Μεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
Όμιλοι Επιχειρήσεων: Πρακτικά Ζητήματα Σύγχρονης Οργάνωσης
Όμιλοι Επιχειρήσεων: Πρακτικά Ζητήματα Σύγχρονης Οργάνωσης

29/11/2023 18:00 - 21:00

Όμιλοι Επιχειρήσεων: Πρακτικά Ζητήματα Σύγχρονης Οργάνωσης

Κατηγορία: Νομικά

Εισηγητής: Νίκος Φράγκος

Περιγραφή

Η ομιλική διάρθρωση αποτελεί κοινό και πρακτικής σημασίας παρανομαστή σε σειρά συναλλαγών της σύγχρονης οικονομίας και ιδίως του χρηματοπιστωτικού τομέα. Εντός αυτής και σε συνδυασμό με τις ειδικότερες ανάγκες της εκάστοτε συναλλαγής αναφύονται μείζονα πρακτικά ζητήματα, με άμεση αναφορά στη γενική προβληματική της ομιλικής σύνδεσης.

Εταιρική χρηματοδότηση, επέκταση δραστηριοτήτων, χρηματοδότηση έργων, μετακίνηση αξίας μέσω συναλλαγών ιδίων κεφαλαίων και χρέους αποτελούν μηχανισμούς με καίρια σημασία στη σύγχρονη επιχειρηματικότητα και σχεδόν πάγια συσχέτιση με την έννοια του επιχειρηματικού ομίλου.

Το Σεμινάριο στοχεύει μέσω επίκαιρων και πρακτικών θεμάτων εταιρικής οργάνωσης να συμβάλει στην εμπέδωση επιλεγμένων συναλλακτικών μορφωμάτων, αναδεικνύοντας παράλληλα την αξία και τις ανάγκες νομικού χειρισμού της ομιλικής τους διάστασης. Αυτό με τη σειρά του θα φωτίσει την εμπορική και στρατηγική αξία της ad hoc ή στρατηγικής ομιλικής διάρθρωσης ως καθοριστικό παράγοντα δημιουργίας προστιθέμενης εταιρικής αξίας.

Πληροφορίες

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους και νομικούς συμβούλους με πρακτικό ή θεωρητικό ενδιαφέρον στο εμπορικό και στο εταιρικό δίκαιο, και ειδικότερα στην οργάνωση εταιριών σε ομίλους, που ενδέχεται και να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του δικαίου της κεφαλαιαγοράς ή και της χρηματοοικονομικής νομοθεσίας.

Το Σεμινάριο ενδιαφέρει, επίσης, στελέχη οργανισμών και συμβούλους επιχειρήσεων με έκθεση σε διαδικασίες σχηματισμού, αναδιάταξης και εταιρικής διακυβέρνησης ομίλων επιχειρήσεων, οι οποίοι θέλουν να επικαιροποιήσουν αλλά και να εμβαθύνουν τη γνώση τους σε ειδικά νομικά ζητήματα που ανακύπτουν κατά τη λειτουργία ενός ομίλου και την πραγματοποίηση σύνθετων συναλλαγών επ’ ωφελεία του ομίλου.

Εισηγητές: Νίκος Φράγκος, Νίκος Ασκοτίρης

Έκπτωση 15% για όσες εγγραφές πραγματοποιηθούν μέχρι 31 Αυγούστου 2023

Ημερομηνίες

29/11/2023 18:00 - 21:00

Απομακρυσμένη παρακολούθηση:

Ναι

Θέλω να μάθω περισσότερα

  Αποδέχομαι τους όρους χρήσης

  Σεμινάρια από τον ίδιο διοργανωτή

  Η Τροποποίηση της Δημόσιας Σύμβασης Μετά την Ανάθεσή της στον Ανάδοχο

  Η Τροποποίηση της Δημόσιας Σύμβασης Μετά την Ανάθεσή της στον Ανάδοχο

  ONLINE 26/09/2023
  από ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
  Το αντικείμενο του Σεμιναρίου παρουσιάζει ένα μείζονος πρακτικής σημασίας θέμα, δηλαδή τις συγκεκριμ...
  Σύγχρονα Εργασιακά Ζητήματα στη Πράξη

  Σύγχρονα Εργασιακά Ζητήματα στη Πράξη

  ONLINE 27/09/2023
  από ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
  Οι διαρκείς νομοθετικές και νομολογιακές αλλαγές στο χώρο του εργατικού δικαίου μετασχηματίζουν τόσο...
  Ενδικά Μέσα και Ενδικά Βοηθήματα στην Ποινική Δικονομία

  Ενδικά Μέσα και Ενδικά Βοηθήματα στην Ποινική Δικονομία

  ONLINE 28/09/2023, 29/09/2023
  από ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
  Ο νέος ΚΠΔ (Ν 4620/2019) άλλαξε σημαντικά την αρχιτεκτονική του προϊσχύσαντος ποινικοδικονομικού συσ...