Τερψίδου Μ.

Τερψίδου Μ.

Το πρόγραμμα αναφέρεται στις διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ συναδέλφων, πελατών, προϊσταμένων και υφισταμένων. Στόχος είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες τη δυνατότητα να διαχειρίζονται αποτελεσματικά διαφορετικές ή ακόμη και ιδιαίτερες ανθρώπινες συμπεριφορές, να μάθουν να αξιοποιούν τη δύναμη της επικοινωνίας, να εξομαλυνθούν ανομοιογένειες και εμπόδια, αλλά και να αυξηθεί η απόδοσή των στελεχών.