Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2014 20:24

Project Management Hard & Soft Skills | e-learning

Περιγραφή Σεμιναρίου Management e-learning

Το σεμινάριο στοχεύει να διδάξει τις τεχνικές, τα εργαλεία και τις συμπεριφορές μέσα σε μία ομάδα που οδηγούν σε επιτυχή έργα.

Οδηγεί επίσης στην κατάλληλη προετοιμασία όσων ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης Project Management ΙPMA-D. Η πιστοποίηση IPMA προσφέρει παγκόσμια αναγνώριση, βελτιωμένες ευκαιρίες καριέρας και προστιθέμενη αξία για τον εργοδότη.

Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα αποκτήσουν γνώσεις πάνω στη Διαχείριση Έργων και θα λάβουν όλα τα απαραίτητα εφόδια που χρειάζεται ένας Project Manager.

Η Πιστοποιήση IPMA

Η πιστοποίηση του IPMA (International Project Management Association) έχει παγκόσμια ισχύ. Τα τελευταία 10 χρόνια το IPMA έχει πιστοποιήσει πάνω από 100.000 project managers σε 45 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Η πιστοποίηση κατά IPMA σας προσφέρει:

 • Παγκόσμια αναγνώριση
 • Αντικειμενική, ουδέτερη εξακρίβωση της ικανότητας διαχείρισης έργων
 • Βελτιωμένες ευκαιρίες καριέρας
 • Προστιθέμενη αξία για την εταιρία σας
 • Ένα διεθνώς αναγνωρισμένο τίτλο

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε έμπειρους και νέους project managers, σε μέλη ομάδων έργων, σε στελέχη επιχειρήσεων και γενικότερα σε όποιον διαχειρίζεται, συμμετέχει ή υποστηρίζει έργα.

H εκπαίδευση μέσω e-learning πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο, δίνοντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να έχουν ενεργή συμμετοχή και άμεση επαφή με τον εισηγητή και τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Τη διαδραστική εκπαίδευση βοηθά η διαδικτυακή πλατφόρμα εκπαίδευσης, στην οποία οι συμμετέχοντες μπορούν να βρουν εκπαιδευτικό υλικό, παραδείγματα, ασκήσεις καθώς και εργαλεία για την άμεση επικοινωνία με τον εισηγητή.


Εισηγήτες

Όλοι οι εκπαιδευτές είναι πιστοποιημένοι project managers κατά IPMA-D και καταξιωμένα στελέχη πολυεθνικών εταιριών. Έχουν πολύχρονη εμπειρία τόσο στη διαχείριση μεγάλων έργων όσο και στην επιμόρφωση στελεχών.

Κώστας Θεοφανίδης

 • Ηλεκτρολόγος – Μηχανολόγος, MSc Business Administration
 • τ. Τεχνικός Διευθυντής πετρελαϊκής εταιρίας
 • τ. Πρόεδρος ΠΣΣΑΜΕΕ
 • First Trainer PM-Greece
 • Πιστοποιημένος στο Project Management IPMA-D
 • Εισηγητής σεμιναρίων Management
 • Business Development Consultant

Κατερίνα Θεοφανίδου

 • Βιομηχανική Διοίκηση, Msc
 • Business Development Consultant
 • Πιστοποιημένη στο Project Management IPMA-D
 • Εισηγήτρια σεμιναρίων Project Management

Πρόγραμμα εκπαίδευσης

 • Ορισμός έργου και διαχείρισης έργου
 • Οφέλη διαχείρισης έργου
 • Ορολογία διαχείρισης έργου
 • Έργο, πρόγραμμα, δίκτυο έργων, χαρτοφυλάκιο έργων
 • Οργάνωση εταιριών και οργάνωση έργων
 • Ανθρώπινος και κοινωνικός παράγοντας στη διαχείριση έργων
 • Μέλη ομάδας έργου, ρόλοι και αρμοδιότητες
 • Πώς να δημιουργήσετε μια αποδοτική ομάδα έργου
 • Workshop: Πώς δημιουργούμε την κατάλληλη ομάδα έργου. Ικανότητες μελών και ανθρώπινες συμπεριφορές.
 • Προσέγγιση Roland Gareis
 • Οργάνωση εταιρίας προσανατολισμένη βάσει έργων (project-oriented organisation)
 • Κρίσιμη διαδρομή και κρίσιμες δραστηριότητες
 • Μέθοδος CPM
 • Συνοπτική εκπαίδευση MS Project
 • Διαχείριση πόρων: ανθρώπινοι, τεχνικοί, οικονομικοί πόροι
 • Γίνετε ικανός Project Manager: τεχνική επάρκεια, επάρκεια συμπεριφοράς, επάρκεια πλαισίου
 • Οι φάσεις της διαχείρισης έργου: Έναρξη – Έλεγχος – Συντονισμός – Κλείσιμο
 • Είδη και διαχείριση αλλαγών
 • Το marketing του έργου
 • Η επιτυχία του έργου και από τι εξαρτάται
 • Βασική τεκμηρίωση διαχείρισης έργου: Objectives Plan, WBS, Milestone Plan, Environment Plan, Organization Plan, Cost Plan
 • Η πιστοποίηση IPMA και προετοιμασία για τις εξετάσεις
 • Προσομοίωση εξετάσεων πιστοποίησης IPMA

Παροχές

Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, που περιλαμβάνει τις παρουσιάσεις των εισηγητών, καθώς και πιστοποιητικό παρακολούθησης.
Οι υποψήφιοι για τις εξετάσεις πιστοποίησης IPMA-D θα έχουν συνεχή υποστήριξη και καθοδήγηση και μετά τη λήξη του σεμιναρίου, για την απολύτως επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις.

Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής είναι 240€.

Για ιδιώτες παρέχονται εκπτώσεις:

 • 10% για εγγραφές και πληρωμές έως και τις 18/02/14
 • 10% για ομαδική εγγραφή 3 ατόμων και άνω
 • 10% για φοιτητές και ανέργους
Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2014 20:03

Project Management για Όλους | e-learning

Περιγραφή Σεμιναρίου Project Management

Το σεμινάριο στοχεύει να διδάξει τις τεχνικές, τα εργαλεία και τις συμπεριφορές μέσα σε μία ομάδα που οδηγούν σε επιτυχή έργα.

Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα αποκτήσουν γνώσεις πάνω στη Διαχείριση Έργων και θα λάβουν όλα τα απαραίτητα εφόδια που χρειάζεται ένας νέος Project Manager

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε νέους project managers ή σε οποίον επιθυμεί να ασχοληθεί με τη διαχείριση έργων.

H εκπαίδευση μέσω e-learning πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο, δίνοντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να έχουν ενεργή συμμετοχή και άμεση επαφή με τον εισηγητή και τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Τη διαδραστική εκπαίδευση βοηθά η διαδικτυακή πλατφόρμα εκπαίδευσης, στην οποία οι συμμετέχοντες μπορούν να βρουν εκπαιδευτικό υλικό, παραδείγματα, ασκήσεις καθώς και εργαλεία για την άμεση επικοινωνία με τον εισηγητή.

Εισηγητές

Όλοι οι εκπαιδευτές είναι πιστοποιημένοι project managers κατά IPMA-D και καταξιωμένα στελέχη πολυεθνικών εταιριών. Έχουν πολύχρονη εμπειρία τόσο στη διαχείριση μεγάλων έργων όσο και στην επιμόρφωση στελεχών.

Κώστας Θεοφανίδης

 • Ηλεκτρολόγος – Μηχανολόγος, MSc Business Administration
 • τ. Τεχνικός Διευθυντής πετρελαϊκής εταιρίας
 • τ. Πρόεδρος ΠΣΣΑΜΕΕ
 • First Trainer PM-Greece
 • Πιστοποιημένος στο Project Management IPMA-D
 • Εισηγητής σεμιναρίων Management
 • Business Development Consultant

Κατερίνα Θεοφανίδου

 • Βιομηχανική Διοίκηση, Msc
 • Business Development Consultant
 • Πιστοποιημένη στο Project Management IPMA-D
 • Εισηγήτρια σεμιναρίων Project Management

Πρόγραμμα εκπαίδευσης

 • Ορισμός έργου και διαχείρισης έργου
 • Οφέλη διαχείρισης έργου
 • Ορολογία διαχείρισης έργου
 • Έργο, πρόγραμμα, δίκτυο έργων, χαρτοφυλάκιο έργων
 • Οργάνωση εταιριών και οργάνωση έργων
 • Ανθρώπινος και κοινωνικός παράγοντας στη διαχείριση έργων
 • Μέλη ομάδας έργου, ρόλοι και αρμοδιότητες
 • Πώς να δημιουργήσετε μια αποδοτική ομάδα έργου
 • Workshop: Πώς δημιουργούμε την κατάλληλη ομάδα έργου. Ικανότητες μελών και ανθρώπινες συμπεριφορές.
 • Οργάνωση εταιρίας προσανατολισμένη βάσει έργων (project-oriented organisation)
 • Κρίσιμη διαδρομή και κρίσιμες δραστηριότητες
 • Μέθοδος CPM
 • Συνοπτική εκπαίδευση MS Project
 • Διαχείριση πόρων: ανθρώπινοι, τεχνικοί, οικονομικοί πόροι
 • Οι φάσεις της διαχείρισης έργου: Έναρξη – Έλεγχος – Συντονισμός – Κλείσιμο
 • Το marketing του έργου
 • Η επιτυχία του έργου και από τι εξαρτάται

Παροχές

Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, που περιλαμβάνει τις παρουσιάσεις των εισηγητών, καθώς και πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής είναι 110€

Για ιδιώτες παρέχονται εκπτώσεις:

 • 10% για εγγραφές και πληρωμές έως και τις 18/02/14
 • 10% για ομαδική εγγραφή 3 ατόμων και άνω
 • 10% για φοιτητές και ανέργους

 

# Σεμινάρια      e-Learning      Επικοινωνία     
 
 

Αγαπητοί φίλοι,

Απέναντι στα προβλήματα που βιώνουμε όλοι στην Ελληνική και Κυπριακή πραγματικότητα, με κυριότερα αυτά της ανεργίας, της οικονομικής δυσπραγίας και του ασταθούς οικονομικού και δημοσιονομικού περιβάλλοντος, μπορεί κανείς να ακολουθεί παθητικά τις εξελίξεις ή να τα υπερβαίνει χαράσσοντας νέους προσωπικούς και επαγγελματικούς δρόμους με γνώση, επιμονή και υπομονή.

Συνεπείς στις αξίες μας, εμείς στη Human Asset πιστεύουμε ότι η δυναμική προσωπική και επαγγελματική βελτίωση και ανάπτυξη, μέσα από την εκπαίδευση (με διεθνείς πιστοποιήσεις) και το coaching, σε συνδυασμό με τη δομημένη εξωστρέφεια μπορούν να βοηθήσουν να γίνει το 2014 για τον καθένα μας αρχή μιας νέας δυναμικής προσπάθειας ανάκαμψης και πραγματικής -χωρίς δεκανίκια- ανάπτυξης.

Για το λόγο αυτό ετοιμάσαμε ένα νέο πρόγραμμα ποιοτικών και στοχευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που προσφέρουμε στα εκπαιδευτικά μας κέντρα στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά και από απόσταση (με Live on-Line Training), τα οποία οδηγούν σε νέες, πολύτιμες δεξιότητες αλλά και σε καταξιωμένες διεθνείς πιστοποιήσεις.

Ευχόμαστε καλή χρονιά με υγεία και καλή επιτυχία στους στόχους σας!

Δημήτρης Τόλης Γιώργος Κυριακίδης
Διευθύνων Σύμβουλος Διευθυντής Εκπαίδευσης
 
Project Management Professional (PMP)® - (Προετοιμασία Πιστοποίησης PMP®)
   

Η πιστοποίηση Project Management Professional (PMP)® (πιστοποίηση Επαγγελματία Διαχειριστή Έργων) για κάθε επαγγελματία που ασχολείται με έργα προσδίδει επιπλέον αναγνωρισιμότητα στο επαγγελματικό του προφίλ και νέες επαγγελματικές ευκαρίες.
Το πρόγραμμα της Human Asset ‘PMP® prep course’ δίνει όλα τα εφόδια που απαιτούνται για την επιτυχή συμμετοχή στη εξέταση για την πιστοποίηση PMP® του Project Management Institute, (PMI)® η οποία αποτελεί διεθνώς μια έγκυρη και δημοφιλή πιστοποίηση για διαχειριστές έργων πάσης φύσης. Παρέχεται διαρκής υποστήριξη πρίν και μετά το σεμινάριο, βιβλίο, σημειώσεις για τη Διαχείριση Έργου (workbook), καθώς και σημειώσεις του εκπαιδευτή, ασκήσεις και μελέτες περίπτωσης.

 

PMP Prep course - Αθήνα - Εισηγητής:Γιώργος Κυριακίδης, MBA, MA, PMI-RMP, PMP, MCP
24 – 26 Ιαν 2014 - 1ο μέρος
7 – 9 Φεβ 2014 - 2ο μέρος

PMP Prep course - Θεσ/νίκη- Εισηγητής:Γιώργος Κυριακίδης, MBA, MA, PMI-RMP, PMP, MCP
17 – 19 Ιαν 2014 - 1ο μέρος
31 Ιαν – 2 Φεβ 2014 - 2ο μέρος

Παρακολούθηση με φυσική παρουσία
Παρακολούθηση εξ' αποστάσεως
Diploma in Business Coaching (από απόσταση/e-Learning)
   

Η Human Asset σε συνεργασία με το Δρ. Γιώργο Καραθάνο και το International eLearning Academy παρέχουν εξ αποστάσεως (με την καινοτόμα προσέγγιση του Blended Learning το αναγνωρισμένο από το Association For Coaching πρόγραμμα Diploma in Business Coaching. Το πρόγραμμα για το Business coaching (Συμβουλευτή επιχειρήσεων ) είναι μια πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική ενότητα με στόχο την παροχή γνώσης σε ιδιαίτερα κρίσιμους, καθημερινούς, πρακτικούς και νευραλγικούς τομείς της συμβουλευτικής των επιχειρήσεων...

 

Diploma in Business Coaching - Πανελλαδικά- Εισηγητής: Δρ. Γιώργος Καραθάνος, MA, BSc, Dip LC (IC Inst.) Dip BC (BC Inst.)
Έναρξη Προγραμματων από 1η Φεβ., 2014.
Εγγραφές καθημερινά όλο τον χρόνο.

Association for Coaching
Παρακολούθηση εξ' αποστάσεως
Diploma in Life Coaching (από απόσταση/e-Learning)
   

Το πρόγραμμα για το Life Coaching (προπόνηση ζωής – προσωπική συμβουλευτική) είναι μια πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική ενότητα με στόχο την παροχή γνώσης και ανάπτυξη δεξιοτήτων σε ιδιαίτερα κρίσιμους, καθημερινούς, πρακτικούς και νευραλγικούς τομείς της Ζωής μας, όπως:

* την επιστημονικής βάσης γνωριμία και βελτίωση του εαυτού μας
* την υλοποίηση των στόχων μας βάση επιστημονικού σχεδίου και πρακτικών βημάτων
* και την ανάπτυξη προσωπικών ικανοτήτων αυτό-ενίσχυσης και αυτό-βελτίωσης

Το πρόγραμμα συγκεντρώνει γνώσεις από πολλές και διαφορετικές επιστήμες για την προσφορά στους συμμετέχοντες πρακτικών βημάτων αυτογνωριμίας, ανάπτυξης (προσωπικού και επαγγελματικού επιπέδου) καθώς και άμεσης επίλυσης προβλημάτων (προσωπικού και επαγγελματικού επιπέδου)...

Diploma in Business Coaching - Πανελλαδικά - Εισηγητής: Δρ. Γιώργος Καραθάνος, MA, BSc, Dip LC (IC Inst.) Dip BC (BC Inst.)
Έναρξη Προγραμματων από 1η Φεβ., 2014.
Εγγραφές καθημερινά όλο τον χρόνο.

Association for Coaching
Παρακολούθηση εξ' αποστάσεως
Business English (Corporate/Individuals)
   

Talking your way to business success in English. 
Whether due to globalization of the economy or the present uncertain business environment, many companies are extending their activities to markets abroad, and those already active in other countries are intensifying their efforts. The vast majority of international business is conducted in English and research has shown that while most people ‘speak’ English, a great number need to improve their oral communication.
Indeed it is spoken English that probably contributes more than any other factor to success in business and certainly increases our chances of closing the deal and establishing a profitable relationship with our business partners.

 

Workout: Top performing athletes exercise/ workout to prepare for a major sporting event or to maintain a satisfactory level of fitness... more

Intensive: If you only have a few days or weeks to improve or exercise your English before a)attending or participating in an exhibition... more

Interview Success In EnglishPreparation for a Successful Interview in English. A workshop delivered in English (for non–natives) suitable for professionals looking for new challenges abroad and who want to be fully prepared for the all important interview phase. more

 
Παρακολούθηση με φυσική παρουσία
Παρακολούθηση εξ' αποστάσεως

Business English (Corporate/Individuals) - Athens - Trainer: Robert Harris

 
Train the Trainers – Postgraduate Diploma in Training & Development
   

Η Human Asset σε συνεργασία με τον πιστοποιημένο εκπαιδευτή εκπαιδευτών κ.Δημήτρη Τόλη, τη Dequals Ltd και το Βρετανικό Awarding Body NCFE (Investors in Quality,www.ncfe.org.uk) προσφέρουν το Postgraduate Diploma in Training and Development, είτε με εργαστήρια workshops στις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις Αθήνα και Θεσσαλονίκη, είτε από απόσταση (με την καινοτόμα προσέγγιση του e-learning/ Blended Learning).
Μέσα από αυτό το αλληλεπιδραστικό και πρακτικό εργαστήρι (workshop) ο κάθε εκπαιδευτής, ανεξάρτητα από το αντικείμενο που διδάσκει, θα γνωρίσει και - κυρίως - θα εφαρμόσει στην πράξη νέες μεθόδους και τεχνικές εκπαίδευσης (διεθνή best practices) και θα θέσει στέρεες βάσεις για την ανάπτυξη της καριέρας του.

 

Train the Trainers - Αθήνα - Εισηγητής:Δημήτρης Τόλης, MBA, PMP.
28 Φεβ.-2 Μαρ., 2014
e-Learning: Εγγραφές καθημερινά όλο τον χρόνο. 

Association for Coaching
Παρακολούθηση με φυσική παρουσία
Παρακολούθηση εξ' αποστάσεως
 

* PMP, PMI, PMI-RMP and PMBOK Guide are registered trademarks of Project Management Institute, Inc

Δείτε άλλα προγράμματα της Human Asset που ίσως σας ενδιαφέρουν:
Diploma in Public Relations (e-Learning) Έναρξη: 3 Φεβ., 2014 / Εισηγητής: Δρ. Γιώργος Καραθάνος, MA, BSc, Dip LC (IC Inst.) Dip BC (BC Inst.)
MS Project 2010 - Certification Preparation Αθήνα: 4-6 Φεβ., 2014 / Θεσσαλονίκη: ημερομηνίες θα ανακοινωθούν σύντομα - www.humanasset.gr / Διάρκεια: 18 ώρες / Εισηγητής: Γιώργος Κυριακίδης, MBA, MA, PMI-RMP, PMP, MCP
Business English Specific Start date: Feb. 3rd, 2014. / Trainer: Robert Harris
Public Relations Certification Preparation (LCCI® Level 3) Έναρξη: Φεβρουάριος, 2014 / Διάρκεια: 42 ώρες / Εισηγητής: Νικόλαος Γκόνης, MBA, CTP Tutor
Train the e-learning Trainers – Post Graduate Diploma in e-Learning and Blended Learning Έναρξη: 12 Φεβρουαρίου, 2014 / Διάρκεια: 18 ώρες / Εισηγητής: Δημήτρης Τόλης, MBA, PMP.
Διαχείριση της Απόδοσης και Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού Αθήνα: 19-20 Μαρ., 2014 / Διάρκεια: 18 ώρες / Εισηγητής: Δημήτρης Τόλης, MBA, PMP.
 
    www.humanasset.gr  
Επιστροφή στην κορυφή του Newsletter