Οικονομικά των Μεταφορών | e-learning

(0 ψήφοι)
Οικονομικά των Μεταφορών | e-learning
Διοργανωτής:

Πληροφορίες Σεμιναρίου

 • Διεύθυνση Διεξαγωγής: e-learning
 • Τόπος Διεξαγωγής: Webinar
 • Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 211 402 5485
 • Κόστος Σεμιναρίου: 80 €
 • Εισηγητής: Κώστας Θεοφανίδης
 • Ημ/νια Διεξαγωγής: 2014-02-19
 • Ώρες Διεξαγωγής: 18.00-21.30
 • Απαιτείται Εγγραφή: Ναί
 • Παρακολούθηση Εξ Αποστάσεως: Δυνατότητα Παρακολούθησης Εξ Αποστάσεως
 • Χρηματοδότηση ΛΑΕΚ: Το κόστος συμμετοχής μπορεί να χρηματοδοτηθεί πλήρως από τον πόρο ΛΑΕΚ 0,45% του ΟΑΕΔ (προθεσμία ΛΑΕΚ 25/02/2014)
Πώς υπολογίζουμε το κόστος μεταφοράς & Ποιοι παράμετροι το επηρεάζουν;
Πώς θα πετύχουμε τη μέγιστη μείωση κόστους μεταφοράς;
 

Περιγραφή Σεμιναρίου

Η projectyou δημιούργησε ένα μοναδικό πρόγραμμα υψηλής Ποιότητας & Γνώσης.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι βασισμένο σε πραγματικές καταστάσεις & case studies, που έχουν ως αποτέλεσμα τη μέγιστη αφομοίωση της γνώσης η οποία δημιουργεί προστιθέμενη αξία στα στελέχη που θα συμμετάσχουν. Στο Σεμινάριο δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος εργασίας και ανάπτυξης δημιουργικής σκέψης.

Σε ποίους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Δ/ντες Logistics, Υπεύθυνους Δρομολόγησης Εμπορικών Εταιρειών και 3PL.

H εκπαίδευση μέσω e-learning πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο, δίνοντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να έχουν ενεργή συμμετοχή και άμεση επαφή με τον εισηγητή και τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Τη διαδραστική εκπαίδευση βοηθά η διαδικτυακή πλατφόρμα εκπαίδευσης, στην οποία οι συμμετέχοντες μπορούν να βρουν εκπαιδευτικό υλικό, παραδείγματα, ασκήσεις καθώς και εργαλεία για την άμεση επικοινωνία με τον εισηγητή.

Εισηγητές

Ο εκπαιδευτής έχει πολύχρονη πρακτική εμπειρία στη δρομολόγηση, καθώς και στο σύνολο του κλάδου των μεταφορών.

Κώστας Θεοφανίδης

 • Business Development Consultant
 • Μηχανολόγος Μηχανικός
 • Director πλατφόρμας μεταφορών www.metagora.gr
 • π. Διευθυντής Μεταφορών ΒΡ-ΕΛΠΕ
 • π. πρόεδρος ΠΣΣΑΜΕΕ
 • Εκπρόσωπος ΤΕΕ στο Εθνικό Συμβούλιο Οδικής Ασφαλείας

Πρόγραμμα εκπαίδευσης

 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
  • Σταθερά έξοδα (Μισθός οδηγού, Leasing-αποσβέσεις, Ασφάλιστρα, τέλη, λοιπά έξοδα, Κόστος αδείας)
  • Μεταβλητά έξοδα (Συντήρηση, Καύσιμα-Λιπαντικά, Λοιπά)
 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • Πώς υπολογίζουμε το κόστος με βάση τους συντελεστές Σταθερού και Μεταβλητού Κόστους / Λογικό Κέρδος Μεταφορέα
 3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΙΑΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
  • Ανά μεταφερομένη μονάδα βάρους / όγκου / ανά χιλιόμετρο / ανά τοννοχιλιόμετρο
 4. ΤΡΟΠΟΙ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
  • Αξιοποίηση μέγιστου τονάζ – Όγκος και βάρος
  • Εκμετάλλευση διαθεσίμου χρόνου, μείωση νεκρών χρόνων
  • Ελαχιστοποίηση διαδρομών, βαθμός δυσκολίας διαδρομής
  • Όρια περιοχών εφοδιασμού- break even
 5. Ο ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ
  • Κόστος μισθοδοσίας / Η αξία της εμπειρίας / Παραγωγικότητα
  • Οικονομική οδήγηση / Πως να μειώσετε 15% το κόστος μέσω του οδηγού
 6. ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ
  • Κατανάλωση καυσίμου / Τιμή καυσίμου
 7. ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ
  • Βέλτιστο μείγμα στόλου
  • Ωράρια φορτώσεων και παραδόσεων / Αναλογία οδηγών ανά αυτοκίνητο, βάρδιες / Τυποποιημένα δρομολόγια
  • Μεγιστοποίηση μεγέθους παραγγελίας, πιστωτική πολιτική, αποθηκευτικοί χώροι / Προγραμματισμός αδειών
  • Performance reports – KPIs / ΙΧ ή ΔΧ φορτηγά;
  • Συμφέρει οι οδηγοί να εναλλάσσονται στα οχήματα και υπό ποιες προϋποθέσεις;
Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, που περιλαμβάνει τις παρουσιάσεις των εισηγητών, καθώς και πιστοποιητικό παρακολούθησης.
Συνδεθείτε για να υποβάλετε σχόλια