Προηγμένες Τεχνικές Διοίκησης της Εκπαίδευσης με βάση τις Δεξιότητες

(0 ψήφοι)
Προηγμένες Τεχνικές Διοίκησης της Εκπαίδευσης με βάση τις Δεξιότητες
Διοργανωτής:
Προηγμένες Τεχνικές Διοίκησης της Εκπαίδευσης με βάση τις Δεξιότητες

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Επικοινωνήστε μαζί μας: 

 

Προηγμένες Τεχνικές Διοίκησης της Εκπαίδευσης με βάση τις

Δεξιότητες

Σε ποιους απευθύνεται; 
 • σε Διευθυντές Εκπαίδευσης και Διευθυντές – Στελέχη HR / Training& Development
 • σε Γενικούς Διευθυντές που διαχειρίζονται την εκπαίδευση των εταιριών τους
 • σε στελέχη Διοίκησης της Εκπαίδευσης
 • γενικά σε όσους διαχειρίζονται, οργανώνουν, σχεδιάζουν και υλοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα, Εταιρικά, Κολεγίων, Σχολών, ΙΕΚ, κ.ά.
Ποιοι είναι οι στόχοι;

Με την ολοκλήρωση του εργαστηρίου θα είστε σε θέση να:

 • Αντιλαμβάνεστε και χρησιμοποιείτε τα υπάρχοντα Competency Frameworks (CF), να μάθετε πώς δημιουργούνται τα CF στην οργάνωση, υλοποίηση και αξιολόγηση της εκπαίδευσης σε ευθυγράμμιση με την εταιρική στρατηγική, τους στόχους και τις αξίες
 • Διενεργείτε Ανάλυση Εκπαιδευτικών Αναγκών με βάση Δεξιότητες,Competency Based Training Needs Analysis (TNA) using HRMentor Psychometrics, συνδέοντάς την με το σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης και τους Δείκτες Απόδοσης (KeyPerformance Indicators - KPIs)
 • Σχεδιάζετε (Competency Based Training Design) και να οργανώνετε επιτυχημένα, αποτελεσματικά και δημοφιλή εταιρικά αλλά και ατομικά εκπαιδευτικά προγράμματα, αξιοποιώντας κατάλληλα κάθε μέθοδο (Σεμινάρια, Workshops, On the JobTraining, Mentoring, Coaching)
 • Γνωρίζετε τις εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση (e-learning / blended Learning / Massive Open Online Courses -MOOCs)
 • Διαχειρίζεστε τις δράσεις εκπαίδευσης και ανάπτυξης προσωπικού ως Projects ακολουθώντας τις αρχές του ProjectManagement Institute (PMI®)
  • Θέτετε μετρήσιμους στόχους και να δημιουργείτε τα πακέτα εργασίας (work packages)
  • Προϋπολογίζετε το budget, να σχεδιάζετε το χρόνο και να εκτιμάτε τους αναγκαίους πόρους χρησιμοποιώντας πρακτικά εργαλεία του Project Management
  • Παρακολουθείτε την εκτέλεση των έργων, να αξιολογείτε την επιτυχία τους και να καταγράφετε τις εμπειρίες (LessonsLearned)
 • Αξιολογείτε αντικειμενικά την εκπαίδευση, να υπολογίζετε πρακτικά το ROI της εκπαίδευσης και να συνδέετε το σύστημα αξιολόγησης με την εκπαίδευση και ανάπτυξη
Τα οφέλη:
 • Θα αποκτήσετε πρακτικές και εφαρμόσιμες γνώσεις και δεξιότητες 
 • Θα λάβετε έναν ολοκληρωμένο φάκελο workbook με υποδείγματα
 • Θα λαμβάνετε διαρκή υποστήριξη και ενημέρωση για νέα και εξελίξεις μέσα από το αντίστοιχο ηλεκτρονικό μάθημα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της HUMAN ASSET με forumεπικοινωνίας και υποστήριξης, όλο το ηλεκτρονικό υλικό του σεμιναρίου, επιπλέον υλικό και υποδείγματα, πηγές υλικού καιcase studies (δωρεάν). 
Πώς μαθαίνουμε; Είναι σεμινάριο ή πρακτική εφαρμογή;

Είναι εργαστήριο (Workshop).  Η φιλοσοφία μας είναι ’μαθαίνω πράττοντας και όχι ακούγοντας‘.  Ο κάθε εκπαιδευόμενος εργάζεται πάνω σε ατομικό σενάριο και αφού εξασκείται με μελέτες περίπτωσης και πρακτικές ασκήσεις, εφαρμόζει άμεσα και πρακτικά τη μεθοδολογία που μαθαίνει με ολοκληρωμένο απτό αποτέλεσμα. Ειδικά ως προς τη Διαχείριση Έργων Εκπαίδευσης θα δοθεί μελέτη περίπτωσης ενός Εκπαιδευτικού Project και οι συμμετέχοντες θα κληθούν να αναλύσουν τα πακέτα εργασίας, να υπολογίσουν το χρόνο και το κόστος και να χρησιμοποιήσουν πρακτικά εργαλεία παρακολούθησης του έργου.

Συνδεθείτε για να υποβάλετε σχόλια