπούνται και αυτόματα θα μεταφέρονται στις ασύγχρονες ώστε να τις έχει στη διάθεση του και ν...

Αθήνα, 11-02-2024
Η διαφορετικότητα που έχει ο κάθε άνθρωπος είναι σίγουρα μια πρόκληση στην επικοινωνία και την συνεργασία του σε εργασιακά και κοινωνικά περιβάλλοντα. Η πρόκληση αυτή παρουσιάζεται καθημερινά και πολλές φορές οδηγεί τον άνθρωπο σε σκέψεις και συμπεριφορές που είναι άλλοτε θετικές και άλλοτε αρνητικές. Στον εργασιακό χώρο οι συνέπειες είναι ακριβείς και ξεκάθαρες. Το κόστος σημαντικό για τα επόμενα...