Μεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών στην Πράξη μετά τις Αλλαγές του Ν 5024/2023
Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών στην Πράξη μετά τις Αλλαγές του Ν 5024/2023

02/10/2023 17:30 - 20:30

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών στην Πράξη μετά τις Αλλαγές του Ν 5024/2023

Κατηγορία: Νομικά

Εισηγητής: Νέλλη Παλαμίτη

Περιγραφή

Το Workshop του εξωδικαστικού μηχανισμού αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τους συμμετέχοντες να εκθέσουν συγκεκριμένα πρακτικά προβλήματα που έχουν αντιμετωπίσει κατά την άσκηση του επαγγέλματος και τον χειρισμό ανάλογων υποθέσεων, ώστε μέσα από τις ολοκληρωμένες και εμπεριστατωμένες απαντήσεις που θα λάβουν να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της εκάστοτε υπόθεσης με επάρκεια, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Το Σεμινάριο προσφέρει μια πρώτης τάξεως ευκαιρία προκειμένου οι συμμετέχοντες να λάβουν ολιστικές απαντήσεις επί των δικών τους επαγγελματικών ερωτημάτων για τον ορθό και κατάλληλο τρόπο αντιμετώπισης στην πράξη των κρίσιμων ζητημάτων που επέφερε ο Ν 5024/2023 στο πεδίο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. *H συζήτηση και επίλυση των αποριών θα γίνει μόνο επί των ερωτημάτων που θα έχουν αποσταλεί από τους συμμετέχοντες το αργότερο έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2023 και στις θεματικές ενότητες που αναφέρονται στο διάγραμμα ύλης.

Πληροφορίες

Το Workshop απευθύνεται σε όλους όσοι έχουν παρακολουθήσει τα Σεμινάρια πτωχευτικού δικαίου που έχει διοργανώσει η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ και ειδικά το πλέον πρόσφατο για τον εξωδικαστικό μηχανισμό μετά τις τροποποιήσεις και βελτιώσεις που επέφερε ο Ν 5024/2023, καθώς και σε όσους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους επιθυμούν να ασχοληθούν με το πτωχευτικό δίκαιο ή χειρίζονται στην πράξη υποθέσεις εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών και σε λογιστές, οικονομολόγους και συμβούλους που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τις διαδικασίες του νόμου, τόσο στο επίπεδο της πρόληψης όσο και στο επίπεδο των διαδικασιών της πτώχευσης.

15% για όσες εγγραφές πραγματοποιηθούν μέχρι 31 Αυγούστου 2023

Ημερομηνίες

02/10/2023 17:30 - 20:30

Απομακρυσμένη παρακολούθηση:

Ναι

Θέλω να μάθω περισσότερα

  Αποδέχομαι τους όρους χρήσης

  Σεμινάρια από τον ίδιο διοργανωτή

  Η Τροποποίηση της Δημόσιας Σύμβασης Μετά την Ανάθεσή της στον Ανάδοχο

  Η Τροποποίηση της Δημόσιας Σύμβασης Μετά την Ανάθεσή της στον Ανάδοχο

  ONLINE 26/09/2023
  από ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
  Το αντικείμενο του Σεμιναρίου παρουσιάζει ένα μείζονος πρακτικής σημασίας θέμα, δηλαδή τις συγκεκριμ...
  Σύγχρονα Εργασιακά Ζητήματα στη Πράξη

  Σύγχρονα Εργασιακά Ζητήματα στη Πράξη

  ONLINE 27/09/2023
  από ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
  Οι διαρκείς νομοθετικές και νομολογιακές αλλαγές στο χώρο του εργατικού δικαίου μετασχηματίζουν τόσο...
  Ενδικά Μέσα και Ενδικά Βοηθήματα στην Ποινική Δικονομία

  Ενδικά Μέσα και Ενδικά Βοηθήματα στην Ποινική Δικονομία

  ONLINE 28/09/2023, 29/09/2023
  από ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
  Ο νέος ΚΠΔ (Ν 4620/2019) άλλαξε σημαντικά την αρχιτεκτονική του προϊσχύσαντος ποινικοδικονομικού συσ...