Μεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
Αδειοδότηση Έργων και Υποδομών
Αδειοδότηση Έργων και Υποδομών

10/10/2023 17:00 - 21:00

Αδειοδότηση Έργων και Υποδομών

Κατηγορία: Νομικά

Εισηγητής: Νέλλη Παλαμίτη

Περιγραφή

Μέσω του προτεινόμενου Σεμιναρίου οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες συμμετέχοντες και συμμετέχουσες έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν ειδική και επικαιροποιημένη γνώση της νομοθεσίας για την υλοποίηση έργων και υποδομών και των τάσεων της σχετικής νομολογίας, καθώς και να λάβουν κατευθύνσεις σε σχέση με τη μελέτη, ερμηνεία και εφαρμογή του συγκεκριμένου δικαιικού αντικειμένου του οποίου οι διατάξεις εντοπίζονται σε πολυάριθμα νομοθετικά κείμενα και του οποίου η βαθύτερη γνώση απαιτεί, πρόσθετα, την κατανόηση μιας σειράς τεχνικών εννοιών και όρων.

Πληροφορίες

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε νομικούς με αντικείμενο ενασχόλησης την αδειοδότηση των έργων και δραστηριοτήτων στον χώρο είτε από την πλευρά της παροχής νομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους φορείς – δικαιούχους των εν λόγω έργων είτε από την πλευρά της νομικής υποστήριξης και εκπροσώπησης φυσικών ή νομικών προσώπων και φορέων των οποίων τα έννομα συμφέροντα πλήττονται από τις αποφάσεις αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων εκ μέρους της Διοίκησης. Καθώς η αδειοδότηση των εν λόγω υποδομών ενδιαφέρει εξίσου και επαγγελματίες μηχανικούς περισσοτέρων ειδικοτήτων, το συγκεκριμένο Σεμινάριο συνιστά μια εξίσου χρήσιμη κατάρτιση και για αυτούς. Οι τελευταίοι, άλλωστε, καλούνται εξαιρετικά συχνά να αντιμετωπίσουν ζητήματα ερμηνείας και ορθής εφαρμογής του νόμο.
15% για όσες εγγραφές πραγματοποιηθούν μέχρι 31 Αυγούστου 2023

Ημερομηνίες

10/10/2023 17:00 - 21:00

Απομακρυσμένη παρακολούθηση:

Ναι

Θέλω να μάθω περισσότερα

  Αποδέχομαι τους όρους χρήσης

  Σεμινάρια από τον ίδιο διοργανωτή

  Η Τροποποίηση της Δημόσιας Σύμβασης Μετά την Ανάθεσή της στον Ανάδοχο

  Η Τροποποίηση της Δημόσιας Σύμβασης Μετά την Ανάθεσή της στον Ανάδοχο

  ONLINE 26/09/2023
  από ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
  Το αντικείμενο του Σεμιναρίου παρουσιάζει ένα μείζονος πρακτικής σημασίας θέμα, δηλαδή τις συγκεκριμ...
  Σύγχρονα Εργασιακά Ζητήματα στη Πράξη

  Σύγχρονα Εργασιακά Ζητήματα στη Πράξη

  ONLINE 27/09/2023
  από ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
  Οι διαρκείς νομοθετικές και νομολογιακές αλλαγές στο χώρο του εργατικού δικαίου μετασχηματίζουν τόσο...
  Ενδικά Μέσα και Ενδικά Βοηθήματα στην Ποινική Δικονομία

  Ενδικά Μέσα και Ενδικά Βοηθήματα στην Ποινική Δικονομία

  ONLINE 28/09/2023, 29/09/2023
  από ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
  Ο νέος ΚΠΔ (Ν 4620/2019) άλλαξε σημαντικά την αρχιτεκτονική του προϊσχύσαντος ποινικοδικονομικού συσ...