Διαχείριση και Προγραμματισμός Αποθεμάτων Αποθήκης
Διοργανωτής:
Κατηγορία: Ειδικά Θέματα

​Σκοπός σεμιναρίου:

Το σεμινάριο έχει ως στόχο την κατανόηση και την εφαρμογή μεθοδολογιών για την βελτιστοποίηση του αποθέματος, αλλά και για τη σωστή οργάνωση της αποθήκης.

Θεματολογία:

Το σεμινάριο διαρθρώνεται σε ενότητες, με στόχο την μέγιστη δυνατή εμβάθυνση στη συγκεκριμένη πτυχή των logistics. Πιο συγκεκριμένα, θα αναλυθούν τα εξής:
​Το κόστος
 • Κόστος αποθέματος – Το κρυφό κόστος
 • Τρόποι βελτιστοποίησης κόστους στον προγραμματισμό αποθεμάτων
 • Σχεδιασμός και έλεγχος - Forecasting: Η "σωστή" παραγγελία
 • Τρόποι βελτιστοποίησης κόστους αποθεματοποίησης
 • Κριτήρια επιλογής σωστού μοντέλου πρόβλεψης
Η λιτή αποθήκη
 • Οργάνωση και λειτουργία λιτής αποθήκης
 • Κριτήρια επιλογής εξοπλισμού αποθήκης
 • «Σπατάλες» - Εντοπισμός και τρόποι εξάλειψης
 • Φαινόμενο Bullwhip και τρόποι αντιμετώπισης
 • Η έννοια του Capacity – Τρόποι ελέγχου για αποτελεσματική απόδοση
 • Προσέγγιση στο Lean Management
Η παραλαβή
 • Ορθή διαδικασία παραλαβής: Γιατί είναι η σημαντικότερη διαδικασία;
 • Διασφάλιση ποιοτικού ελέγχου
 • Διαχείριση παραλαβών – επιστροφών – ακατάλληλων
Η περισυλλογή παραγγελιών
 • Το χτίσιμο της στρατηγικής περισυλλογής παραγγελιών
 • Εφαρμογή της τεχνολογίας στις νέες μεθόδους Order Picking
 • H ABC Analysis ως μέθοδος μείωσης κόστους στο Picking
Το πληροφοριακό σύστημα
 • Η εξέλιξη από το MRP στο ERP
 • ERP vs. WMS και οι νέες τεχνολογίες ως μέθοδοι μείωσης κόστους  
Το τμήμα προμηθειών
 • Τμήμα αγορών (Purchasing) και η συμβολή του στην εξοικονόμηση κόστους
 • Ορθή διαδικασία επιλογής προμηθευτή
 • Η διαπραγμάτευση και η γλώσσα του σώματος
 • Κριτήρια αξιολόγησης προμηθευτών – Εργαλείο
 • Ολικό κόστος επιχείρησης
Η μέτρηση της αποδοτικότητας
 • Ενδεικτικοί δείκτες για τη μέτρηση αποδοτικότητας στην αποθήκη (KPI’s)

Απευθύνεται σε:

 • υπεύθυνους παραγγελιών και προμηθειών
 • υπεύθυνους διανομών & παραγωγής
 • στελέχη αποθήκης
 • ​logistics managers