Μεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαικό Ένταλμα Σύλληψης: η καθημερινή δικαστική πρακτική
Ευρωπαικό Ένταλμα Σύλληψης: η καθημερινή δικαστική πρακτική

02/11/2023 18:00 -
03/11/2023 - 20:00

Ευρωπαικό Ένταλμα Σύλληψης: η καθημερινή δικαστική πρακτική

Κατηγορία: Νομικά

European Legal Training Center

Εισηγητής: Γιάννης Πολυχρόνης

Περιγραφή

Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης (ΕΕΣ) αποτελεί μια απλουστευμένη διασυνοριακή δικαστική διαδικασία παράδοσης προς τον σκοπό της άσκησης ποινικής δίωξης ή της εκτέλεσης ποινής ή μέτρου στερητικού της ελευθερίας. Ένταλμα σύλληψης που έχει εκδοθεί από δικαστική αρχή κράτους μέλους της ΕΕ ισχύει σε ολόκληρο το έδαφος της ΕΕ. Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης έχει τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2004, αντικαθιστώντας τις χρονοβόρες διαδικασίες έκδοσης που ακολουθούνταν κατά το παρελθόν μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

Οι εκπαιδευόμενοι μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου θα είναι σε θέση:

1.Να αναπτύσσουν δεξιότητες αναφορικά με τον χειρισμό υπόθεσης ενώπιον του Δικαστηρίου που αφορά Ε.Ε.Σ.Το σεμινάριο θα παρέχει λεπτομερή εκπαίδευση για τη διαδικασία και τις διαδικαστικές πτυχές των ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης, πράγμα που θα βοηθήσει το συμμετέχοντα να κατανοήσει πώς να αντιμετωπίζει τέτοιες υποθέσεις και να παρέχει καλύτερη συμβουλή στους πελάτες του.
2.Να αναπτύσσουν δεξιότητες αναφορικά με την ετοιμασία και σύνταξη αγόρευσης ενώπιον του δικαστηρίου χρησιμοποιώντας την σωστή και πιο πρόσφατη νομολογία και νομοθεσία.
3.Να αναπτύσσουν δεξιότητες σχετικά με την ερμηνεία του Νόμου και τις διάφορες σημαντικές υποθέσεις δικαστηρίων που αφορούν την εκτέλεση Ε.Ε.Σ.
4.Να αναπτύξουν δεξιότητες σχετικά με την πληροφόρηση του πελάτη και τι θα πρέπει να συμβουλεύουν τον πελάτη τους που αντιμετωπίζει Ε.Ε.Σ.Η κατάρτιση σε θέματα ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης επιτρέπει στον δικηγόρο να διασφαλίσει ότι οι πελάτες του θα έχουν τα δικαιώματά τους προστατευμένα κατάλληλα σε περίπτωση έκδοσης εντάλματος σύλληψης.
5.Να εφαρμόζουν της νομικές αρχές σχετικά στο δικαστήριο και όταν συμβουλεύουν τον πελάτη τους

Γιατί να παρακολουθήσεις το σεμινάριο αυτό;

 

Με την αύξηση της διασυνοριακής εγκληματικότητας, οι υποθέσεις που σχετίζονται με ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης μπορεί να γίνουν όλο και πιο σύνηθεις. Κατά συνέπεια η γνώση των βασικών αρχών που διέπουν την διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη. Η παράδοση υπόδικων και κατάδικων από το ένα κράτος στο άλλο αποτελεί ένα τμήμα του ποινικού δικαίου που απασχολεί, στην καθημερινή δικαστική πρακτική, ολοένα και πιο συχνά τους εφαρμοστές του.

Με την παρακολούθηση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν δεξιότητες χειρισμού υποθέσεων ενώπιον του δικαστηρίου που αφορούν Ε.Ε.Σ.
Το σεμινάριο αυτό διδάσκεται από έμπειρο δικηγόρο με μακροχρόνια πείρα στο χειρισμό ποινικών υποθέσεων ο οποίος θα δώσει σχετική καθοδήγηση αναφορικά με διάφορες σημαντικές υποθέσεις που αφορούν την εκτέλεση Ε.Ε.Σ έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να συμβουλεύουν σωστά κάποιο πελάτη τους που αντιμετωπίζει Ε.Ε.Σ.

Θα δοθούν παραδείγματα και θα συζητηθούν σενάρια περιπτώσεων που θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με το χειρισμό τέτοιων υποθέσεων σε πρακτική βάση.

Οι δεξιότητες που θα αποκτήσουν οι συμμετέχοντες κατά βάση θα είναι δεξιότητες ανάλυσης και κρίσης είτε αυτοί ενεργούν ως δικηγόροι υπεράσπισης, είτε ως εισαγγελείς.

Το σεμινάριο είναι πρακτικό και όχι θεωρητικό ή ακαδημαϊκό.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Τι είναι το Ε.Ε.Σ.

Εισαγωγή στο πρόγραμμα
Ο εκπαιδευτής
Οι καταρτιζόμενοι
Έννοια και χαρακτηριστικά του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης
Αρχές που διέπουν το Ε.Ε.Σ.
Οι διαφορές του Ε.Ε.Σ. από άλλες μορφές έκδοσης

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Διαδικασία

Περιεχόμενο του Ε.Ε.Σ.
Τύπος του Ε.Ε.Σ.
Η διαδικασία εκτέλεσης του Ε.Ε.Σ.
Παραλαβή του Ε.Ε.Σ. (σύλληψη, δικαιώματα κτλ).
Κράτηση του εκ ζητούμενου
Συναίνεση και αντίρρηση του εκ ζητούμενου

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου

Διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου
Πότε επιτρέπεται η εκτέλεση του Ε.Ε.Σ;
Πότε απαγορεύεται η εκτέλεση του Ε.Ε.Σ;
Εγγυήσεις για την εκτέλεση του Ε.Ε.Σ.
Αναβολή
Προθεσμία παράδοσης
Παραδείγματα εκτέλεσης του Ε.Ε.Δ.
Πρόσφατη νομολογία του Δ.Ε.Ε. σε σχέση με Ε.Ε.Σ.
Μελέτη περίπτωσης και πρακτικά παραδείγματα

Πληροφορίες

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

1.Δικηγόρους: Κυρίως σε δικηγόρους που ασχολούνται με ποινικό δίκαιο ή διεθνές δίκαιο και ενδιαφέρονται να εξειδικευθούν στις υποθέσεις που σχετίζονται με ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης.
2.Ασκούμενους Δικηγόρους
3.Νομικούς Συμβούλους: Εάν μια εταιρεία δραστηριοποιείται διασυνοριακά και έχει νομικές υποθέσεις που αφορούν διασυνοριακά εντάλματα σύλληψης, οι νομικοί σύμβουλοι της μπορεί να επιθυμούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο για να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις.
4.Δικαστικούς Υπαλλήλους: Υπάλληλοι των δικαστηρίων και άλλων δικαστικών αρχών που έρχονται σε επαφή με υποθέσεις που συνδέονται με ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης, μπορούν να επωφεληθούν από το σεμινάριο για να κατανοήσουν καλύτερα τις διαδικασίες και τις δικαιολογίες που χρησιμοποιούνται.
5.Συμβούλους διεθνούς δικαίου: Εάν κάποιος ειδικεύεται στο διεθνές δίκαιο και στις σχέσεις μεταξύ χωρών, το σεμινάριο θα αποτελέσει ευκαιρία να εμβαθύνει στα νομικά θέματα που αφορούν τα ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης.
6.Φοιτητές νομικής: Φοιτητές νομικής που ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για το διεθνές ποινικό δίκαιο και τις διαδικασίες ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης μπορούν επίσης να συμμετάσχουν σε αυτό το είδος σεμιναρίων.

Το σεμινάριο αυτό δεν επιχορηγείται.

Ημερομηνίες

02/11/2023 18:00 -
03/11/2023 - 20:00

Απομακρυσμένη παρακολούθηση:

Ναι

Θέλω να μάθω περισσότερα

  Αποδέχομαι τους όρους χρήσης

  Σεμινάρια από τον ίδιο διοργανωτή

  Εταιρική Ευθύνη και Αειφόρος Ανάπτυξη

  Εταιρική Ευθύνη και Αειφόρος Ανάπτυξη

  ONLINE 19/10/2023
  από European Legal Training Center
  Το σεμινάριο “Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Αειφόρος Ανάπτυξη” αποτελεί μια πολύτιμη ευκ...
  Οικονομικά για Νομικούς

  Οικονομικά για Νομικούς

  ONLINE 20/10/2023, 24/09/2023
  από European Legal Training Center
  Στόχος του σεμιναρίου είναι να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι βασικές γνώσεις στην οικονομική επιστήμη...
  Tax Residence Guide in Cyprus

  Tax Residence Guide in Cyprus

  ONLINE 25/10/2023
  από European Legal Training Center
  This seminar will examine setting up tax residency in Cyprus, why it can be beneficial, and the appl...