Μεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
Drafting and Advising Clients on Shareholders Agreements
Drafting and Advising Clients on Shareholders Agreements

05/12/2023 17:00 -
08/12/2023 - 20:00

Drafting and Advising Clients on Shareholders Agreements

Κατηγορία: Νομικά

Εισηγητής: Androulla Poutziouris

Περιγραφή

Prepare to be immersed in a world of strategic alliances and business prowess as we unravel the secrets behind successful partnerships. Delve into the art of crafting compelling agreements that safeguard your interests while fostering growth and synergy among stakeholders. Led by industry experts, this empowering event will empower you with the knowledge to navigate the intricate legal landscape, ensuring your businesses thrive with confidence. Join us for an engaging and enriching experience where you’ll forge invaluable connections with fellow Greek entrepreneurs and unlock the potential of collaborative success.

Aims of the seminar:

· To understand the structure of the shareholders’ agreement

· To understand the relationship between shareholder agreements and articles of association.

· To be able to draft effective clauses in the shareholder agreements.

· To understand the main matters that should be included or considered when drafting a shareholder agreement.

· To be able to draft the most important commercial provisions in a shareholders agreement

· To understand and be able to draft the standard protective and operations clauses in a shareholder agreement.

· To be able to better protect and advice your client when drafting or faced with a shareholders agreement.

Why this seminar is important for you:

· This course looks at the key issues, the problems that need to be addressed and the drafting skills involved in relation to shareholders’ agreements for the typical quasi-partnership company.

· The course will be interactive, based on realistic case studies and incorporating specific drafting suggestions and precedents.

· You will be guided on the meaning, legal implications and significance of several contract clauses from the beginning step to the exit.

· You will be provided with specimens such us Shareholders Agreement, Deed of Adherence and AoA (incorporation of SHA provisions).

· Is a very good way to learn new things in your profession.

· You will gain expert knowledge enable you to improve your knowledge and understanding Shareholders Agreements by engaging with key issues.

· This seminar is practical and is taught by highly experienced lawyer expert in all areas of corporate law.

Ενότητες

COURSE CONTENT:
UNIT 1 – Shareholders Agreement in Private Equity

Shareholders Agreement v Articles of Association
Structure of Agreement
Date of Agreement
Recitals
Operative Part
Definitions & Interpretations
Share subscription and Loan
The Directors
Repayment of Loan
Drafting exercises, quiz, template proofing-sample clauses

UNIT 2 – Matters for Shareholders’ Agreement

Particulars
Share issues
Management
Issues requiring specified majority of unanimity
Financial matters
Capital requirements
Guarantees
Voting Deadlock
Company protections
Miscellaneous
Drafting exercises, quiz, template proofing-sample clauses

UNIT 3 – Commercial Provisions

Representations & Warranties
Undertakings of Vendor
Warranties by Purchaser
Indemnities Drag and Tag Alone
Equity Ratchet
Dataroom Disclosure
Drafting exercises, quiz, template proofing-sample clauses

UNIT 4 – Boilerplate (standard protective and operations clauses)

Notices
Interpretation
Governing Law & Jurisdiction
Entire Agreement
Prevalence
Time of Essence
Modifications
Assignment
Costs
Severability
Further assurance
Waiver
Counterparts
Third parties
Alternative Dispute Resolutions
Drafting exercises, quiz, template proofing-sample clauses

Πληροφορίες

Lawyers,
Corporate administrators,
Bankers,
Shareholders
Stakeholders
Business owners and entrepreuners
Corporate governance professionals
Private equity investors
Venture capitalists
Compliance officers,
Financial advisors
Investment managers
Government officials and regulators
Insolvency practitioners

Ημερομηνίες

05/12/2023 17:00 -
08/12/2023 - 20:00

Απομακρυσμένη παρακολούθηση:

Ναι

θέλω να μάθω περισσότερα

  Αποδέχομαι τους όρους χρήσης

  Σεμινάρια από τον ίδιο διοργανωτή

  Εταιρική Ευθύνη και Αειφόρος Ανάπτυξη

  Εταιρική Ευθύνη και Αειφόρος Ανάπτυξη

  ONLINE 19/10/2023
  από European Legal Training Center
  Το σεμινάριο “Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Αειφόρος Ανάπτυξη” αποτελεί μια πολύτιμη ευκ...
  Οικονομικά για Νομικούς

  Οικονομικά για Νομικούς

  ONLINE 20/10/2023, 24/09/2023
  από European Legal Training Center
  Στόχος του σεμιναρίου είναι να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι βασικές γνώσεις στην οικονομική επιστήμη...
  Tax Residence Guide in Cyprus

  Tax Residence Guide in Cyprus

  ONLINE 25/10/2023
  από European Legal Training Center
  This seminar will examine setting up tax residency in Cyprus, why it can be beneficial, and the appl...
  Corporate Sustainability and Social Responsibility

  Corporate Sustainability and Social Responsibility

  ONLINE 31/10/2023, 02/11/2023
  από European Legal Training Center
  In this dynamic and insightful seminar, we delve into the pivotal role of Corporate Sustainability a...
  Ευρωπαικό Ένταλμα Σύλληψης: η καθημερινή δικαστική πρακτική

  Ευρωπαικό Ένταλμα Σύλληψης: η καθημερινή δικαστική πρακτική

  ONLINE 02/11/2023, 03/11/2023
  από European Legal Training Center
  Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης (ΕΕΣ) αποτελεί μια απλουστευμένη διασυνοριακή δικαστική διαδικασία παρ...
  Introduction to Cyprus Insurance Law and Practice

  Introduction to Cyprus Insurance Law and Practice

  ONLINE 08/11/2023, 16/11/2023
  από European Legal Training Center
  This course aims to train lawyers and claims handlers in the application of insurance law, and the p...
  Η σημαντικότερη Νομολογία του Αθλητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου της Λωζάνης

  Η σημαντικότερη Νομολογία του Αθλητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου της Λωζάνης

  ONLINE 13/11/2023, 16/11/2023
  από European Legal Training Center
  Οι δικηγόροι και νομικοί στην Ελλάδα μπορούν να αποκτήσουν καλύτερη κατανόηση των νομικών ζητημάτων ...
  Advising clients and drafting: Share Sale and Purchase Agreements

  Advising clients and drafting: Share Sale and Purchase Agreements

  ONLINE 21/11/2023, 23/11/2023
  από European Legal Training Center
  Whether you’re a seasoned legal professional or a budding entrepreneur, understanding the nuan...
  Substance and Control in Cyprus

  Substance and Control in Cyprus

  ONLINE 28/11/2023
  από European Legal Training Center
  This seminar equips participants with vital tools to optimize tax planning, ensure compliance, stren...
  English Contract Drafting Skills

  English Contract Drafting Skills

  ONLINE 30/11/2023, 08/12/2023
  από European Legal Training Center
  In today’s interconnected world, proficiency in English contract drafting is not just an advan...
  Drafting Joint Venture Agreements

  Drafting Joint Venture Agreements

  ONLINE 12/12/2023, 21/12/2023
  από European Legal Training Center
  Aims of the seminar: ‍ This course is designed to provide participants with the knowledge and skills...
  Drafting Investment Agreements

  Drafting Investment Agreements

  ONLINE 20/12/2023
  από European Legal Training Center
  ‍‍The “Drafting Investment Agreements” course is designed to provide lawyers with a comp...
  Drafting Partnership Agreements

  Drafting Partnership Agreements

  ONLINE 22/12/2023
  από European Legal Training Center
  The “Drafting a Partnership Agreement” course is designed to provide participants with c...
  (Α)θεμιτές εμπορικές πρακτικές στο ψηφιακό εμπόριο

  (Α)θεμιτές εμπορικές πρακτικές στο ψηφιακό εμπόριο

  ONLINE 11/12/2023, 12/12/2023
  από European Legal Training Center
    ‍ ...