Η Παραγωγή Φαρμακευτικών και Παραφαρμακευτικών Προϊόντων

(0 ψήφοι)
Η Παραγωγή Φαρμακευτικών και Παραφαρμακευτικών Προϊόντων
Διοργανωτής:
Κατηγορία: Πιστοποιήσεις

Πληροφορίες Σεμιναρίου

  • Διεύθυνση Διεξαγωγής: Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ),
  • Τόπος Διεξαγωγής: e-learning
  • Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 36.89.354 και 210 36.89.381
  • Κόστος Σεμιναρίου: 550
  • Εκπτώσεις: https://elearn.elke.uoa.gr/cost_program.php?prID=362
  • Εισηγητής: Χασιώτη Ειρήνη
  • Ημ/νια Διεξαγωγής: Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 21/10/2016 Έναρξη Μαθημάτων: 31/10/2016
  • Απαιτείται Εγγραφή: Ναί
  • Παρακολούθηση Εξ Αποστάσεως: Δυνατότητα Παρακολούθησης Εξ Αποστάσεως

Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης του Προγράμματος Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (e-learning) με τη χρήση Καινοτόμων Μεθόδων, στo εκπαιδευτικό αντικείμενο:

«Η Παραγωγή Φαρμακευτικών και Παραφαρμακευτικών Προϊόντων»

Το αντικείμενο του προγράμματος παρουσιάζει μεγάλη ευρύτητα, καθώς η φαρμακοβιομηχανία είναι ένας κλάδος ιδιαίτερα ευέλικτος και συνεχώς εξελισσόμενος στο ανταγωνιστικό παραγωγικό περιβάλλον της παγκόσμιας οικονομικής πραγματικότητας. Ο Υπεύθυνος της συγκεκριμένης θέσης έχει την ευθύνη για τον ποιοτικό έλεγχο, την παραγωγή και συσκευασία των παραγόμενων προϊόντων. Παράλληλα με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, ο υπεύθυνος διαδραματίζει ενεργό ρόλο στον τομέα της Ασφάλειας και Υγιεινής. Επιπλέον επειδή η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί κοινωνική ανάγκη, απαιτείται εκ μέρους του η ανάπτυξη και η εφαρμογή τεχνολογιών αντιρρύπανσης και προτύπων περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα στοχεύει να παρουσιάσει τις αρμοδιότητες και τις απαραίτητες γνώσεις, που θα πρέπει να διαθέτει ο υπεύθυνος σε διάφορους τομείς, όπως Χημεία, Οικονομικά, Περιβάλλον. Απευθύνεται σε πτυχιούχους ΑΕΙ και ΑΤΕΙ σχετικών τμημάτων, όπως και σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σχετική εργασιακή εμπειρία.

Οι Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι του Προγράμματος είναι ο Ιωάννης Ζαμπετάκης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Χημείας του ΕΚΠΑ και ο Γρηγόρης Ζωίδης, Επίκουρος Καθηγητής του Τομέα Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ, οι οποίοι έχουν την ευθύνη για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Κατά την τετράμηνη διάρκεια του Προγράμματος παρέχεται συνεχής εκπαιδευτική υποστήριξη, βασιζόμενη στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων, από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας, ενώ η επιτυχής παρακολούθηση των μαθημάτων οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης.

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ, καθώς και απόφοιτοι Λυκείου με σχετική εμπειρία.

Συνδεθείτε για να υποβάλετε σχόλια