Μεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
(Α)θεμιτές εμπορικές πρακτικές στο ψηφιακό εμπόριο
(Α)θεμιτές εμπορικές πρακτικές στο ψηφιακό εμπόριο

11/12/2023 16:00 -
12/12/2023 - 19:00

(Α)θεμιτές εμπορικές πρακτικές στο ψηφιακό εμπόριο

Κατηγορία: Νομικά

Εισηγητής: Γεωργία Αγγελιδάκη

Περιγραφή

 

Ενότητες

Εισαγωγή: Επισκόπηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας (οδηγία 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου )για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και την αλληλεπίδραση μεταξύ της οδηγίας και άλλων νομοθετικών πράξεων της ΕΕ

1. Τι θεωρείται εμπορική πρακτική;

Στην ενότητα αυτή θα αναλύσουμε Τι είναι μια αθέμιτη εμπορική πρακτική θα εξετάσουμε τα κριτήρια του τι συνιστά αθέμιτη πρακτική στα κράτη μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης Τι θεωρείται παραπλανητική πράξη και τι παράλειψη; Τι θεωρείται επιθετική εμπορική πρακτική

2. Digital Marketing και (Α)θεμιτές εμπορικές πρακτικές

Σε αυτή την ενότητα θα δούμε τι ισχύει για τις εμπορικές πρακτικές στο ψηφιακό κόσμο αλλά και για τους Influencers ποιο είναι το νομικό πλαίσιο που διέπει αυτές τις πρακτικές αλλά και τα κενά και τους προβληματισμούς που έχουν δημιουργηθεί σε ένα τόσο γρήγορα εξελισσόμενο περιβάλλον

3. Πράσινη Οικονομία και (Α)θεμιτές εμπορικές πρακτικές

Στην ενότητα αυτή θα εξετάσουμε τις νέες «Πράσινες» ευρωπαϊκές οδηγίες θα συζητήσουμε τι είναι το green-washing και θα παρουσιάσουμε τις προϋποθέσεις με τις οποίες οι επαγγελματίες πρέπει να προβάλλουν τους οικολογικούς τους ισχυρισμούς

4. Ερωτήσεις

5. Επαναληπτικό Quiz

6. Expectations Check

Πληροφορίες

Οι εκπαιδευόμενοι μπορεί να είναι: δικηγόροι, ασκούμενοι δικηγόροι, φοιτητές νομικής και άλλοι επαγγελματίες από το χώρο του marketing και της δημιουργίας e-shop.

Ημερομηνίες

11/12/2023 16:00 -
12/12/2023 - 19:00

Απομακρυσμένη παρακολούθηση:

Ναι

θέλω να μάθω περισσότερα

  Αποδέχομαι τους όρους χρήσης

  Σεμινάρια από τον ίδιο διοργανωτή

  Drafting and Advising Clients on Shareholders Agreements

  Drafting and Advising Clients on Shareholders Agreements

  ONLINE 05/12/2023, 08/12/2023
  από European Legal Training Center
  Prepare to be immersed in a world of strategic alliances and business prowess as we unravel the secr...
  English Contract Drafting Skills

  English Contract Drafting Skills

  ONLINE 30/11/2023, 08/12/2023
  από European Legal Training Center
  In today’s interconnected world, proficiency in English contract drafting is not just an advan...
  Drafting Joint Venture Agreements

  Drafting Joint Venture Agreements

  ONLINE 12/12/2023, 21/12/2023
  από European Legal Training Center
  Aims of the seminar: ‍ This course is designed to provide participants with the knowledge and skills...
  Drafting Investment Agreements

  Drafting Investment Agreements

  ONLINE 20/12/2023
  από European Legal Training Center
  ‍‍The “Drafting Investment Agreements” course is designed to provide lawyers with a comp...
  Drafting Partnership Agreements

  Drafting Partnership Agreements

  ONLINE 22/12/2023
  από European Legal Training Center
  The “Drafting a Partnership Agreement” course is designed to provide participants with c...
  Εταιρική Ευθύνη και Αειφόρος Ανάπτυξη

  Εταιρική Ευθύνη και Αειφόρος Ανάπτυξη

  ONLINE 19/10/2023
  από European Legal Training Center
  Το σεμινάριο “Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Αειφόρος Ανάπτυξη” αποτελεί μια πολύτιμη ευκ...
  Οικονομικά για Νομικούς

  Οικονομικά για Νομικούς

  ONLINE 20/10/2023, 24/09/2023
  από European Legal Training Center
  Στόχος του σεμιναρίου είναι να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι βασικές γνώσεις στην οικονομική επιστήμη...
  Tax Residence Guide in Cyprus

  Tax Residence Guide in Cyprus

  ONLINE 25/10/2023
  από European Legal Training Center
  This seminar will examine setting up tax residency in Cyprus, why it can be beneficial, and the appl...
  Corporate Sustainability and Social Responsibility

  Corporate Sustainability and Social Responsibility

  ONLINE 31/10/2023, 02/11/2023
  από European Legal Training Center
  In this dynamic and insightful seminar, we delve into the pivotal role of Corporate Sustainability a...
  Ευρωπαικό Ένταλμα Σύλληψης: η καθημερινή δικαστική πρακτική

  Ευρωπαικό Ένταλμα Σύλληψης: η καθημερινή δικαστική πρακτική

  ONLINE 02/11/2023, 03/11/2023
  από European Legal Training Center
  Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης (ΕΕΣ) αποτελεί μια απλουστευμένη διασυνοριακή δικαστική διαδικασία παρ...
  Introduction to Cyprus Insurance Law and Practice

  Introduction to Cyprus Insurance Law and Practice

  ONLINE 08/11/2023, 16/11/2023
  από European Legal Training Center
  This course aims to train lawyers and claims handlers in the application of insurance law, and the p...
  Η σημαντικότερη Νομολογία του Αθλητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου της Λωζάνης

  Η σημαντικότερη Νομολογία του Αθλητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου της Λωζάνης

  ONLINE 13/11/2023, 16/11/2023
  από European Legal Training Center
  Οι δικηγόροι και νομικοί στην Ελλάδα μπορούν να αποκτήσουν καλύτερη κατανόηση των νομικών ζητημάτων ...
  Advising clients and drafting: Share Sale and Purchase Agreements

  Advising clients and drafting: Share Sale and Purchase Agreements

  ONLINE 21/11/2023, 23/11/2023
  από European Legal Training Center
  Whether you’re a seasoned legal professional or a budding entrepreneur, understanding the nuan...
  Substance and Control in Cyprus

  Substance and Control in Cyprus

  ONLINE 28/11/2023
  από European Legal Training Center
  This seminar equips participants with vital tools to optimize tax planning, ensure compliance, stren...