Μεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
Αποτελεσματική Διοίκηση Γραφείου
Αποτελεσματική Διοίκηση Γραφείου

10/06/2024 -
11/06/2024 -

Αποτελεσματική Διοίκηση Γραφείου

Κατηγορία: Διοίκηση Επιχειρήσεων

Adonis Business Academy

Εισηγητής: Άδωνης Αναστασίου

Περιγραφή

Περιγραφή:
Σκοπός αυτής της εκπαίδευσης είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες τις γνώσεις και τις δεξιότητες οι οποίες απαιτούνται για την σωστή διοίκηση γραφείου. Ανεξάρτητα από το μέγεθος του γραφείου πάντοτε θα πρέπει να ακολουθούνται κάποιες βασικές αρχές έτσι ώστε να υπάρχει αρμονία, συνεργασία, οργάνωση και ομαδικότητα με σκοπό την επίτευξη των καθημερινών εργασιών στον ελάχιστο χρόνο. Θα αναλυθούν επίσης βασικές έννοιες οικονομικών καταστάσεων, διαχείρισης έργων και επικοινωνίας.

Πληροφορίες

Με το τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:
• Να γνωρίζουν τα καθήκοντα και τα χαρακτηριστικά ενός αποτελεσματικού Office Manager
• Να γνωρίζουν πώς να δημιουργούν ένα εργονομικό περιβάλλον εργασίας
• Να είναι σε θέση να δημιουργήσουν τις σωστές διαδικασίες διαχείρισης γραφείου ή του τμήματος τους
• Να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα έγγραφα και τις πληροφορίες της επιχείρησης
• Να διοικούν σωστά ένα ψηφιακό γραφείο
• Να επικοινωνούν αποτελεσματικά μέσω γραπτού ή προφορικού λόγου με άλλους συναδέλφους
• Να κατανοούν τις οικονομικές καταστάσεις και να παίρνουν τις ανάλογες αποφάσεις.
• Να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους υφιστάμενους τους και τα άτομα στο γραφείο τους ή στο τμήμα τους.
• Να διοργανώνουν με επιτυχία διάφορες εκδηλώσεις για την εταιρεία τους.
• Να υπερασπίζονται τις διαδικασίες που απαιτούνται για την σωστή διοίκηση γραφείου
• Να παρακινούν τους άλλους διευθυντές να εφαρμόζουν τους κανόνες λειτουργίας του γραφείου.

 

Webinar: Online Live Training
Ημερομηνίες: 10 & 11/6/2024
Ώρες: 9:00πμ – 5:30μμ
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

 

Εκπαιδευτής:
Άδωνης Αναστασίου

 

Με την εγγραφή δικαιούστε:
• Πιστοποιητικό παρακολούθησης
• Εκπαιδευτικό Υλικό

 

Επιχορήγηση από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις/οργανισμοί που συμμετέχουν με εργοδοτούμενούς τους, οι οποίοι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης. Οι εργαζόμενοι εταιρείες, δήμους και ημικρατικούς στους οποίους καταβάλλονται κοινωνικές ασφαλίσεις δικαιούνται την επιχορήγηση.

 

Επένδυση Για Άνεργους: Δωρεάν
Τα άτομα τα οποία είναι γραμμένοι σαν άνεργοι δικαιούνται δύο δωρεάν συμμετοχές τον χρόνο αφού προσκομίσουν το ανάλογο παραπεμπτικό από την Δημόσιας Υπηρεσία Απασχόλησης.

Ημερομηνίες

10/06/2024 -
11/06/2024 -

Απομακρυσμένη παρακολούθηση:

Ναι

Θέλω να μάθω περισσότερα

    Αποδέχομαι τους όρους χρήσης