Μετάβαση στις νέες απαιτήσεις για τον έλεγχο και την πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2018/848
Διοργανωτής:
Κατηγορία: Πιστοποιήσεις

Αντικείμενο - Πεδία συζήτησης:

  • Στατιστικά στοιχεία για την εξέλιξη της βιολογικής γεωργίας στην Ελλάδα και στον κόσμο.
  • Νέο νομοθετικό πλαίσιο βιολογικής γεωργίας - Απαιτήσεις σε φυτική παραγωγή, ζωική παραγωγή, μελισσοκομία, μεταποίηση και εμπορία βιολογικών προϊόντων – Ομαδική πιστοποίηση.
  • Διαδικασίες για την επιθεώρηση και πιστοποίηση.
  • Εφαρμογή της βιολογικής γεωργίας στην Ελλάδα.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί εξ’ αποστάσεως με τη χρήση αναγνωρισμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας το Σάββατο 7 Μαΐου 2022 (10:00-15:00) και θα έχει συνολική διάρκεια 6 ωρών. Το κόστος συμμετοχής είναι 70 € + ΦΠΑ (50 € + ΦΠΑ για άνεργους).

Απευθύνεται σε γεωπόνους, τεχνολόγους φυτικής και ζωικής παραγωγής, στελέχη και εργαζόμενους στον πρωτογενή τομέα ή την μεταποίηση τροφίμων που έχουν εμπειρία από την εφαρμογή του προηγούμενου Κανονισμού 834/2007 και ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τις μεταβατικές διατάξεις.

Οι εισηγητές των σεμιναρίων είναι άτομα με τεκμηριωμένη πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία στην επιθεώρηση και πιστοποίηση προϊόντων βιολογικής γεωργίας.

Μετά την παρακολούθηση και των δύο προγραμμάτων εκδίδεται βεβαίωση στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Σε όλα τα προγράμματα παρέχεται υλικό εκπαίδευσης σε ηλεκτρονική μορφή.

Εφόσον πρόκειται για εταιρικούς πελάτες το κόστος των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης μπορεί να επιδοτηθεί από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ.

Υπάρχει πολιτική εκπτώσεων για ομαδικές αιτήσεις, συνεργάτες, φοιτητές και άνεργους.