Μεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
Εταιρική Ευθύνη και Αειφόρος Ανάπτυξη
Εταιρική Ευθύνη και Αειφόρος Ανάπτυξη

19/10/2023 16:00 - 19:00

Εταιρική Ευθύνη και Αειφόρος Ανάπτυξη

Κατηγορία: Νομικά

European Legal Training Center

Εισηγητής: NICOLE K. PHINOPOULOU

Περιγραφή

Το σεμινάριο “Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Αειφόρος Ανάπτυξη” αποτελεί μια πολύτιμη ευκαιρία για κάθε επαγγελματία και φοιτητή να εμπλουτίσει τις γνώσεις του σχετικά με δύο ζωτικής σημασίας έννοιες που καθορίζουν το μέλλον των επιχειρήσεων και της κοινωνίας στο σύγχρονο κόσμο.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν την έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.) και θα αναδείξουν τη σημασία της εξέλιξής της στον χώρο των επιχειρήσεων. Επίσης, θα διερευνήσουν τη σχέση της Ε.Κ.Ε. με την Αειφόρο Ανάπτυξη και πώς αυτές οι δύο αρχές μπορούν να συμβάλουν στην κοινωνική ευημερία και την προστασία του περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο της κατάρτισης περιλαμβάνονται και τα πεδία εφαρμογής της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και οι αρχές που τη διέπουν. Οι συμμετέχοντες θα αντιληφθούν τη σημασία της εφαρμογής της Ε.Κ.Ε. στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων και πώς μπορούν να ενσωματώσουν τις αρχές αυτές στον οργανισμό τους για θετικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις.

Επιπλέον, το σεμινάριο θα επικεντρωθεί στην αναγνώριση των προτύπων και των πρωτοβουλιών Ε.Κ.Ε. που υλοποιούνται παγκοσμίως. Οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών από διάφορες εταιρείες και οργανισμούς, και θα ενθαρρυνθούν να επιτύχουν την υψηλότερη δυνατή κοινωνική επίδραση μέσα από τις δραστηριότητες τους. ‍

Στόχοι κατάρτισης:

Μετά το πέρας της παρακολούθησης του προγράμματος«Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

 • Να χαράσσουν στρατηγικές ΕΚΕ, σύμφωνες με τις αρχές και τις αξίες της, ενσωματωμένες και ευθυγραμμισμένες με την στρατηγική της επιχείρησης ή/και του δημόσιου οργανισμού προσελκύοντας επενδυτικό ενδιαφέρον
 • Να λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν ή σχετίζονται με θέματα ΕΚΕ στην επιχείρηση ή τον δημόσιο οργανισμό και αφορούν το ηθικό επιχειρείν
 • Να ενσωματώνουν την κουλτούρα της ΕΚΕ στον οργανισμό.
 • Να εκπονούν εσωτερικές πολιτικές λειτουργίας και να εφαρμόζουν εργασιακές πρακτικές σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΚΕ
 • Να αναπτύσσουν και να διαχειρίζονται την εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων ΕΚΕ
 • Να επιβλέπουν, να διαχειρίζονται και να συντάσσουν Εταιρικό Απολογισμό σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα
 • Να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν επικοινωνιακή πολιτική του κάθε προγράμματος ΕΚΕ που εφαρμόζεται από την επιχείρηση ή τον δημόσιο οργανισμό
 • Να ενδυναμώνουν την επωνυμία της επιχείρησης ή του οργανισμού μέσα από την ανάπτυξη, υλοποίηση και τη συνολική διαχείριση στρατηγικής ΕΚΕ

Ενότητες

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή

 1. Βασικά Χαρακτηριστικά και Αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε)
 2. Προσδιορισμό Ουσιαστικών Θεμάτων
 3. Βασικά Βήματα για την εφαρμογή και ενσωμάτωση της Ε.Κ.Ε.στον Οργανισμό
 4. Θεσμικό πλαίσιο σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Στρατηγική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη:

 1. Χάραξη στρατηγικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ενσωματωμένη στον επιχειρησιακό στρατηγικό σχεδιασμό
 2. Περιγραφή και ανάπτυξη της κουλτούρας του οργανισμού μεβάση τις Αρχές, τις Αξίες και τις οδηγίες της ΕΚΕ
 3. Εκπόνηση οδηγών, κανονισμών λειτουργίας του οργανισμούκαι Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού
 4. Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων ΕΚΕ ΕΝΟΤΗΤΑ

3: Ο ρόλος του Διοικητικού Συμβουλίου του οργανισμού

 1. Ομάδα & Διευθυντής ΕΚΕ
 2. Marketing Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
 3. Διαχείριση προβολής & διαφήμισης των εταιρικών προγραμμάτων EKE και αύξηση brand value του οργανισμό
 4. Ενδοεταιρική επικοινωνία και ανάμειξη των εργαζομένων
 5. Απολογισμός ΕΚΕ: Στρατηγικό εργαλείο για την ανάπτυξη του οργανισμού

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Θεσμικό πλαίσιο, υποχρεώσεις από τον νόμο και κατευθυντήριες οδηγίες διεθνών προτύπων

 1. Κατευθυντήριες οδηγίες από διεθνή πρότυπα, οι στόχοι του Ο.Η.Ε.
 2. Πρακτική άσκηση– Μελέτες περίπτωσης
 3. Πρακτικές από εταιρείες
 4. Παρακολούθηση προγραμμάτων ΕΚΕ και του αντίκτυπου που είχαν στο περιβάλλον, την κοινωνία και την επωνυμία της επιχείρησης

Πληροφορίες

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:
 • Corporate Compliance & Regulatory Affairs Officers
 • Auditors
 • Credit Institutions
 • Lenders
 • Borrowers
 • Young entrepreneurs
 • Lawyers
 • Financial advisors
 • Finance Market Participants, Asset/ Fund Managers

Ημερομηνίες

19/10/2023 16:00 - 19:00

Απομακρυσμένη παρακολούθηση:

Ναι

Θέλω να μάθω περισσότερα

  Αποδέχομαι τους όρους χρήσης

  Σεμινάρια από τον ίδιο διοργανωτή

  Οικονομικά για Νομικούς

  Οικονομικά για Νομικούς

  ONLINE 20/10/2023, 24/09/2023
  από European Legal Training Center
  Στόχος του σεμιναρίου είναι να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι βασικές γνώσεις στην οικονομική επιστήμη...
  Tax Residence Guide in Cyprus

  Tax Residence Guide in Cyprus

  ONLINE 25/10/2023
  από European Legal Training Center
  This seminar will examine setting up tax residency in Cyprus, why it can be beneficial, and the appl...
  Corporate Sustainability and Social Responsibility

  Corporate Sustainability and Social Responsibility

  ONLINE 31/10/2023, 02/11/2023
  από European Legal Training Center
  In this dynamic and insightful seminar, we delve into the pivotal role of Corporate Sustainability a...