Μεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
Η Αντιμετώπιση της Βίας και της Παρενόχλησης στους Χώρους Εργασίας
Η Αντιμετώπιση της Βίας και της Παρενόχλησης στους Χώρους Εργασίας

03/10/2023 17:00 - 21:00

Η Αντιμετώπιση της Βίας και της Παρενόχλησης στους Χώρους Εργασίας

Κατηγορία: Προσωπική Βελτίωση

PRO SEMINARS

Εισηγητής: Βίκτωρ Τσιλώνης

Περιγραφή

Με την ψήφιση και θέση σε ισχύ του Ν.4808/2021 για την Προστασία της Εργασίας, καθίσταται πλέον υποχρεωτική η υιοθέτηση μέτρων και ρυθμίσεων για την παρενόχληση και τη βία στην εργασία. Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 15-20 άτομα προσωπικό οφείλουν να συμμορφωθούν πλήρως με τις απαιτήσεις του νόμου, υιοθετώντας ρητή Πολιτική με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του εργοδότη και των εργαζομένων, καθώς και Μηχανισμός Διαχείρισης Εσωτερικών Παραπόνων και Καταγγελιών.

Η δικηγορική εταρία NEWLAW ξεχωρίζει στον τομέα αυτόν, λόγω της εξειδίκευσης του Δρος Βίκτωρα Τσιλώνη, διευθύνοντα εταίρου της NEWLAW (πιστοποίηση παρακολούθησης εβδομαδιαίου σεμιναρίου από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) αλλά και του πλήθους των Πολιτικών που έχει συντάξει ήδη για έναν μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, που έσπευσαν να συμμορφωθούν πρώτες με τις επιταγές του παραπάνω Νόμου.

Σκοπός & Οφέλη: Να ενημερωθούν οι διευθύνοντες σύμβουλοι, διευθυντές και ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων για την υποχρεωτικότητα συμμόρφωσής τους με τις επιταγές του Ν.4808/2021. Να υιοθετήσουν κατάλληλες πρακτικές και να ενημερώσουν τους εργαζόμενους τους για την θέσπιση στο αμέσως επόμενο διάστημα ειδικής Πολιτικής Συμμόρφωσης κατά της Βίας και της Παρενόχλησης καθώς και Εσωτερικού Μηχανισμού Διαχείρισης Παραπόνων και Καταγγελιών.’ Να καλλιεργήσουν κλίμα ασφάλειας και παραγωγικής εργασίας, μέσα σ’ ένα περιβάλλον που τα φαινόμενα βίας και παρενόχλησης αντιμετωπίζονται και δεν αποσιωπώνται και να εμφυσήσουν τη διάθεση του Νόμου για την μηδενική ανοχή τέτοιων περιστατικών. Να εφιστήσουν την προσοχή σε όλους τους εργαζομένους για την αποφυγή επιβολής προστίμου από το Ειδικό Κλιμάκιο που έχει συσταθεί από την Επιθεώρηση Εργασίας, λόγω μη συμμόρφωσης με τις αυστηρές επιταγές του Νόμου. Να ενημερωθούν για τα πρακτικά οφέλη σε επίπεδο μάρκετινγκ, διαφήμισης και προσέλκυσης νέων πελατών που θα έχει για την επιχείρησή τους η απόκτηση του ”Σήματος Ισότητας”.

Εισηγητής: Βίκτωρ Τσιλώνης είναι διδάκτωρ Νομικής ΑΠΘ, δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, διευθύνων εταίρος της δικηγορικής εταιρίας NEWLAW και ειδικός στα θέματα συμμόρφωσης των επιχειρήσεων.

 

Ενότητες

Θεματολογία:

Περί Συμμόρφωσης Πότε τέθηκε σε ισχύ ο Ν. 4808/2021 και πότε άρχισε να εφαρμόζεται; Ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται βάσει νόμου να συμμορφωθούν; Πότε προτείνεται η υιοθέτηση της εν λόγω Πολιτικής και σε επιχειρήσεις με αριθμό εργαζομένων που είναι πάνω από 15; Ποιοι θεωρούνται ”εργαζόμενοι” μιας επιχείρησης βάσει νόμου; Σε τι συνίσταται η εν λόγω πολιτική Διορισμός ”προσώπου αναφοράς”, κατά προτίμηση νομικού προσώπου, που θα διερευνά τις καταγγελίες και θα προτείνει μέτρα αντιμετώπισης των περιστατικών βίας και παρενόχλησης. Αναλυτική παράθεση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του εργοδότη και των εργαζομένων Σύσταση Εσωτερικού Μηχανισμού Διαχείρισης Εσωτερικών Παραπόνων και Καταγγελιών. Διάθεση Εντύπου Υποβολής Καταγγελιών προσβάσιμο σε όλους τους εργαζομένους Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης εργαζομένων και επιχείρησης για τις παρεχόμενες δυνατότητες Επιπρόσθετες δυνατότητες Εφόσον υπάρχει Κανονισμός Εργασίας, προστίθεται η Πολιτική για την αντιμετώπιση της Βίας και Παρενόχλησης στην εργασία ως Παράρτημα. Δυνατότητα απόκτησης ”Σήματος Ισότητας” από το Υπουργείο Εργασίας και για την εφαρμογή πολιτικών ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών των εργαζομένων γυναικών και ανδρών. Περί εξειδίκευσης Απουσία εξειδικευμένων δικηγόρων στο πλαίσιο της Σύνταξης Πολιτικής για τη Βία και Παρενόχληση στους Χώρους Εργασίας. Ανάγκη ανάληψης ενός τέτοιου εγχειρήματος από μια Δικηγορική Εταιρία εξειδικευμένη και εκπαιδευμένη επαρκώς, όπως η δικηγορική εταιρία NEWLAW η οποία είναι μία από τις ελάχιστες ελληνικές δικηγορικές εταιρίες με ειδική τεχνογνωσία στο συγκεκριμένο πεδίο. Περί αναγκαιότητας συμμόρφωσης των επιχειρήσεων Δημοσιεύσεις Δελτίων Τύπου από το Υπουργείο Εργασίας και την Ανεξάρτητη Αρχή Επιθελωρηση Εργασίας.

Πληροφορίες

Σε ποιους απευθύνεται:
Σε κάθε είδους επιχείρησης, η οποία απασχολεί προσωπικό άνω των 20 ατόμων (συμπεριλαμβανομένων εξωτερικών συνεργατών, πρακτικάριων και μαθητευόμενων, προσωπικού καθαριότητας κλπ)

Ημερομηνίες

03/10/2023 17:00 - 21:00

Απομακρυσμένη παρακολούθηση:

Ναι

Θέλω να μάθω περισσότερα

  Αποδέχομαι τους όρους χρήσης

  Σεμινάρια από τον ίδιο διοργανωτή

  Excel Advanced Seminar

  Excel Advanced Seminar

  ONLINE 02/10/2023, 03/10/2023
  από PRO SEMINARS
  Προχωρημένες Τεχνικές Χειρισμού Φύλλων Εργασίας Η εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής Zoo...
  B2B Sales Techniques & Skills - Masterclass

  B2B Sales Techniques & Skills - Masterclass

  ONLINE 10/10/2023, 17/10/202324/10/2023
  από PRO SEMINARS
  Ημερομηνίες Διεξαγωγής – 3 ημέρες Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2023 | 17.00 – 21.00 Τρίτη 17 Οκτωβ...
  Ηλεκτρονική Τιμολόγηση Β2G, Διασύνδεση POS

  Ηλεκτρονική Τιμολόγηση Β2G, Διασύνδεση POS

  ONLINE 11/10/2023
  από PRO SEMINARS
  Ημερομηνία Διεξαγωγής: Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023 | 17.00-21.00 Η εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω τη...