• Οι παράγοντες επιτυχίας της είσπραξης.
 • 5 στάδια επικοινωνίας
 • Νόμος Κατσέλη
 • Κώδικάς δεοντολογίας
 • Μύθοι, Λάθη και Παγίδες
 • Ο κύκλος της πίστωσης
 • Οργάνωση και διαχείριση της διαδικασίας είσπραξης
 • Πώς να γίνεται προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση οφειλών
 • Ο υπεύθυνος εισπράξεων (προσωπικότητα, δεξιότητες, ψυχολογία)
 • Το ψυχογράφημα των οφειλετών
 • Οι κατηγορίες οφειλετών, οι προσωπικότητες, η ψυχολογία και η συμπεριφορά τους
 • Πιθανές αιτίες καθυστερήσεων
 • Διαμόρφωση πλάνου αποπληρωμής
 • Διαχείριση νομικών ενεργειών
 • Ο 10λογος της είσπραξης