Μεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
Οικογενειακό Διεθνές Δίκαιο & Ενωσιακοί Κανονισμοί
Οικογενειακό Διεθνές Δίκαιο & Ενωσιακοί Κανονισμοί

18/10/2023 16:30 - 21:30

Οικογενειακό Διεθνές Δίκαιο & Ενωσιακοί Κανονισμοί

Κατηγορία: Νομικά

Εισηγητής: Βασιλική Μαραζοπούλου

Περιγραφή

Η παγκοσμιοποίηση και οι διαρκείς μετασχηματισμοί της κοινωνικής ζωής έχουν επηρεάσει καταλυτικά και το πεδίο του οικογενειακού διεθνούς δικαίου, ενεργοποιώντας διαρκώς τα αντανακλαστικά του ενωσιακού νομοθέτη μέσω της θέσπισης Κανονισμών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των πρακτικών θεμάτων που γεννώνται. Το Σεμινάριο στοχεύει στη σφαιρική κατάρτιση των συμμετεχόντων, ώστε να αναγνωρίζουν με ασφάλεια σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζονται τα ενωσιακά νομοθετήματα οικογενειακού διεθνούς δικαίου, να επιλύουν τα μείζονα προβλήματα που προκύπτουν κατά την πρακτική εφαρμογή των εν λόγω νομοθετημάτων, καθώς και να εξοικειωθούν με την κρίσιμη εφαρμοστέα νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων και του ΔΕΕ.

Πληροφορίες

Το Σεμινάριο απευθύνεται ιδίως σε δικαστές και δικηγόρους που ασχολούνται με υποθέσεις οικογενειακού διεθνούς δικαίου και ενδιαφέρονται να αποκτήσουν εξειδικευμένη γνώση ή/και να εμπλουτίσουν την πρακτική και θεωρητική τους κατάρτιση στο αντικείμενο, όπως επίσης και να ενσωματώσουν καταλλήλως τη διασυνοριακή διάσταση στον σχεδιασμό επίλυσης διαφορών στο πεδίο του οικογενειακού δικαίου. Το Σεμινάριο απευθύνεται επίσης σε τελειόφοιτους και νέους επιστήμονες που ενδιαφέρονται για τις διασυνοριακές διαφορές στο πεδίο του οικογενειακού διεθνούς δικαίου.

-15% για όσες εγγραφές πραγματοποιηθούν μέχρι 31 Αυγούστου 2023

Ημερομηνίες

18/10/2023 16:30 - 21:30

Απομακρυσμένη παρακολούθηση:

Ναι

Θέλω να μάθω περισσότερα

  Αποδέχομαι τους όρους χρήσης

  Σεμινάρια από τον ίδιο διοργανωτή

  Η Τροποποίηση της Δημόσιας Σύμβασης Μετά την Ανάθεσή της στον Ανάδοχο

  Η Τροποποίηση της Δημόσιας Σύμβασης Μετά την Ανάθεσή της στον Ανάδοχο

  ONLINE 26/09/2023
  από ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
  Το αντικείμενο του Σεμιναρίου παρουσιάζει ένα μείζονος πρακτικής σημασίας θέμα, δηλαδή τις συγκεκριμ...
  Σύγχρονα Εργασιακά Ζητήματα στη Πράξη

  Σύγχρονα Εργασιακά Ζητήματα στη Πράξη

  ONLINE 27/09/2023
  από ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
  Οι διαρκείς νομοθετικές και νομολογιακές αλλαγές στο χώρο του εργατικού δικαίου μετασχηματίζουν τόσο...
  Ενδικά Μέσα και Ενδικά Βοηθήματα στην Ποινική Δικονομία

  Ενδικά Μέσα και Ενδικά Βοηθήματα στην Ποινική Δικονομία

  ONLINE 28/09/2023, 29/09/2023
  από ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
  Ο νέος ΚΠΔ (Ν 4620/2019) άλλαξε σημαντικά την αρχιτεκτονική του προϊσχύσαντος ποινικοδικονομικού συσ...