Μεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας

02/04/2024 17:00 -
05/12/2024 - 20:00

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας

Κατηγορία: Ψυχολογία

περί Ψυχής

Εισηγητής: Ανδρονίκη Μπαντούνα

Περιγραφή

Στις εισηγήσεις θα ασχοληθούμε με τα παρακάτω:

· Τι είναι η Συμβουλευτική και η Ψυχοθεραπεία, απαραίτητες δεξιότητες, κλινική συνέντευξη και θέματα δεοντολογίας και επάρκειας.

· Η εφαρμογή της Συμβουλευτικής σε διαφορετικά πλαίσια με σκοπό να μπορέσει ο κάθε συμμετέχων να δει τις διαφοροποιήσεις στην κλινική πρακτική, αλλά και από περίπτωση σε περίπτωση.

· Εν γένει το πρόγραμμα αποσκοπεί σε μια σφαιρική κατανόηση του κλάδου και στην απόκτηση γνωσιολογίας βασικών θεραπευτικών αιτημάτων.

***Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν το υλικό των παρουσιάσεων και βιβλιογραφία αντίστοιχη της κάθε θεματικής

.

Εκπαιδεύτριες/Εκπαιδευτές:
Ανδρονίκη Μπαντούνα, Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια – Μετεκπαίδευση στις Ψυχοσεξουαλικές Διαταραχές

Ιωάννης Παυλίδης, Ψυχολόγος MSc

Χριστίνα Αράπη, Κλινική Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια

Ηλίας Κασσάρας, Ψυχολόγος M.sc.1, M.sc.2, PhD(c)3, Γνωστικός-Συμπεριφορικός Ψυχοθεραπευτής

Μάνια Σαριγκουλέ, Ψυχολόγος, Συστημική Οικογενειακή Ψυχοθεραπεύτρια

.

.

 

 

Κατόπιν ολοκλήρωσης του προγράμματος λαμβάνεται

-Πιστοποίηση Εκπαίδευσης στη Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας-

Οδηγός με την Ανάλυση των Θεματικών

Όριο Απουσιών 3

.

 

Διαδικασία Διαδικτυακής Σύνδεσης

Τα μαθήματα διεξάγονται μέσω ΖΟΟΜ

Ενότητες

-Αναλυτικό Πρόγραμμα

Φεβρουάριος

Κυριακή 04/02: Ψυχολογικές στρατηγικές, Αμυντικοί Μηχανισμοί – Ποιοι είναι πως

Επιστρατεύονται-Σύνδεση της Εκδήλωσης Ψυχοπαθολογίας με συγκεκριμένους αμυντικούς μηχανισμούς

.

Κυριακή 18/02: 1η Συνεδρία/Κλινική Συνέντευξη – Λήψη Ιστορικού και Στόχοι της 1ης συνάντησης, Πλαίσιο, η Θεραπευτική Σχέση

.

Κυριακή 25/02: Συμβουλευτική σε Καταστάσεις κρίσης- Βραχεία Συμβουλευτική-Ορισμός της Ψυχολογικής Κρίσης-Είδη Κρίσεων-Χαρακτηριστικά του Ατόμου σε Κρίση-Πως αντιμετωπίζεται θεραπευτικά η Κρίση

 

Μάρτιος

Σάββατο 2/03: Ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις-Ποιες είναι οι βασικές Ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις και οι κυριότεροι εκπρόσωποι αυτών -Επικέντρωση στην Ψυχαναλυτική, Συστημική και Γνωσιακή Συμπεριφορική

.

Κυριακή 03/03: Συμβουλευτική για Εξαρτήσεις – Διαταραχές Σχετιζόμενες με Ουσίες-Συμπτωματολογία της Εξάρτησης-Κέντρα Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων

.

Κυριακή 10/03: Ενδοοικογενειακή βία και Παιδική Κακοποίηση– Συμβουλευτική σε θύματα κακοποίηση και θεραπευτική παρέμβαση ων θυμάτων

.

Κυριακή 31/03: Συστημική Συμβουλευτικής Ζεύγους και Οικογένειας—Επικοινωνιακά Μοτίβα-Θεραπεία και Επίλυση Προβλημάτων

.

Απρίλιος

Κυριακή 07/04: Διαπολιτισμική συμβουλευτική-Πως η Ψυχική Ασθένεια διαφοροποιείται ανά πολιτισμό/κουλτούτα-Πολιτισμικά Σύνδρομα

.

Κυριακή 14/04: Συμβουλευτική διαχείρισης πένθους –Απώλεια, τα στάδια του πένθους – Πότε η Απώλεια και το Πένθος μπορούν ν οδηγήσουν σε Ψυχικές Διαταραχές και Επικίνδυνες Σωματικές Καταστάσεις

.

Κυριακή 21/04: Συμβουλευτική Γονέων- Ομάδες Γονέων – Αποκατάσταση Ισορροπίας στην Οικογένεια και εκμάθηση διαχείρισης δύσκολων καταστάσεων

.

Κυριακή 28/04: Συμβουλευτική LGBTQIA2+ ΑΤΟΜΩΝ– Θεωρίες για την Ανάπτυξη της Σεξουαλικότητας- Γονεϊκοί Δεσμοί -Αυτοαποκάλυψη-Οι ειδικές γνώσεις που πρέπει να έχει ο Σύμβουλος.

Μάιος

Κυριακή 12/05: Συμβουλευτική Ψυχοσωματικής Υγείας- 3 Τύποι Ψυχοσωματικών Διαταραχών-Η Επίδραση των Ψυχοκοινωνικών Παραγόντων στην εκδήλωση Ασθενειών- Ο ρόλος του Στρες και των Στοιχείων της Προσωπικότητας

 

Πληροφορίες

Σε ποιους απευθύνεται:
Σε φοιτητές και αποφοίτους ανθρωπιστικών σπουδών, σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας και σε ανθρώπους που ενδιαφέρονται εν γένει για θέματα που αφορούν την ψυχολογία

Το συνολικό κόστος της εκπαίδευσης με διδακτικές δόσεις ανέρχεται στα 400 ευρώ.

-Προκαταβολή 100 ευρώ και το υπόλοιπο των 300 ευρώ σε 4 ισόποσες δόσεις των 100 ευρώ από 1- 5 Φεβρουαρίου, 1-5 Μαρτίου και 1-5 Απριλίου.

Με εφάπαξ εξόφληση το ποσό ανέρχεται στα 300 ευρώ.

 

 

Ημερομηνίες

02/04/2024 17:00 -
05/12/2024 - 20:00

Απομακρυσμένη παρακολούθηση:

Ναι

Θέλω να μάθω περισσότερα

    Αποδέχομαι τους όρους χρήσης