Εκτίμηση Κινδύνων στους Χώρους Εργασίας

(0 ψήφοι)

Πληροφορίες Σεμιναρίου

 • Διεύθυνση Διεξαγωγής: Μασσαλίας 22, 10680, Αθήνα
 • Τόπος Διεξαγωγής: Ελληνοαμερικανική Ένωση
 • Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2103680006
 • Κόστος Σεμιναρίου: 350 ευρώ
 • Εισηγητής: Ισίδωρος Παχουνδάκης
 • Ημ/νια Διεξαγωγής: 13-14 Ιουνίου
 • Ώρες Διεξαγωγής: 12:00-18:00
 • Απαιτείται Εγγραφή: Ναί
 • Παρακολούθηση Εξ Αποστάσεως: Χωρίς Δυνατότητα Παρακολούθησης Εξ Αποστάσεως
 • Χρηματοδότηση ΛΑΕΚ: Όχι

Η ορθή εκτίμηση και ανάλυση των υφιστάμενων και ενδεχόμενων κινδύνων που αντιμετωπίζει ένα πλοίο συμβάλλει στην καλύτερη οργάνωση όλων των operations, την πρόληψη και αποφυγή ατυχημάτων και ζημιών, την ασφάλεια και την ορθή διαχείριση του πληρώματος, και τελικά στην προστασία των συμφερόντων της πλοιοκτήτριας/διαχειρίστριας εταιρείας και του περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα προετοιμάζει αποτελεσματικά υποψήφιους εσωτερικούς ή εξωτερικούς επιθεωρητές, καλύπτοντας βήμα-βήμα όλο το πλαίσιο-κορμό της εκτίμησης κινδύνων, ενώ περιλαμβάνει και πλήθος πρακτικών παραδειγμάτων και χρήσιμων προτύπων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ενότητα 1: η έννοια της εκτίμησης επικινδυνότητας σε χώρους εργασίας και σε τι ωφελείται ο υπάλληλος και η επιχείρηση

Ενότητα 2: συνήθη σφάλματα κατά την εκτίμηση κινδύνου–διαχείριση επικίνδυνων ουσιών σε χώρους εργασίας–επιπτώσεις στην υγεία και νομοθεσία στους χώρους εργασίας

Ενότητα 3: η έννοια του «κινδύνου» (RISK) – ο ρόλος των σωστών και έγκαιρων αποφάσεων για την αποφυγή κινδύνου - ορισμοί που χρησιμοποιούνται στον σχεδιασμό της εκτίμησης κινδύνου – safety management της ναυτιλιακής εταιρείας – ορολογία και μεθοδολογία για την εκτίμηση κινδύνου (κορμός του risk assessment)

Ενότητα 4: αποτελεσματικότητα των αντίμετρων (counter measures) – πίνακας και φόρμουλα αντίμετρων για μείωση επικινδυνότητας – κόστη εφαρμογής

Ενότητα 5: πρακτικά case studies από το κατάστρωμα, το μηχανοστάσιο και τα operations πλοίων - εργασίες

ΣΤΟΧΟΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

 • Nα κάνουν ορθή εκτίμηση κινδύνων σε διαφορετικές καταστάσεις και τύπους πλοίων, διασφαλίζοντας τη φήμη της διαχειρίστριας εταιρείας, την ασφάλεια του πληρώματος, αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος
 • Να διακρίνουν τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά όλων των τύπων κινδύνου και να προτείνουν κατάλληλα αντίμετρα
 • Να προτείνουν νέους τρόπους οργάνωσης και λειτουργίας των operations on board βάση της εκτίμησης κινδύνων

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε Αξιωματικούς του Εμπορικού Ναυτικού (Πλοίαρχους και Μηχανικούς), Πτυχιούχους Οικονομίας, Διοίκησης ή Ναυτιλιακών Σπουδών, Ναυπηγούς και Μηχανολόγους Μηχανικούς και στελέχη ναυτιλιακών εταιρειών που επιθυμούν να εργαστούν ως εξωτερικοί ή εσωτερικοί Επιθεωρητές στη Ναυτιλία.

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εξειδίκευσης

Οι σπουδαστές λαμβάνουν Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εξειδίκευσης κατόπιν αξιολόγησης στο τέλος του προγράμματος (τεστ 10 ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής).

Συνδεθείτε για να υποβάλετε σχόλια