Μεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο

Κατηγορίες

Αθήνα, 08-12-2023 10-12-2023
CFOT® – Certified Fiber Optic Technician – είναι η κύρια πιστοποίηση FOA για όλες τις εφαρμογές οπτικών ινών. Τα CFOT παρέχουν τις κατάλληλες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στις οπτικές ίνες που μπορούν να εφαρμοστούν σχεδόν σε οποιαδήποτε εργασία – σχεδιασμό, εγκατάσταση, λειτουργία – για σχεδόν οποιαδήποτε εφαρμογή – εξωτερική εγκατάσταση, εσωτερική, βιομηχανία κλπ. ...

Θεσσαλονίκη, 15-12-2023 17-12-2023
CFOT® – Certified Fiber Optic Technician – είναι η κύρια πιστοποίηση FOA για όλες τις εφαρμογές οπτικών ινών. Τα CFOT παρέχουν τις κατάλληλες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στις οπτικές ίνες που μπορούν να εφαρμοστούν σχεδόν σε οποιαδήποτε εργασία – σχεδιασμό, εγκατάσταση, λειτουργία – για σχεδόν οποιαδήποτε εφαρμογή – εξωτερική εγκατάσταση, εσωτερική, βιομηχανία κλπ. ...

Θεσσαλονίκη, 19-01-2024 21-01-2024
CFOT® – Certified Fiber Optic Technician – είναι η κύρια πιστοποίηση FOA για όλες τις εφαρμογές οπτικών ινών. Τα CFOT παρέχουν τις κατάλληλες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στις οπτικές ίνες που μπορούν να εφαρμοστούν σχεδόν σε οποιαδήποτε εργασία – σχεδιασμό, εγκατάσταση, λειτουργία – για σχεδόν οποιαδήποτε εφαρμογή – εξωτερική εγκατάσταση, εσωτερική, βιομηχανία κλπ. ...

Αθήνα,
CFOT® – Certified Fiber Optic Technician – είναι η κύρια πιστοποίηση FOA για όλες τις εφαρμογές οπτικών ινών. Τα CFOT παρέχουν τις κατάλληλες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στις οπτικές ίνες που μπορούν να εφαρμοστούν σχεδόν σε οποιαδήποτε εργασία – σχεδιασμό, εγκατάσταση, λειτουργία – για σχεδόν οποιαδήποτε εφαρμογή – εξωτερική εγκατάσταση, εσωτερική, βιομηχανία κλπ. ...