Διερεύνηση ναυτικών ατυχημάτων

(0 ψήφοι)

Πληροφορίες Σεμιναρίου

 • Διεύθυνση Διεξαγωγής: Μασσαλίας 22, 10680, Αθήνα
 • Τόπος Διεξαγωγής: Ελληνοαμερικανική Ένωση
 • Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2103680006
 • Κόστος Σεμιναρίου: 250 ευρώ
 • Εισηγητής: Άρης Αρβανιτάκης
 • Ημ/νια Διεξαγωγής: 16 Ιουνίου 2017
 • Ώρες Διεξαγωγής: 10:00-18:00
 • Απαιτείται Εγγραφή: Ναί
 • Παρακολούθηση Εξ Αποστάσεως: Χωρίς Δυνατότητα Παρακολούθησης Εξ Αποστάσεως
 • Χρηματοδότηση ΛΑΕΚ: Όχι

Το πλοίο είναι εργασιακός χώρος υψηλής επικινδυνότητας, καθώς συνυπάρχουν διαφορετικοί κίνδυνοι (τεχνικοί, πολιτισμικοί, ανωτέρα βία, κλπ) και φτάνει μία αστοχία για να προκύψει ατύχημα. Το σεμινάριο αναδεικνύει τα αίτια των ναυτικών ατυχημάτων, και τους μηχανισμούς πρόληψης τους και διδάσκει τη μεθοδολογία για σωστή διαχείριση και διεξαγωγή της έρευνας περί το ατύχημα, έχοντας σαν σημείο αναφοράς το, κατά περίπτωση, ισχύον νομικό και θεσμικό πλαίσιο και τις κατευθυντήριες οδηγίες του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • Ιστορική αναφορά και θεσμικό πλαίσιο
 • Χαρακτηριστικά των ναυτικών ατυχημάτων – ανάλυση πραγματικών ατυχημάτων (παραδείγματα)
 • Μεθοδολογία διερεύνησης, ανάλυσης και αξιολόγησης ευρημάτων
 • Εξαγωγή συμπερασμάτων και τρόποι αξιοποίησής τους

ΣΤΟΧΟΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

• Να συμμετέχουν στη διερεύνηση ναυτικών ατυχημάτων, αρχικά ως μέλη ομάδας και κατόπιν απόκτησης εμπειρίας ως κύριοι διερευνητές
• Να εργαστούν σε ναυτιλιακές εταιρείες ως DPA, CSO
• Να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τους μηχανισμούς πρόληψης ατυχημάτων και την ορθή εφαρμογή των κανονισμών προς αποφυγή ατυχημάτων

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους Ναυπηγούς, Μηχανολόγους, Αποφοίτους Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και Αξιωματικούς του Εμπορικού Ναυτικού, σε επαγγελματίες που εμπλέκονται στις επιθεωρήσεις πλοίων, λιμενικών εγκαταστάσεων, πλωτών εξεδρών κλπ.

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επιμόρφωσης

Οι σπουδαστές λαμβάνουν Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επιμόρφωσης κατόπιν αξιολόγησης στο τέλος του προγράμματος (τέστ 10 ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής).

Συνδεθείτε για να υποβάλετε σχόλια