Τερψίδου Μ.

Τερψίδου Μ.

​Σκοπός σεμιναρίου:

Το σεμινάριο έχει ως στόχο την κατανόηση και την εφαρμογή μεθοδολογιών για την βελτιστοποίηση του αποθέματος, αλλά και για τη σωστή οργάνωση της αποθήκης.

Θεματολογία:

Το σεμινάριο διαρθρώνεται σε ενότητες, με στόχο την μέγιστη δυνατή εμβάθυνση στη συγκεκριμένη πτυχή των logistics. Πιο συγκεκριμένα, θα αναλυθούν τα εξής:
​Το κόστος
 • Κόστος αποθέματος – Το κρυφό κόστος
 • Τρόποι βελτιστοποίησης κόστους στον προγραμματισμό αποθεμάτων
 • Σχεδιασμός και έλεγχος - Forecasting: Η "σωστή" παραγγελία
 • Τρόποι βελτιστοποίησης κόστους αποθεματοποίησης
 • Κριτήρια επιλογής σωστού μοντέλου πρόβλεψης
Η λιτή αποθήκη
 • Οργάνωση και λειτουργία λιτής αποθήκης
 • Κριτήρια επιλογής εξοπλισμού αποθήκης
 • «Σπατάλες» - Εντοπισμός και τρόποι εξάλειψης
 • Φαινόμενο Bullwhip και τρόποι αντιμετώπισης
 • Η έννοια του Capacity – Τρόποι ελέγχου για αποτελεσματική απόδοση
 • Προσέγγιση στο Lean Management
Η παραλαβή
 • Ορθή διαδικασία παραλαβής: Γιατί είναι η σημαντικότερη διαδικασία;
 • Διασφάλιση ποιοτικού ελέγχου
 • Διαχείριση παραλαβών – επιστροφών – ακατάλληλων
Η περισυλλογή παραγγελιών
 • Το χτίσιμο της στρατηγικής περισυλλογής παραγγελιών
 • Εφαρμογή της τεχνολογίας στις νέες μεθόδους Order Picking
 • H ABC Analysis ως μέθοδος μείωσης κόστους στο Picking
Το πληροφοριακό σύστημα
 • Η εξέλιξη από το MRP στο ERP
 • ERP vs. WMS και οι νέες τεχνολογίες ως μέθοδοι μείωσης κόστους  
Το τμήμα προμηθειών
 • Τμήμα αγορών (Purchasing) και η συμβολή του στην εξοικονόμηση κόστους
 • Ορθή διαδικασία επιλογής προμηθευτή
 • Η διαπραγμάτευση και η γλώσσα του σώματος
 • Κριτήρια αξιολόγησης προμηθευτών – Εργαλείο
 • Ολικό κόστος επιχείρησης
Η μέτρηση της αποδοτικότητας
 • Ενδεικτικοί δείκτες για τη μέτρηση αποδοτικότητας στην αποθήκη (KPI’s)

Απευθύνεται σε:

 • υπεύθυνους παραγγελιών και προμηθειών
 • υπεύθυνους διανομών & παραγωγής
 • στελέχη αποθήκης
 • ​logistics managers

​Σκοπός σεμιναρίου:

Ο 21ος αιώνας είναι η εποχή της εικόνας. Η εικόνα είναι αυτή που, αρκετές φορές, διαμορφώνει τον τρόπο που μας βλέπουν οι άλλοι και χτίζει την εμπιστοσύνη και την πίστη τους στο όραμά μας. Οι παραπάνω λόγοι κατέστησαν αναγκαία τη σύλληψη και την εισήγηση ενός δεκάωρου online Workshop για το Personal Branding.
Ολοκληρώνοντας το workshop, ο συμμετέχων θα έχει εφοδιαστεί́ με τις βασικές γνώσεις και εργαλεία. Αυτά θα τον βοηθήσουν να χτίσει ένα ισχυρό́ personal brand που θα τον ξεχωρίσει από́ τον ανταγωνισμό́, θα τον τοποθετήσει ως αυθεντία στον χώρο, θα του δώσει μεγαλύτερη αξία ως επαγγελματία και θα εμπνεύσει εμπιστοσύνη στο κοινό́ του.

Θεματολογία:

Το σεμινάριο διαρθρώνεται σε ενότητες, με στόχο την εισαγωγή στα μυστικά του Personal Branding. Πιο συγκεκριμένα, θα αναλυθούν τα εξής:
 • Personal branding: το ισχυρότερο όπλο στην digital εποχή
 • Πως το brand μπορεί να αγγίξει το συναίσθημα των ανθρώπων
 • Πως μπορείς να ξεχωρίσεις από τον ανταγωνισμό;
 • Τα βήματα για ένα επιτυχημένο Personal Branding

Απευθύνεται σε:

• ελεύθερους επαγγελματίες
• επιχειρηματίες
• στελέχη επιχειρήσεων
• σε όποιον επιθυμεί να χτίσει ένα προσωπικό brand
Το πρόγραμμα αναφέρεται στις διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ συναδέλφων, πελατών, προϊσταμένων και υφισταμένων. Στόχος είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες τη δυνατότητα να διαχειρίζονται αποτελεσματικά διαφορετικές ή ακόμη και ιδιαίτερες ανθρώπινες συμπεριφορές, να μάθουν να αξιοποιούν τη δύναμη της επικοινωνίας, να εξομαλυνθούν ανομοιογένειες και εμπόδια, αλλά και να αυξηθεί η απόδοσή των στελεχών.