Σκοπός του εργαστηρίου αυτού είναι η προτροπή των συμμετεχόντων στη γνωριμία των παραμυθιών ως παιδαγωγικό εργαλείο

Στόχοι :                                                                                                                               

Γνωριμία με τα χαρακτηριστικά του παραμυθιού.

Γνωριμία με τους αφηγηματικούς τρόπους

Γνωριμία με τις τεχνικές του δράματος

Σχεδιασμός δραματοποίησης παραμυθιού

Το εργαστήριο βασίζεται σε θεωρητικές και βιωματικές προσεγγίσεις και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, γονείς κι όποιον αγαπάει τα παραμύθια.

Παροχές:

ü  Ολιγομελείς ομάδες, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα ζεστό και ομοιογενές κλίμα, το οποίο συνεισφέρει σε μία αποτελεσματική συνεργασία της ομάδας.

ü  Στους συμμετέχοντες, μετά το πέρας του σεμιναρίου δίδεται υλικό σημειώσεων.

ü  Βεβαίωση παρακολούθησης.

Το μαγικό ταξίδι της ανακάλυψής του κόσμου μέσω των αισθητηριακών διαδρομών είναι ένας βιωματικός τρόπος επαγρύπνησης και διέγερσης όλων των αισθήσεων με σκοπό την ανάπτυξη των επιμέρους δεξιοτήτων του παιδιού για τη ομαλή του ολοκλήρωση και ένταξη στις απαιτήσεις των βρεφικών και νηπιακών χρόνων.

Η ωφελιμότητα του ειναι μοναδική και ανεκτίμητης αξίας καθώς το παιδί μαθαίνει και κατακτά τους καθημερινούς προσωπικούς του στόχους εμπειρικά μέσω του παιχνιδιού και της ανακάλυψης.

Το παιδί:

ü  παίρνει τον κόσμο στα χέρια του

ü  αποκτά αυτονομία

ü  επιτυγχάνει συγκέντρωση στην αποστολή και διαρκείας προσοχής

ü  μαθαίνει να εξερευνά

ü  αποκτά αυτοπεποίθηση

Το αισθητηριακό παιχνίδι στις καθημερινές δραστηριότητες ορίζεται από το σύστημα που θα επιλεχθεί, την αισθητηριακή οδό στην οποία απευθυνόμαστε αλλα και από το μέσο που χρησιμοποιούμε για να διεγείρουμε την προσοχή και την φαντασία του παιδιού.

Ενότητες:

 1. Τι ειναι το αισθητηριακό παιχνίδι;
 2. Αναφορά στα συστήματα που απευθύνεται και την συσχέτιση τους με τις δεξιότητες που αναπτύσσονται στα παιδιά κατά την βρεφική και νηπιακή ηλικία.
 3. Δραστηριότητες ανα σύστημα και η εφαρμογή τους στη καθημερινή ζωή.

Ενδεικτικά:

×         Εκμάθηση των γραμμάτων μέσω της αφής και του αισθητηριακού παιχνιδιού.

×         Εισαγωγή στέρεων τροφών με τη βοήθεια του αισθητηριακού παιχνιδιού.

×         Ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας (κουτάλι, μολύβι, ψαλίδι) μέσω των αισθητηριακών οδών.

×         Ανάπτυξη οπτικής οξύτητας (συγκέντρωση – παρατήρηση)

 1. Βιωματική ώρα
 2. Παραδείγματα δραστηριοτήτων.

Απευθύνεται σε παιδαγωγούς, δασκάλους, θεραπευτές, γονείς.

Παροχές:

ü  Ολιγομελείς ομάδες, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα ζεστό και ομοιογενές κλίμα, το οποίο συνεισφέρει σε μία αποτελεσματική συνεργασία της ομάδας.

ü  Στους συμμετέχοντες, μετά το πέρας του σεμιναρίου δίδεται υλικό σημειώσεων.

ü  Βεβαίωση παρακολούθησης.

ü  Χριστουγεννιάτικο Coffee Break.

Τα ανήλικα θύματα κακοποίησης πολλές φορές έρχονται αντιμέτωπα με το σύστημα της ποινικής δικαιοσύνης. Ένα παιδί ενδεχομένως να χρειαστεί να καταθέσει πολλές φορές στο αστυνομικό τμήμα, στον ιατροδικαστή, σε κοινωνικές υπηρεσίες κ.λπ. Πρόκειται για μια επώδυνη διαδικασία, κατά την οποία τα παιδιά καλούνται να περιγράψουν και να βιώσουν ξανά την κακοποίηση που υπέστησαν.

Στα πλαίσια του σεμιναρίου γίνεται ανάλυση των τεχνικών της δικανικής συνέντευξης όσον αφορά περιστατικά παιδιών με υποψία κακοποίησης. Παρουσιάζονται συγκεκριμένα πρωτόκολλα όσον αφορά τη μορφή της συνέντευξης-εξέτασης καθώς και τα εργαλεία που θα περιλαμβάνει.

Τέλος, γίνεται αναφορά στις διαφορές ανάμεσα σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες και στο πώς αυτές πρέπει να αντιμετωπίζονται.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

 1. Ορισμός της κακοποίησης
 2. Νομικό πλαίσιο
 3. Τι είναι η δικανική συνέντευξη;
 4. Ηλικιακοί περιορισμοί
 5. Τεχνικές εξέτασης (είδη ερωτήσεων, ειδικά εργαλεία)
 6. Αληθείς και ψευδείς μαρτυρίες
 7. Τι πρέπει να πει και τι πρέπει να αποφύγει ο εξεταστής;
 8. Ειδικές περιπτώσεις
 9. Τι ακολουθεί μετά τη συνέντευξη;

  Παροχές:

  ü  Ολιγομελείς ομάδες, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα ζεστό και ομοιογενές κλίμα, το οποίο συνεισφέρει σε μία αποτελεσματική συνεργασία της ομάδας.

  ü  Στους συμμετέχοντες, μετά το πέρας του σεμιναρίου δίδεται πλούσιο υλικό σημειώσεων.

  ü  Βεβαίωση παρακολούθησης.

Κατηγορία Ψυχολογία