Τύποι συμπεριφοράς καταναλωτή: το "κλειδί" των επιτυχημένων πωλήσεων
Διοργανωτής:
Κατηγορία: Πωλήσεις
Το πρόγραμμα αναφέρεται στις διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ συναδέλφων, πελατών, προϊσταμένων και υφισταμένων. Στόχος είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες τη δυνατότητα να διαχειρίζονται αποτελεσματικά διαφορετικές ή ακόμη και ιδιαίτερες ανθρώπινες συμπεριφορές, να μάθουν να αξιοποιούν τη δύναμη της επικοινωνίας, να εξομαλυνθούν ανομοιογένειες και εμπόδια, αλλά και να αυξηθεί η απόδοσή των στελεχών.