Πρωτοβουλία και Ανάληψη Δράσης στο Εργασιακό Περιβάλλον

(0 ψήφοι)

Πληροφορίες Σεμιναρίου

 • Διεύθυνση Διεξαγωγής: Μασσαλίας 22, 10680, Αθήνα
 • Τόπος Διεξαγωγής: Ελληνοαμερικανική Ένωση
 • Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2103680006
 • Κόστος Σεμιναρίου: 160
 • Εισηγητής: Ιωάννης Πετρόπουλος
 • Ημ/νια Διεξαγωγής: Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017
 • Ώρες Διεξαγωγής: 10:00-16:00
 • Απαιτείται Εγγραφή: Ναί
 • Παρακολούθηση Εξ Αποστάσεως: Χωρίς Δυνατότητα Παρακολούθησης Εξ Αποστάσεως
 • Χρηματοδότηση ΛΑΕΚ: Ναι

Οι γρήγοροι ρυθμοί εργασίας και οι προκλήσεις της εργασιακής καθημερινότητας αναδεικνύουν την πρωτοβουλία και την έγκαιρη και αποτελεσματική δράση σε χρήσιμη δεξιότητα για κάθε εργαζόμενο. Η ικανότητα αυτόνομης σκέψης, απόφασης και ενέργειας χωρίς συνεχή παρότρυνση εξοικονομεί χρόνο και επιτρέπει σε μία επιχείρηση να αντιμετωπίζει με επιτυχία τις απαιτήσεις της αγοράς, να ανταποκρίνεται γρήγορα στις ανάγκες των πελατών και να υπερέχει του ανταγωνισμού. Το σεμινάριο εστιάζει στους προσωπικούς και εταιρικούς παράγοντες που βοηθούν στην ανάπτυξη της ικανότητας πρωτοβουλίας και στις μεθόδους για την παγίωση της ανάληψης πρωτοβουλιών από τους εργαζομένους.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εισαγωγή

 • Πως ορίζεται η πρωτοβουλία και οι διάφορες μορφές της
 • Οι φόβοι για την ανάληψη πρωτοβουλιών – αιτίες και τρόποι αντιμετώπισης
 • Το εργασιακό περιβάλλον και ο σημαντικός ρόλος του 
 • Βήματα για την ανάληψη πρωτοβουλιών στον εργασιακό χώρο

Δραστηριότητα 1: Πως αξιολογείτε την υποκίνηση στο εργασιακό σας περιβάλλον;

Γνώση και εξοικείωση

 • Σφαιρική αντίληψη της εργασιακής πραγματικότητας
 • Ένα βήμα μπροστά - Συνεχής ενημέρωση πέρα από τις συμβατικές εργασιακές υποχρεώσεις
 • Το επόμενο βήμα – Προσαρμογή στα δεδομένα και ατομική βελτίωση

Δραστηριότητα 2: Ποιο είναι το επίπεδο υποκίνησης σας;

Αλλαγή νοοτροπίας

 • Η δύναμη και το ‘χτίσιμο’ της αυτοπεποίθησης
 • Δημιουργικότητα και νέες ιδέες: μύθοι και αντιλήψεις
 • Σύνδεση προσωπικών και εταιρικών στόχων
 • Η ένταξη της ατομικότητας στην ομάδα

Δραστηριότητα 3: Ποια πρωτοβουλία, λοιπόν, θα μπορούσατε να αναλάβετε;

Νέες συνήθειες και πρακτικές

 • Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων - Το κοινωνικό ‘ραντάρ’
 • Εναλλακτική αντιμετώπιση της εργασιακής καθημερινότητας

ΣΤOΧΟΙ ΣΕΜΙΝΑΡIΟΥ

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα:

 • Αισθάνεσθε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για να αναλάβετε πρωτοβουλίες
 • Κατανοείτε τα περιθώρια αυτόνομης δράσης στην εργασία σας και θα μπορείτε να κινείστε ανάλογα
 • Μπορείτε να εργάζεστε με μεγαλύτερη ταχύτητα και να επιτυγχάνετε τους προσωπικούς και επαγγελματικούς σας στόχους

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που επιθυμούν να αναπτύξουν ή να ενισχύσουν την ικανότητα πρωτοβουλίας τους

Συνδεθείτε για να υποβάλετε σχόλια