Μεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο

Κατηγορίες

ONLINE 10-06-2024 11-06-2024
Περιγραφή: Σκοπός αυτής της εκπαίδευσης είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες τις γνώσεις και τις δεξιότητες οι οποίες απαιτούνται για την σωστή διοίκηση γραφείου. Ανεξάρτητα από το μέγεθος του γραφείου πάντοτε θα πρέπει να ακολουθούνται κάποιες βασικές αρχές έτσι ώστε να υπάρχει αρμονία, συνεργασία, οργάνωση και ομαδικότητα με σκοπό την επίτευξη των καθημερινών εργασιών στον ελάχιστο χρόνο. Θα ανα...