Διεθνής Κώδικας Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM Code)

(0 ψήφοι)

Πληροφορίες Σεμιναρίου

 • Διεύθυνση Διεξαγωγής: Μασσαλίας 22, 10680, Αθήνα
 • Τόπος Διεξαγωγής: Ελληνοαμερικανική Ένωση
 • Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2103680006
 • Κόστος Σεμιναρίου: € 350
 • Εισηγητής: Άρης Αρβανιτάκης – Ισίδωρος Παχουνδάκης
 • Ημ/νια Διεξαγωγής: 10-11 Ιουλίου 2017, Δευτέρα-Τρίτη
 • Ώρες Διεξαγωγής: 12:00-18:00
 • Απαιτείται Εγγραφή: Ναί
 • Παρακολούθηση Εξ Αποστάσεως: Χωρίς Δυνατότητα Παρακολούθησης Εξ Αποστάσεως
 • Χρηματοδότηση ΛΑΕΚ: Όχι

Ο Κώδικας ISM είναι ένα διεθνές πρότυπο για την ασφαλή διαχείριση και λειτουργία των πλοίων με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια του πληρώματος, και του εξοπλισμού. Το πρόγραμμα παρουσιάζει τις λειτουργικές απαιτήσεις του Συστήματος Ασφαλούς Διαχείρισης (ΣΑΔ),την πολιτική ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος, τις ευθύνες και αρμοδιότητες της ναυτιλιακής εταιρείας, του πλοιάρχου και των μελών του πληρώματος, τον τρόπο έκδοσης και ανανέωσης των πιστοποιητικών που απαιτούνται από τον κώδικα και τη διαδικασία πιστοποίησης και ελέγχου του ΣΑΔ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • Λειτουργικές απαιτήσεις του Συστήματος Ασφαλούς Διαχείρισης (Σ.Α.Δ) –Πολιτικές ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος
 • Ευθύνες- αρμοδιότητες της ναυτιλιακής εταιρείας-Τα διαπιστευμένα Πρόσωπα
 • Δικαιοδοσία –ευθύνη πλοίαρχου-Πόροι και ανθρώπινο δυναμικό
 • Ασφαλείς πρακτικές
 • Διαχείριση των λειτουργιών στο πλοίο
 • Αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών
 • Εκθέσεις - αναφορές και ανάλυση μη συμμορφώσεων, ατυχήματα και επικίνδυνα περιστατικά
 • Συντήρηση πλοίου και εξοπλισμού
 • Τεκμηρίωση λειτουργιών
 • Επανέλεγχος και αξιολόγηση του Σ.Α.Δ
 • Πιστοποίηση και έλεγχος του Σ.Α.Δ από τη ναυτιλιακή εταιρεία

ΣΤΟΧΟΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

 • Να ελέγχουν και να αναγνωρίζουν σε μια επιθεώρηση τα σημεία εκείνα που μειώνουν τα κόστη και μεγιστοποιούν τα οφέλη όλων των εμπλεκομένων πλευρών
 • Να αναπτύσσουν σχέδια για τη διαχείριση των λειτουργιών του πλοίου και για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών
 • Να ετοιμάζουν εκθέσεις ανάλυσης μη συμμορφώσεων, ατυχημάτων και επικίνδυνων περιστατικών

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε Αξιωματικούς του Εμπορικού Ναυτικού (Πλοιάρχους και Μηχανικούς), Ναυπηγούς και Μηχανολόγους Μηχανικούς και Πτυχιούχους Ναυτιλιακών Σπουδών, Ναυπηγικής, Μηχανολογίας, που επιθυμούν να εργαστούν ως εξωτερικοί ή εσωτερικοί Ελεγκτές στη Ναυτιλία έχοντας εξειδίκευση σε θέματα ασφάλειας.

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εξειδίκευσης

Οι σπουδαστές λαμβάνουν Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εξειδίκευσης κατόπιν αξιολόγησης στο τέλος του προγράμματος (τεστ 10 ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής).

Συνδεθείτε για να υποβάλετε σχόλια