Μεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
Κυβερνοασφάλεια στην Ψηφιακή Εποχή
Κυβερνοασφάλεια στην Ψηφιακή Εποχή

31/10/2023 17:00 - 21:00

Κυβερνοασφάλεια στην Ψηφιακή Εποχή

Κατηγορία: Νομικά

Εισηγητής: Αγγελική Δέλγα

Περιγραφή

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο ζωής μας τα τελευταία χρόνια, προσφέροντας ένα ευρύ πλέγμα πλεονεκτημάτων στις επιχειρήσεις και τελικώς στην κοινωνία. Η μετάβαση όμως στην ψηφιακή εποχή έχει δημιουργήσει και νέες απειλές κατά της κυβερνοασφάλειας στην ΕΕ αλλά και στην χώρα μας, οι οποίες διεκδικούν ένα αποτελεσματικό ρυθμιστικό πλαίσιο. Το Σεμινάριο θα εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με τις βασικές γνώσεις, τις γενικές αρχές και τις νομοθετικές εξελίξεις για την συμμόρφωση με τις ισχύουσες απαιτήσεις κυβερνοασφάλειας, προτείνοντας παράλληλα καλές πρακτικές για την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων κατά της κυβερνοασφάλειας καθώς και την διασφάλιση της ψηφιακής επιχειρησιακής ανθεκτικότητας, προκειμένου επαγγελματίες και νομικοί να είναι επαρκώς εξοπλισμένοι με τα κατάλληλα εχέγγυα ώστε εντός οργανισμών να ανταποκρίνονται με επιτυχία σε ρόλους και αρμοδιότητες σχετικά με τις μεγαλύτερες απειλές στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Πληροφορίες

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Υπεύθυνους Ασφάλειας και Κανονιστικής Συμμόρφωσης
 • Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων
 • Στελέχη πληροφορικής του ιδιωτικού τομέα
 • Στελέχη του δημοσίου τομέα με αρμοδιότητες σχετικές με την ασφάλεια πληροφοριών
 • Επαγγελματίες πληροφορικής και ασφάλειας πληροφοριών
 • Δικηγόρους και νομικούς με ειδίκευση στους τομείς του δικαίου της πληροφορικής, της κυβερνοασφάλειας, της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και του απορρήτου των επικοινωνιών
 • Επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων με δραστηριότητα στον τομέα των υπηρεσιών ασφάλειας πληροφοριών

15% για όσες εγγραφές πραγματοποιηθούν μέχρι 31 Αυγούστου 2023 15% για Φοιτητές και Ασκούμενους Δικηγόρους

Ημερομηνίες

31/10/2023 17:00 - 21:00

Απομακρυσμένη παρακολούθηση:

Ναι

Θέλω να μάθω περισσότερα

  Αποδέχομαι τους όρους χρήσης

  Σεμινάρια από τον ίδιο διοργανωτή

  Η Τροποποίηση της Δημόσιας Σύμβασης Μετά την Ανάθεσή της στον Ανάδοχο

  Η Τροποποίηση της Δημόσιας Σύμβασης Μετά την Ανάθεσή της στον Ανάδοχο

  ONLINE 26/09/2023
  από ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
  Το αντικείμενο του Σεμιναρίου παρουσιάζει ένα μείζονος πρακτικής σημασίας θέμα, δηλαδή τις συγκεκριμ...
  Σύγχρονα Εργασιακά Ζητήματα στη Πράξη

  Σύγχρονα Εργασιακά Ζητήματα στη Πράξη

  ONLINE 27/09/2023
  από ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
  Οι διαρκείς νομοθετικές και νομολογιακές αλλαγές στο χώρο του εργατικού δικαίου μετασχηματίζουν τόσο...
  Ενδικά Μέσα και Ενδικά Βοηθήματα στην Ποινική Δικονομία

  Ενδικά Μέσα και Ενδικά Βοηθήματα στην Ποινική Δικονομία

  ONLINE 28/09/2023, 29/09/2023
  από ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
  Ο νέος ΚΠΔ (Ν 4620/2019) άλλαξε σημαντικά την αρχιτεκτονική του προϊσχύσαντος ποινικοδικονομικού συσ...