Μεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
Εταιρική Ευθύνη και Αειφόρος Ανάπτυξη
Εταιρική Ευθύνη και Αειφόρος Ανάπτυξη

19/10/2023 16:00 - 19:00

Εταιρική Ευθύνη και Αειφόρος Ανάπτυξη

Κατηγορία: Νομικά

Εισηγητής: NICOLE K. PHINOPOULOU

Περιγραφή

Το σεμινάριο “Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Αειφόρος Ανάπτυξη” αποτελεί μια πολύτιμη ευκαιρία για κάθε επαγγελματία και φοιτητή να εμπλουτίσει τις γνώσεις του σχετικά με δύο ζωτικής σημασίας έννοιες που καθορίζουν το μέλλον των επιχειρήσεων και της κοινωνίας στο σύγχρονο κόσμο.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν την έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.) και θα αναδείξουν τη σημασία της εξέλιξής της στον χώρο των επιχειρήσεων. Επίσης, θα διερευνήσουν τη σχέση της Ε.Κ.Ε. με την Αειφόρο Ανάπτυξη και πώς αυτές οι δύο αρχές μπορούν να συμβάλουν στην κοινωνική ευημερία και την προστασία του περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο της κατάρτισης περιλαμβάνονται και τα πεδία εφαρμογής της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και οι αρχές που τη διέπουν. Οι συμμετέχοντες θα αντιληφθούν τη σημασία της εφαρμογής της Ε.Κ.Ε. στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων και πώς μπορούν να ενσωματώσουν τις αρχές αυτές στον οργανισμό τους για θετικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις.

Επιπλέον, το σεμινάριο θα επικεντρωθεί στην αναγνώριση των προτύπων και των πρωτοβουλιών Ε.Κ.Ε. που υλοποιούνται παγκοσμίως. Οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών από διάφορες εταιρείες και οργανισμούς, και θα ενθαρρυνθούν να επιτύχουν την υψηλότερη δυνατή κοινωνική επίδραση μέσα από τις δραστηριότητες τους. ‍

Στόχοι κατάρτισης:

Μετά το πέρας της παρακολούθησης του προγράμματος«Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

 • Να χαράσσουν στρατηγικές ΕΚΕ, σύμφωνες με τις αρχές και τις αξίες της, ενσωματωμένες και ευθυγραμμισμένες με την στρατηγική της επιχείρησης ή/και του δημόσιου οργανισμού προσελκύοντας επενδυτικό ενδιαφέρον
 • Να λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν ή σχετίζονται με θέματα ΕΚΕ στην επιχείρηση ή τον δημόσιο οργανισμό και αφορούν το ηθικό επιχειρείν
 • Να ενσωματώνουν την κουλτούρα της ΕΚΕ στον οργανισμό.
 • Να εκπονούν εσωτερικές πολιτικές λειτουργίας και να εφαρμόζουν εργασιακές πρακτικές σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΚΕ
 • Να αναπτύσσουν και να διαχειρίζονται την εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων ΕΚΕ
 • Να επιβλέπουν, να διαχειρίζονται και να συντάσσουν Εταιρικό Απολογισμό σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα
 • Να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν επικοινωνιακή πολιτική του κάθε προγράμματος ΕΚΕ που εφαρμόζεται από την επιχείρηση ή τον δημόσιο οργανισμό
 • Να ενδυναμώνουν την επωνυμία της επιχείρησης ή του οργανισμού μέσα από την ανάπτυξη, υλοποίηση και τη συνολική διαχείριση στρατηγικής ΕΚΕ

Ενότητες

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή

 1. Βασικά Χαρακτηριστικά και Αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε)
 2. Προσδιορισμό Ουσιαστικών Θεμάτων
 3. Βασικά Βήματα για την εφαρμογή και ενσωμάτωση της Ε.Κ.Ε.στον Οργανισμό
 4. Θεσμικό πλαίσιο σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Στρατηγική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη:

 1. Χάραξη στρατηγικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ενσωματωμένη στον επιχειρησιακό στρατηγικό σχεδιασμό
 2. Περιγραφή και ανάπτυξη της κουλτούρας του οργανισμού μεβάση τις Αρχές, τις Αξίες και τις οδηγίες της ΕΚΕ
 3. Εκπόνηση οδηγών, κανονισμών λειτουργίας του οργανισμούκαι Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού
 4. Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων ΕΚΕ ΕΝΟΤΗΤΑ

3: Ο ρόλος του Διοικητικού Συμβουλίου του οργανισμού

 1. Ομάδα & Διευθυντής ΕΚΕ
 2. Marketing Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
 3. Διαχείριση προβολής & διαφήμισης των εταιρικών προγραμμάτων EKE και αύξηση brand value του οργανισμό
 4. Ενδοεταιρική επικοινωνία και ανάμειξη των εργαζομένων
 5. Απολογισμός ΕΚΕ: Στρατηγικό εργαλείο για την ανάπτυξη του οργανισμού

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Θεσμικό πλαίσιο, υποχρεώσεις από τον νόμο και κατευθυντήριες οδηγίες διεθνών προτύπων

 1. Κατευθυντήριες οδηγίες από διεθνή πρότυπα, οι στόχοι του Ο.Η.Ε.
 2. Πρακτική άσκηση– Μελέτες περίπτωσης
 3. Πρακτικές από εταιρείες
 4. Παρακολούθηση προγραμμάτων ΕΚΕ και του αντίκτυπου που είχαν στο περιβάλλον, την κοινωνία και την επωνυμία της επιχείρησης

Πληροφορίες

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:
 • Corporate Compliance & Regulatory Affairs Officers
 • Auditors
 • Credit Institutions
 • Lenders
 • Borrowers
 • Young entrepreneurs
 • Lawyers
 • Financial advisors
 • Finance Market Participants, Asset/ Fund Managers

Ημερομηνίες

19/10/2023 16:00 - 19:00

Απομακρυσμένη παρακολούθηση:

Ναι

θέλω να μάθω περισσότερα

  Αποδέχομαι τους όρους χρήσης

  Σεμινάρια από τον ίδιο διοργανωτή

  Οικονομικά για Νομικούς

  Οικονομικά για Νομικούς

  ONLINE 20/10/2023, 24/09/2023
  από European Legal Training Center
  Στόχος του σεμιναρίου είναι να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι βασικές γνώσεις στην οικονομική επιστήμη...
  Tax Residence Guide in Cyprus

  Tax Residence Guide in Cyprus

  ONLINE 25/10/2023
  από European Legal Training Center
  This seminar will examine setting up tax residency in Cyprus, why it can be beneficial, and the appl...
  Corporate Sustainability and Social Responsibility

  Corporate Sustainability and Social Responsibility

  ONLINE 31/10/2023, 02/11/2023
  από European Legal Training Center
  In this dynamic and insightful seminar, we delve into the pivotal role of Corporate Sustainability a...
  Ευρωπαικό Ένταλμα Σύλληψης: η καθημερινή δικαστική πρακτική

  Ευρωπαικό Ένταλμα Σύλληψης: η καθημερινή δικαστική πρακτική

  ONLINE 02/11/2023, 03/11/2023
  από European Legal Training Center
  Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης (ΕΕΣ) αποτελεί μια απλουστευμένη διασυνοριακή δικαστική διαδικασία παρ...
  Introduction to Cyprus Insurance Law and Practice

  Introduction to Cyprus Insurance Law and Practice

  ONLINE 08/11/2023, 16/11/2023
  από European Legal Training Center
  This course aims to train lawyers and claims handlers in the application of insurance law, and the p...
  Η σημαντικότερη Νομολογία του Αθλητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου της Λωζάνης

  Η σημαντικότερη Νομολογία του Αθλητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου της Λωζάνης

  ONLINE 13/11/2023, 16/11/2023
  από European Legal Training Center
  Οι δικηγόροι και νομικοί στην Ελλάδα μπορούν να αποκτήσουν καλύτερη κατανόηση των νομικών ζητημάτων ...
  Advising clients and drafting: Share Sale and Purchase Agreements

  Advising clients and drafting: Share Sale and Purchase Agreements

  ONLINE 21/11/2023, 23/11/2023
  από European Legal Training Center
  Whether you’re a seasoned legal professional or a budding entrepreneur, understanding the nuan...
  Substance and Control in Cyprus

  Substance and Control in Cyprus

  ONLINE 28/11/2023
  από European Legal Training Center
  This seminar equips participants with vital tools to optimize tax planning, ensure compliance, stren...
  English Contract Drafting Skills

  English Contract Drafting Skills

  ONLINE 30/11/2023, 08/12/2023
  από European Legal Training Center
  In today’s interconnected world, proficiency in English contract drafting is not just an advan...
  Drafting and Advising Clients on Shareholders Agreements

  Drafting and Advising Clients on Shareholders Agreements

  ONLINE 05/12/2023, 08/12/2023
  από European Legal Training Center
  Prepare to be immersed in a world of strategic alliances and business prowess as we unravel the secr...
  Drafting Joint Venture Agreements

  Drafting Joint Venture Agreements

  ONLINE 12/12/2023, 21/12/2023
  από European Legal Training Center
  Aims of the seminar: ‍ This course is designed to provide participants with the knowledge and skills...
  Drafting Investment Agreements

  Drafting Investment Agreements

  ONLINE 20/12/2023
  από European Legal Training Center
  ‍‍The “Drafting Investment Agreements” course is designed to provide lawyers with a comp...
  Drafting Partnership Agreements

  Drafting Partnership Agreements

  ONLINE 22/12/2023
  από European Legal Training Center
  The “Drafting a Partnership Agreement” course is designed to provide participants with c...
  (Α)θεμιτές εμπορικές πρακτικές στο ψηφιακό εμπόριο

  (Α)θεμιτές εμπορικές πρακτικές στο ψηφιακό εμπόριο

  ONLINE 11/12/2023, 12/12/2023
  από European Legal Training Center
    ‍ ...