Μεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
Η σημαντικότερη Νομολογία του Αθλητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου της Λωζάνης
Η σημαντικότερη Νομολογία του Αθλητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου της Λωζάνης

13/11/2023 17:00 -
16/11/2023 - 19:00

Η σημαντικότερη Νομολογία του Αθλητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου της Λωζάνης

Κατηγορία: Νομικά

Εισηγητής: Sergei Iurlov

Περιγραφή

Οι δικηγόροι και νομικοί στην Ελλάδα μπορούν να αποκτήσουν καλύτερη κατανόηση των νομικών ζητημάτων που σχετίζονται με τον αθλητισμό και το διαιτητικό δίκαιο. Ένα σεμινάριο που επικεντρώνεται σε αυτήν τη νομολογία θα προσφέρει στους νομικούς έναν εμβριθή οδηγό για τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις διαδικασίες που αφορούν τον αθλητισμό. Επιπλέον, θα τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν καλύτερα περιπτώσεις που σχετίζονται με τον αθλητισμό και θα είναι σε θέση να παρέχουν εξειδικευμένες νομικές συμβουλές στους πελάτες τους.

Σκοποί του Σεμιναρίου:

— Κατανόηση του ρόλου του Αθλητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου,

— Κατανόηση της σημασίας της υφιστάμενης νομολογίας του Αθλητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου για την επίλυση μελλοντικών αθλητικών διαφορών, και

— Αποκρυπτογράφηση των βασικών εννοιών του αθλητικού δικαίου υπό το πρίσμα της νομολογίας του Αθλητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου.

Γιατί αυτό το σεμινάριο είναι σημαντικό για εσάς:

— Το σεμινάριο θα σας βοηθήσει να χειρίζεστε αποτελεσματικά αθλητικές υποθέσεις.

— Το σεμινάριο θα σας βοηθήσει να αναλύσετε ακόμη και τα πιο περίπλοκα ζητήματα αθλητικού δικαίου και, ως εκ τούτου, θα σας διευκολύνει να τα αναπτύξετε στα γραπτά σας (υπεράσπιση, δηλώσεις, κτλ.) σε σχέση με συγκεκριμένες αθλητικές υποθέσεις.

— Το σεμινάριο θα διδάσκεται από έμπειρο δικηγόρο, ο οποίος με παραδείγματα που πολύ εύκολα γίνονται αντιληπτά και κατανοητά θα μετατρέπει περίπλοκα θέματα αθλητικού δικαίου σε απλή γλώσσα.

— Έχοντας παρακολουθήσει το σεμινάριο, θα είστε καλά εξοικειωμένοι με τις έννοιες που ανέπτυξε το Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο.

 

Ενότητες

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Γενικές Πληροφορίες περί του Αθλητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου

— Κατηγορίες της νομολογίας του Αθλητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου (διατάγματα και αποφάσεις)

— Η διαδικασία λήψεως διαταγμάτων και αποφάσεων από τους διαιτητές του Αθλητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου

— Το Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο δημοσιεύει τις αποφάσεις του

— Το “case law” υπάρχει εκ των πραγμάτων

— Γιατί πρέπει εμείς να ερευνούμε την νομολογία του Αθλητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – Η Νομοκρατία στον Κόσμο του Αθλητισμού

— Εφαρμογή των διατάξεων των διεθνών συμβάσεων σε αθλητικές υποθέσεις (ΕΣΔΑ και άλλες)

— Βασικές νομικές αρχές στον κόσμο του αθλητισμού (απαγόρευση διακρίσεως, τεκμήριο αθωότητας, δικαιοσύνη,προβλεψιμότητα, νομική βάση, ne bes in idem, αναλογικότητα, δικαίωμα ακρόασης, tempus regit actum, κτλ.)

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 – Δικονομικά Ζητήματα

— Η ύπαρξη της συμφωνίας περί διαιτησίας στο Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο

— Δικαιοδοσία

— ΝομικήΥπόσταση (Legal Standing)

— Τι σημαίνει απόφαση

— Δημόσια Τάξη

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 – Οι Κομβικές Έννοιες του Αθλητικού Δικαίου

— Αυτονομία Αθλητικών Οργανισμών

— Κριτήρια Συμμετοχής σε Αθλητικούς Αγώνες

— Αθλητικές Κυρώσεις

— Αθλητική Ακεραιότητα

— Αυστηρή Ευθύνη

— Ανεπανόρθωτη ζημιά

— Δικαιώματα Προσωπικότητας

— Υποβολή εφέσεως εναντίον αποφάσεων

Πληροφορίες

Το σεμινάριο αυτό δεν επιχορηγείται.
Σε ποιους απευθύνεται:
Το σεμινάριο απευθύνεται σε:
Δικηγόρους
Ασκούμενους δικηγόρους
Εταιρικούς διοικητικούς υπαλλήλους
Βοηθούς δικηγόρων
Άλλο σχετικό επάγγελμα

Ημερομηνίες

13/11/2023 17:00 -
16/11/2023 - 19:00

Απομακρυσμένη παρακολούθηση:

Ναι

Θέλω να μάθω περισσότερα

  Αποδέχομαι τους όρους χρήσης

  Σεμινάρια από τον ίδιο διοργανωτή

  Εταιρική Ευθύνη και Αειφόρος Ανάπτυξη

  Εταιρική Ευθύνη και Αειφόρος Ανάπτυξη

  ONLINE 19/10/2023
  από European Legal Training Center
  Το σεμινάριο “Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Αειφόρος Ανάπτυξη” αποτελεί μια πολύτιμη ευκ...
  Οικονομικά για Νομικούς

  Οικονομικά για Νομικούς

  ONLINE 20/10/2023, 24/09/2023
  από European Legal Training Center
  Στόχος του σεμιναρίου είναι να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι βασικές γνώσεις στην οικονομική επιστήμη...
  Tax Residence Guide in Cyprus

  Tax Residence Guide in Cyprus

  ONLINE 25/10/2023
  από European Legal Training Center
  This seminar will examine setting up tax residency in Cyprus, why it can be beneficial, and the appl...