Διοίκηση και Διαχείριση Πολυπολιτισμικών και Πολυθρησκευτικών Πληρωμάτων

(0 ψήφοι)

Πληροφορίες Σεμιναρίου

 • Διεύθυνση Διεξαγωγής: Μασσαλίας 22, 10680, Αθήνα
 • Τόπος Διεξαγωγής: Ελληνοαμερικανική Ένωση
 • Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2103680006
 • Κόστος Σεμιναρίου: 250 ευρώ
 • Εισηγητής: Ισίδωρος Παχουνδάκης
 • Ημ/νια Διεξαγωγής: 13 Σεπτεμβρίου 2017, Τετάρτη
 • Ώρες Διεξαγωγής: 10:00-18:00
 • Απαιτείται Εγγραφή: Ναί
 • Παρακολούθηση Εξ Αποστάσεως: Χωρίς Δυνατότητα Παρακολούθησης Εξ Αποστάσεως
 • Χρηματοδότηση ΛΑΕΚ: Όχι

Το εργασιακό περιβάλλον του πλοίου είναι πολυπολιτισμικό και απαρτίζεται από άτομα διαφορετικής θρησκείας και πολιτισμικής ταυτότητας. Παρά την κοινή γνώση του αντικειμένου, η διαβίωση, η συνεργασία και η συνεννόηση του πληρώματος επηρεάζεται από τις διαφορετικές αντιλήψεις, τα στερεότυπα και τις πρακτικές που υπαγορεύει η θρησκευτική ή πολιτισμική ταυτότητα των μελών του. Το πρόγραμμα αναδεικνύει τη σημασία της διαχείρισης πολυπολιτισμικών και πολυθρησκευτικών πληρωμάτων για την εύρυθμη λειτουργία του πλοίου, τη διατήρηση υψηλής παραγωγικότητας και την αποφυγή ζημιών και ατυχημάτων που οφείλονται σε κενά επικοινωνίας ή κακή συνεννόηση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Η Διαχείριση της Διαφορετικότητας στους χώρους εργασίας

 • Η πολιτισμική και θρησκευτική διαφορετικότητα ως πυλώνας δημιουργίας και ανάπτυξης
 • Γνώση των ταυτοτήτων ως νέος τρόπος διοίκησης και διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων
 • Εφαρμογές και παραδείγματα της διαφορετικότητας σε εργασιακούς χώρους

2. Πολιτισμικές και Θρησκευτικές Ταυτότητες στην Εμπορική Ναυτιλία

 • Η χρησιμότητα της γνώσης του πολιτισμού και των θρησκειών
 • Αντιλήψεις και πρακτικές των Μονοθεϊστικών και Πολυθεϊστικών θρησκειών και πως επηρεάζουν τον τρόπο που το άτομο αντιλαμβάνεται τον κόσμο
 • Τρόποι και σχήματα σκέψης που επιδρούν στην οργάνωση και διαχείριση της εργασίας και της οικονομίας
 • Η διαχείριση και η διοίκηση της πολιτισμικής και θρησκευτικής διαφορετικότητας

3. Πολιτισμοί και Θρησκείες-Αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες

 • Χριστιανικές ταυτότητες και Πολιτισμός
 • Ισλαμικές ταυτότητες και Πολιτισμός
 • Ανατολικές θρησκευτικές και Πολιτισμικές Ταυτότητες
 • Εβραίοι, Ιστορία, ταυτότητες και Παγκόσμιος Πολιτισμός

ΣΤΟΧΟΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

 • Να αποτρέψουν εργατικά και ναυτικά ατυχήματα που οφείλονται σε στερεοτυπικές αντιλήψεις για τις ικανότητες και δεξιότητες του άλλου λόγω της πολιτισμικής ή/και θρησκευτικής διαφορετικότητάς του
 • Να αποφύγουν την οικονομική ζημιά (πρόστιμα, κράτηση πλοίου) για το πλοίο και την εταιρεία από την μη τήρηση ορθών πρακτικών στην τήρηση των εργασιακών δικαιωμάτων και σχέσεων (βρώση, πόση, ανάπαυση, εκδήλωση της θρησκευτικής πίστης, κτλ.)
 • Να προλάβουν την πρόκληση διπλωματικών επεισοδίων και οικονομικών ζημιών λόγω ελλιπούς αναγνώρισης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των χωρών υποδοχής του πλοίου από τα πληρώματα

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές και αποφοίτους Ναυτιλιακών Σπουδών, Ναυπηγικής, Μηχανολογίας, σε Αξιωματικούς του Εμπορικού Ναυτικού, Λιμενικού Σώματος και Πολεμικού Ναυτικού, σε Στελέχη Ναυτιλιακών Εταιρειών καθώς και σε Οικονομολόγους, Πολιτικούς Επιστήμονες, Κοινωνιολόγους που επιθυμούν να εργαστούν στη Ναυτιλιακή βιομηχανία.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Οι σπουδαστές λαμβάνουν Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επιμόρφωσης κατόπιν αξιολόγησης στο τέλος του προγράμματος (τέστ 10 ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής).

Συνδεθείτε για να υποβάλετε σχόλια