Μεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
Το Ευρωπαϊκό Δίκαιο μέσα από την Πρόσφατη Νομολογία των Δικαστηρίων της Ένωσης
Το Ευρωπαϊκό Δίκαιο μέσα από την Πρόσφατη Νομολογία των Δικαστηρίων της Ένωσης

23/10/2023 18:00 -
01/11/2023 - 20:00

Το Ευρωπαϊκό Δίκαιο μέσα από την Πρόσφατη Νομολογία των Δικαστηρίων της Ένωσης

Κατηγορία: Νομικά

Εισηγητής: Βασίλειος Καραγιάννης

Περιγραφή

Το Σεμινάριο επιχειρεί να φωτίσει τις πρόσφατες εξελίξεις στη νομολογία των δικαστηρίων της Ένωσης μέσα από μια συστηματική ομαδοποίηση σε τέσσερις μεγάλες ενότητες ανάλογα και με το πρακτικό ενδιαφέρον που αυτές παρουσιάζουν:

1) Αρχές της Ενωσιακής Δικαιοταξίας & Θεμελιώδη Δικαιώματα,

2) Ενιαία Αγορά,

3) Ενέργεια & Περιβάλλον και

4) Ανταγωνισμός & Κρατικές Ενισχύσεις.

Οι ενότητες αυτές θα παρουσιαστούν με αυτόνομο τρόπο, έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να επιλέξουν μία, περισσότερες ή όλες, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους. Το Σεμινάριο συνεπώς θα φέρει σε επαφή τους συμμετέχοντες με κρίσιμα ζητήματα που θέτει η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Δικαίου στην καθημερινή νομική πρακτική, αποδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση σε πρόσφατες αποφάσεις του ΔΕΕ και του ΓΔΕΕ.

Πληροφορίες

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε νομικούς που έχουν βασική γνώση Ευρωπαϊκού Δικαίου και επιθυμούν να εμβαθύνουν αλλά και να επικαιροποιήσουν αυτή τη γνώση μέσα από τις πρόσφατες εξελίξεις της νομολογίας του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου της Ένωσης.
15% για όσες εγγραφές πραγματοποιηθούν μέχρι 31 Αυγούστου 2023
Ημερομηνίες Διεξαγωγής:23, 25, 30 Οκτωβρίου & 1 Νοεμβρίου 2023

Ημερομηνίες

23/10/2023 18:00 -
01/11/2023 - 20:00

Απομακρυσμένη παρακολούθηση:

Ναι

Θέλω να μάθω περισσότερα

  Αποδέχομαι τους όρους χρήσης

  Σεμινάρια από τον ίδιο διοργανωτή

  Η Τροποποίηση της Δημόσιας Σύμβασης Μετά την Ανάθεσή της στον Ανάδοχο

  Η Τροποποίηση της Δημόσιας Σύμβασης Μετά την Ανάθεσή της στον Ανάδοχο

  ONLINE 26/09/2023
  από ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
  Το αντικείμενο του Σεμιναρίου παρουσιάζει ένα μείζονος πρακτικής σημασίας θέμα, δηλαδή τις συγκεκριμ...
  Σύγχρονα Εργασιακά Ζητήματα στη Πράξη

  Σύγχρονα Εργασιακά Ζητήματα στη Πράξη

  ONLINE 27/09/2023
  από ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
  Οι διαρκείς νομοθετικές και νομολογιακές αλλαγές στο χώρο του εργατικού δικαίου μετασχηματίζουν τόσο...
  Ενδικά Μέσα και Ενδικά Βοηθήματα στην Ποινική Δικονομία

  Ενδικά Μέσα και Ενδικά Βοηθήματα στην Ποινική Δικονομία

  ONLINE 28/09/2023, 29/09/2023
  από ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
  Ο νέος ΚΠΔ (Ν 4620/2019) άλλαξε σημαντικά την αρχιτεκτονική του προϊσχύσαντος ποινικοδικονομικού συσ...