Μεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
Εισαγωγικά Δικόγραφα, Προτάσεις και Προσθήκη - Αντίκρουση στην Πολιτική Δίκη
Εισαγωγικά Δικόγραφα, Προτάσεις και Προσθήκη - Αντίκρουση στην Πολιτική Δίκη

19/10/2023 16:30 - 19:30

Εισαγωγικά Δικόγραφα, Προτάσεις και Προσθήκη - Αντίκρουση στην Πολιτική Δίκη

Κατηγορία: Νομικά

Εισηγητής: Παντελεήμων Ρεντούλης

Περιγραφή

Τα εισαγωγικά δικόγραφα αποτελούν την ραχοκοκαλιά της ανοιγόμενης δίκης και έχουν μεγάλη πρακτική σημασία για την έκβαση της εκάστοτε δικαιοδοτικής κρίσης. Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει στους συμμετέχοντες μέσα από σημειώσεις, διαγράμματα και υποδείγματα, αλλά και αναφορές σε θεωρία και νομολογία, τα εξόχως πρακτικά ζητήματα που σχετίζονται με την άσκηση εισαγωγικών της δίκης δικογράφων, καθώς και με την κατάθεση προτάσεων και προσθήκης – αντίκρουσης στην ανοιγείσα δίκη, όπως ιδίως ζητήματα που σχετίζονται με το παραδεκτό των εισαγωγικών της δίκης δικογράφων, με τις προθεσμίες κατάθεσης προτάσεων και προσθήκης-αντίκρουσης, με το αναγκαίο περιεχόμενό τους, με την προσκομιδή και επίκληση αποδεικτικών μέσων, με την άμυνα του εναγομένου, καθώς και με τυχόν άλλες ενέργειες που είναι αναγκαίες για τον ορθό και αποτελεσματικό χειρισμό μιας υπόθεσης ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων.

Πληροφορίες

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, ασκούμενους δικηγόρους, καθώς και φοιτητές νομικής που θέλουν να εξοικειωθούν με τη σύνταξη εισαγωγικών της δίκης δικογράφων και των επ’ αυτών προτάσεων και της προσθήκης-αντίκρουσης, προκειμένου να αποφύγουν λάθη που ενδέχεται να αποβούν μοιραία κατά το χειρισμό μίας υπόθεσης.

15% για όσες εγγραφές πραγματοποιηθούν μέχρι 31 Αυγούστου 2023 Ειδικές

Κατηγορίες: -15% για Φοιτητές -15% για Ασκούμενους Δικηγόρους -15% για Δικαστικούς Λειτουργούς

Ημερομηνίες

19/10/2023 16:30 - 19:30

Απομακρυσμένη παρακολούθηση:

Ναι

Θέλω να μάθω περισσότερα

  Αποδέχομαι τους όρους χρήσης

  Σεμινάρια από τον ίδιο διοργανωτή

  Η Τροποποίηση της Δημόσιας Σύμβασης Μετά την Ανάθεσή της στον Ανάδοχο

  Η Τροποποίηση της Δημόσιας Σύμβασης Μετά την Ανάθεσή της στον Ανάδοχο

  ONLINE 26/09/2023
  από ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
  Το αντικείμενο του Σεμιναρίου παρουσιάζει ένα μείζονος πρακτικής σημασίας θέμα, δηλαδή τις συγκεκριμ...
  Σύγχρονα Εργασιακά Ζητήματα στη Πράξη

  Σύγχρονα Εργασιακά Ζητήματα στη Πράξη

  ONLINE 27/09/2023
  από ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
  Οι διαρκείς νομοθετικές και νομολογιακές αλλαγές στο χώρο του εργατικού δικαίου μετασχηματίζουν τόσο...
  Ενδικά Μέσα και Ενδικά Βοηθήματα στην Ποινική Δικονομία

  Ενδικά Μέσα και Ενδικά Βοηθήματα στην Ποινική Δικονομία

  ONLINE 28/09/2023, 29/09/2023
  από ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
  Ο νέος ΚΠΔ (Ν 4620/2019) άλλαξε σημαντικά την αρχιτεκτονική του προϊσχύσαντος ποινικοδικονομικού συσ...