Αρχές Μάνατζμεντ για Νέους Διευθυντές και Προϊσταμένους

(0 ψήφοι)

Πληροφορίες Σεμιναρίου

 • Διεύθυνση Διεξαγωγής: Μασσαλίας 22, 10680 Αθήνα
 • Τόπος Διεξαγωγής: Ελληνοαμερικανική Ένωση
 • Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2103680056
 • Κόστος Σεμιναρίου: 420€
 • Ημ/νια Διεξαγωγής: 2014-03-18
 • Ώρες Διεξαγωγής: 9:00-17:00
 • Απαιτείται Εγγραφή: Ναί
 • Παρακολούθηση Εξ Αποστάσεως: Χωρίς Δυνατότητα Παρακολούθησης Εξ Αποστάσεως
 • Χρηματοδότηση ΛΑΕΚ: ΝΑΙ

Δεξιότητες και Εργαλεία για τον Νέο Μάνατζερ

18 & 19 Μαρτίου 2014

Το σεμινάριο Αρχές Μάνατζμεντ για Νέους Διευθυντές και Προϊσταμένους παρουσιάζει μία σφαιρική άποψη του μάνατζμεντ και πρακτικές μεθόδους για την αποτελεσματική εφαρμογή των αρχών του, ώστε, ως νέος διευθυντής ή προϊστάμενος να φέρετε εις πέρας το έργο σας με επιτυχία. Τα θέματα που θα καλύψετε στη διάρκεια του σεμιναρίου σχετίζονται με την διοίκηση υφισταμένων, την ανάθεση εργασιών, τον καθορισμό και την επίτευξη στόχων, την τήρηση του προϋπολογισμού.

Περιεχόμενα

 • Οι ρόλοι και οι υποχρεώσεις του μάνατζερ μέσα σε οργανωμένο περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και παρακολούθηση ενεργειών. Τα νέα εργαλεία δουλειάς
 • Προγραμματισμός για αποτελέσματα
 • Οι δεξιότητες ηγεσίας των ανθρώπων ως καθοριστικός παράγοντας ανάπτυξης ομάδας
 • Ανάλυση των μεθόδων ηγεσίας με επικέντρωση στην παρακολούθηση και επίτευξη στόχων
 • Δεξιότητες και ικανότητες που βοηθούν τον μάνατζερ να είναι αποτελεσματικός και παραγωγικός
 • Ορισμός και παρακολούθηση ποιοτικών και ποσοτικών στόχων
 • Η διοίκηση βάση στόχων (ΜΒΟ)
 • Κριτήρια απόδοσης εργαζομένων και εκτίμηση αποτελεσμάτων
 • Παρακίνηση ομάδας μέσω στοχοθεσίας
 • Προβλήματα και χειρισμοί σε σχέση με την αποτελεσματικότητα της ομάδας
 • Οργάνωση, παρακίνηση και έλεγχος ανθρώπινου δυναμικού μέσα από συνεργασία και παράλληλη ανάπτυξη

 

Συνδεθείτε για να υποβάλετε σχόλια