Μονοετές Πρόγραμμα στην Εφαρμοσμένη Μετάφραση
Διοργανωτής:
Κατηγορία: e-Learning

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

  • Διδασκαλία από έμπειρους μεταφραστές, ενεργούς επαγγελματίες που σας μεταδίδουν τις γνώσεις τους και σε realtimeτις καθημερινές εμπειρίες τους. Η διδασκαλία πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα και χρησιμοποιούνται παραδείγματα στην αγγλική και την ελληνική ώστε να γίνονται κατανοητά από όλους.
  • Πρακτική εκπαίδευση και υλοποίηση της Εφαρμοσμένης Μετάφρασης στην πράξη επάνω σε κείμενα στην επιλεγμένη γλώσσα εργασίας.
  • Είσοδο στην αγορά εργασίας με δυνατότητα πρόσληψης ή συνεργασίας με την EL-Translations.