Μεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
Η Τροποποίηση της Δημόσιας Σύμβασης Μετά την Ανάθεσή της στον Ανάδοχο
Η Τροποποίηση της Δημόσιας Σύμβασης Μετά την Ανάθεσή της στον Ανάδοχο

26/09/2023 17:00 - 21:00

Η Τροποποίηση της Δημόσιας Σύμβασης Μετά την Ανάθεσή της στον Ανάδοχο

Κατηγορία: Νομικά

Εισηγητής: Μιχάλης Π. Σειραδάκης

Περιγραφή

Το αντικείμενο του Σεμιναρίου παρουσιάζει ένα μείζονος πρακτικής σημασίας θέμα, δηλαδή τις συγκεκριμένες δυνατότητες που παρέχει ο νομοθέτης στις/στους αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς να επιφέρουν θεμιτές αλλοιώσεις στο αρχικό περιεχόμενο μιας δημόσιας σύμβασης, κατόπιν της υπογραφής της με τον τελικό ανάδοχο. Η ύλη του Σεμιναρίου, συνεπώς, καλύπτει όλο το φάσμα των ζητημάτων που ανακύπτουν ενόψει της τροποποίησης δημόσιας σύμβασης κατά τη διάρκεια που αυτή εκτελείται.

Πληροφορίες

Το Σεμινάριο απευθύνεται στα νομικά τμήματα και στα τμήματα προμηθειών/διαγωνισμών οικονομικών φορέων του ιδιωτικού τομέα, που λαμβάνουν μέρος σε δημόσιες διαγωνιστικές διαδικασίες, αλλά και στα αντίστοιχα τμήματα αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων που προκηρύσσουν διαγωνισμούς κατ’ εφαρμογή του Ν 4412/2016, καθώς και σε δικηγορικά γραφεία και δικηγορικές εταιρίες με αντικείμενο που άπτεται του τομέα των δημοσίων διαγωνισμών.

-15% για όσες εγγραφές πραγματοποιηθούν μέχρι 31 Αυγούστου 2023

Ημερομηνίες

26/09/2023 17:00 - 21:00

Απομακρυσμένη παρακολούθηση:

Ναι

Θέλω να μάθω περισσότερα

  Αποδέχομαι τους όρους χρήσης

  Σεμινάρια από τον ίδιο διοργανωτή

  Σύγχρονα Εργασιακά Ζητήματα στη Πράξη

  Σύγχρονα Εργασιακά Ζητήματα στη Πράξη

  ONLINE 27/09/2023
  από ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
  Οι διαρκείς νομοθετικές και νομολογιακές αλλαγές στο χώρο του εργατικού δικαίου μετασχηματίζουν τόσο...
  Ενδικά Μέσα και Ενδικά Βοηθήματα στην Ποινική Δικονομία

  Ενδικά Μέσα και Ενδικά Βοηθήματα στην Ποινική Δικονομία

  ONLINE 28/09/2023, 29/09/2023
  από ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
  Ο νέος ΚΠΔ (Ν 4620/2019) άλλαξε σημαντικά την αρχιτεκτονική του προϊσχύσαντος ποινικοδικονομικού συσ...
  Οικογενειακό Διεθνές Δίκαιο & Ενωσιακοί Κανονισμοί

  Οικογενειακό Διεθνές Δίκαιο & Ενωσιακοί Κανονισμοί

  ONLINE 18/10/2023
  από ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
  Η παγκοσμιοποίηση και οι διαρκείς μετασχηματισμοί της κοινωνικής ζωής έχουν επηρεάσει καταλυτικά και...