Διεθνής Κώδικας για την Ασφάλεια Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ISPS Code)

(0 ψήφοι)

Πληροφορίες Σεμιναρίου

 • Διεύθυνση Διεξαγωγής: Μασσαλίας 22, 10680, Αθήνα
 • Τόπος Διεξαγωγής: Ελληνοαμερικανική Ένωση
 • Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2103680006
 • Κόστος Σεμιναρίου: 350 ευρώ
 • Εισηγητής: Άρης Αρβανιτάκης
 • Ημ/νια Διεξαγωγής: 4-5 Σεπτεμβρίου 2017, Δευτέρα-Τρίτη
 • Ώρες Διεξαγωγής: 12:00-18:00
 • Απαιτείται Εγγραφή: Ναί
 • Παρακολούθηση Εξ Αποστάσεως: Χωρίς Δυνατότητα Παρακολούθησης Εξ Αποστάσεως
 • Χρηματοδότηση ΛΑΕΚ: Όχι

Ο Διεθνής Κώδικας για την Ασφάλεια των Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ISPS Code) αποτελεί μέρος της Διεθνούς Σύμβασης της Ασφάλειας της Ζωής στη Θάλασσα (SOLAS) και ορίζει τους τρόπους εφαρμογής των μέτρων ασφαλείας στα πλοία και τις λιμενικές εγκαταστάσεις με σκοπό την αποφυγή τρομοκρατικών απειλών και λοιπών εγκληματικών ενεργειών. Το πρόγραμμα εστιάζει στη σωστή εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας που απαιτούνται διεθνώς.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • Ενότητα 1: Εισαγωγή στο Διεθνή Κώδικα για την Ασφάλεια των Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων - International Code for the Security of Ships and Port Facilities (ISPS Code)
 • Ενότητα 2: Απαιτήσεις για τις Ναυτιλιακές Εταιρείες, τα πλοία και τις λιμενικές εγκαταστάσεις
 • Ενότητα 3: Η ευθύνη των εταιρειών
 • Ενότητα 4: Πιθανοί κίνδυνοι στα πλοία – λιμενικές εγκαταστάσεις
 • Ενότητα 5: Μέτρα ελέγχου και συμμόρφωσης

ΣΤΟΧΟΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

 • Να εφαρμόζουν αποτελεσματικά τις απαιτήσεις του κώδικα σε σχέση με θέματα ασφαλείας
 • Να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν αποτελεσματικά στρατηγικές για τον πλήρη έλεγχο εφαρμογής των απαιτήσεων ISPS με σκοπό την ασφάλεια των ναυτικών, του πλοίου, κ.ο.κ.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες και στελέχη Εμπορικής Ναυτιλίας (Αξιωματικούς του Ε.Ν., Π.Ν., Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ), Πτυχιούχους Ναυτιλιακών Σπουδών, Ναυπηγικής, Μηχανολογίας, καθώς και σε Οικονομολόγους, Πολιτικούς Επιστήμονες, Κοινωνιολόγους που επιθυμούν να εργαστούν ως εξωτερικοί ή εσωτερικοί Eλεγκτές στη Ναυτιλία έχοντας εξειδίκευση σε θέματα ασφάλειας.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Οι σπουδαστές λαμβάνουν Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εξειδίκευσης κατόπιν αξιολόγησης στο τέλος του προγράμματος (τεστ 10 ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής).

Συνδεθείτε για να υποβάλετε σχόλια