Μεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
Ενδικά Μέσα και Ενδικά Βοηθήματα στην Ποινική Δικονομία
Ενδικά Μέσα και Ενδικά Βοηθήματα στην Ποινική Δικονομία

28/09/2023 18:00 - 21:00
29/09/2023 18:00 - 21:00

Ενδικά Μέσα και Ενδικά Βοηθήματα στην Ποινική Δικονομία

Κατηγορία: Νομικά

Εισηγητής: Αναστάσιος Τριανταφύλλου

Περιγραφή

Ο νέος ΚΠΔ (Ν 4620/2019) άλλαξε σημαντικά την αρχιτεκτονική του προϊσχύσαντος ποινικοδικονομικού συστήματος. Από την έναρξη ισχύος του Κώδικα μέχρι και σήμερα, πέρα από τις τροποποιήσεις που επήλθαν, το δικονομικό σύστημα έχει τύχει θεωρητικής επεξεργασίας ενώ έχει δοκιμαστεί και εμπράκτως από τα δικαστήρια.

Η ύπαρξη ενδίκων μέσων και βοηθημάτων προσφέροντας μια δεύτερη ευκαιρία προς δικαστική κρίση ανάγεται σε καταλυτικό στοιχείο για την εμπέδωση του κράτους δικαίου, παρουσιάζοντας εξαιρετικό πρακτικό ενδιαφέρον.

Το Σεμινάριο στοχεύει στο να παρουσιάσει όλες τις εξελίξεις γύρω από τα ένδικα μέσα και βοηθήματα στην ποινική διαδικασία κυρίως με βάση την πρόσφατη νομολογία, αξιοποιώντας την πλούσια δικαστηριακή εμπειρία του Εισηγητή.

Πληροφορίες

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, δικαστικούς λειτουργούς, ασκούμενους δικηγόρους και φοιτητές, που ενδιαφέρονται να κατανοήσουν τα βασικά χαρακτηριστικά των ενδίκων μέσων και βοηθημάτων, τις αλλαγές που επήλθαν καθώς και να εμβαθύνουν στην πρόσφατη σχετική νομολογία, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν με επάρκεια στα ζητήματα που ανακύπτουν στη δικαστηριακή πρακτική.

-15% για όσες εγγραφές πραγματοποιηθούν μέχρι 31 Αυγούστου 2023

Ημερομηνίες

28/09/2023 18:00 - 21:00
29/09/2023 18:00 - 21:00

Απομακρυσμένη παρακολούθηση:

Ναι

Θέλω να μάθω περισσότερα

  Αποδέχομαι τους όρους χρήσης

  Σεμινάρια από τον ίδιο διοργανωτή

  Η Τροποποίηση της Δημόσιας Σύμβασης Μετά την Ανάθεσή της στον Ανάδοχο

  Η Τροποποίηση της Δημόσιας Σύμβασης Μετά την Ανάθεσή της στον Ανάδοχο

  ONLINE 26/09/2023
  από ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
  Το αντικείμενο του Σεμιναρίου παρουσιάζει ένα μείζονος πρακτικής σημασίας θέμα, δηλαδή τις συγκεκριμ...
  Σύγχρονα Εργασιακά Ζητήματα στη Πράξη

  Σύγχρονα Εργασιακά Ζητήματα στη Πράξη

  ONLINE 27/09/2023
  από ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
  Οι διαρκείς νομοθετικές και νομολογιακές αλλαγές στο χώρο του εργατικού δικαίου μετασχηματίζουν τόσο...
  Οικογενειακό Διεθνές Δίκαιο & Ενωσιακοί Κανονισμοί

  Οικογενειακό Διεθνές Δίκαιο & Ενωσιακοί Κανονισμοί

  ONLINE 18/10/2023
  από ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
  Η παγκοσμιοποίηση και οι διαρκείς μετασχηματισμοί της κοινωνικής ζωής έχουν επηρεάσει καταλυτικά και...