Μεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
Οι Ασυνήθιστα Χαμηλές Προσφορές στο Δίκαιο των Δημοσίων Συμβάσεων
Οι Ασυνήθιστα Χαμηλές Προσφορές στο Δίκαιο των Δημοσίων Συμβάσεων

18/07/2023 17:30 - 20:30

Οι Ασυνήθιστα Χαμηλές Προσφορές στο Δίκαιο των Δημοσίων Συμβάσεων

Κατηγορία: Νομικά

ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Εισηγητής: Θωμάς Σταυρόπουλος

Περιγραφή

H αντιμετώπιση των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών στις δημόσιες συμβάσεις εμφανίζει συνεχή και δυσεπίλυτα προβλήματα, ενώ η εξέλιξη του ζητήματος είναι δυναμική. Με το Σεμινάριο επιχειρείται η εμβάθυνση στο ζήτημα και η προσέγγιση των κυριότερων θεμάτων που ανακύπτουν στην πράξη, με παρουσίαση και συστηματοποίηση των μέχρι σήμερα νομολογιακών δεδομένων.

Πληροφορίες

H αντιμετώπιση των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών στις δημόσιες συμβάσεις εμφανίζει συνεχή και δυσεπίλυτα προβλήματα, ενώ η εξέλιξη του ζητήματος είναι δυναμική. Με το Σεμινάριο επιχειρείται η εμβάθυνση στο ζήτημα και η προσέγγιση των κυριότερων θεμάτων που ανακύπτουν στην πράξη, με παρουσίαση και συστηματοποίηση των μέχρι σήμερα νομολογιακών δεδομένων.

15% για όσες εγγραφές πραγματοποιηθούν μέχρι 31 Αυγούστου 2023

Ημερομηνίες

18/07/2023 17:30 - 20:30

Απομακρυσμένη παρακολούθηση:

Ναι

Θέλω να μάθω περισσότερα

  Αποδέχομαι τους όρους χρήσης

  Σεμινάρια από τον ίδιο διοργανωτή

  Η Τροποποίηση της Δημόσιας Σύμβασης Μετά την Ανάθεσή της στον Ανάδοχο

  Η Τροποποίηση της Δημόσιας Σύμβασης Μετά την Ανάθεσή της στον Ανάδοχο

  ONLINE 26/09/2023
  από ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
  Το αντικείμενο του Σεμιναρίου παρουσιάζει ένα μείζονος πρακτικής σημασίας θέμα, δηλαδή τις συγκεκριμ...
  Σύγχρονα Εργασιακά Ζητήματα στη Πράξη

  Σύγχρονα Εργασιακά Ζητήματα στη Πράξη

  ONLINE 27/09/2023
  από ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
  Οι διαρκείς νομοθετικές και νομολογιακές αλλαγές στο χώρο του εργατικού δικαίου μετασχηματίζουν τόσο...
  Ενδικά Μέσα και Ενδικά Βοηθήματα στην Ποινική Δικονομία

  Ενδικά Μέσα και Ενδικά Βοηθήματα στην Ποινική Δικονομία

  ONLINE 28/09/2023, 29/09/2023
  από ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
  Ο νέος ΚΠΔ (Ν 4620/2019) άλλαξε σημαντικά την αρχιτεκτονική του προϊσχύσαντος ποινικοδικονομικού συσ...