Βασικές Αρχές Ναυλώσεων Πλοίων

(0 ψήφοι)

Πληροφορίες Σεμιναρίου

 • Διεύθυνση Διεξαγωγής: Μασσαλίας 22, 10680, Αθήνα
 • Τόπος Διεξαγωγής: Ελληνοαμερικανική Ένωση
 • Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2103680006
 • Κόστος Σεμιναρίου: 220 ευρώ
 • Εισηγητής: Στάμος Θελούδης
 • Ημ/νια Διεξαγωγής: 20 Οκτωβρίου 2017, Παρασκευή
 • Ώρες Διεξαγωγής: 10:00-18:00
 • Απαιτείται Εγγραφή: Ναί
 • Παρακολούθηση Εξ Αποστάσεως: Χωρίς Δυνατότητα Παρακολούθησης Εξ Αποστάσεως
 • Χρηματοδότηση ΛΑΕΚ: Ναι

Οι ναυλώσεις και η μεταφορά εμπορευμάτων μέσω πλοίων είναι πρωτεύουσα δραστηριότητα των ναυτιλιακών εταιρειών και απασχολούν μεγάλο αριθμό επαγγελματιών διαφορετικών ειδικοτήτων που σχετίζονται με τη ναυτιλία και το εμπόριο. Βασικός στόχος του σεμιναρίου είναι να εξηγηθούν οι τρόποι και τα είδη ναύλωσης και οι κύριες διαφορές τους. Θα παρουσιαστούν οι βασικοί τύποι ναυλοσυμφώνων και θα αναλυθούν όλα τα στάδια της ναύλωσης από την διαπραγμάτευση του ναυλοσυμφώνου μέχρι την παράδοση των εμπορευμάτων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • Είδη ναυλώσεων (ταξιδίου, χρονοναύλωση, γυμνού πλοίου) και συμβάσεις μεταφοράς
 • Διαπραγμάτευση ναύλωσης (order, indication, offer, acceptance, recap, finalization)
 • Ναυλοσύμφωνα τύποι και ρήτρες (voyage, time, bareboat, COA)
 • Φορτωτικές (bills of lading)
 • Κανόνες περιορισμού ευθύνης (Χάγη, Χάγη/Βίσμπι, Αμβούργου κλπ)
 • Κανόνες διεθνούς εμπορίου (incoterms)

ΣΤΟΧΟΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα:

 • Γνωρίζουν τους τύπους των ναυλώσεων
 • Κατανοούν τις βασικές ρήτρες που περιλαμβάνονται στα ναυλοσύμφωνα
 • Αντιλαμβάνονται τις πρακτικές επιπτώσεις των διαφόρων τύπων διαμετακομιστικού εμπορίου (cif, fob κλπ)
 • Καταλαβαίνουν τις νομικές και πρακτικές επιπτώσεις σε συνήθεις περιπτώσεις αθέτησης ρητρών (καθυστέρηση πλοίου, παρέκκλιση από πορεία, κλπ)

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε δικηγόρους που θέλουν να ασχοληθούν με τις ναυλώσεις ή το εξωτερικό εμπόριο, σε σπουδαστές και φοιτητές ναυτιλιακών ή νομικών σπουδών που διαθέτουν βασικές γνώσεις του Αγγλικού δικαίου των συμβάσεων, σε στελέχη ναυτιλιακών επιχειρήσεων που έχουν εμπειρική μόνο γνώση των ναυλώσεων και ναυλομεσίτες.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Συνδεθείτε για να υποβάλετε σχόλια