Μεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
Ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων (soft skills)-Προσωπική ανάπτυξη μέσω Coaching
Ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων (soft skills)-Προσωπική ανάπτυξη μέσω Coaching

11/01/2024 17:00 -
11:00 -

Ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων (soft skills)-Προσωπική ανάπτυξη μέσω Coaching

Κατηγορία:

ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ

Εισηγητής: ΜΑΛΛΑ ΑΡΕΤΗ

Ενότητες

Εκπτώσεις:

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων (soft skills)-Προσωπική ανάπτυξη μέσω Coaching», (διάρκειας 420 ωρών), το οποίο θα διεξαχθεί από τον Νοέμβριο του 2024 έως τον Μάιο του 2025 και θα υλοποιηθεί με εξ αποστάσεως διδασκαλία (Σύγχρονη & Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση).
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα « Ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων (soft skills)-Προσωπική ανάπτυξη μέσω Coaching», έχει σχεδιαστεί ως ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών με στόχο την ανάπτυξη των ήπιων δεξιοτήτων (soft-skills), καθώς και την προσωπική ανάπτυξη/αυτοβελτίωση του κάθε ατόμου, επιδιώκοντας να παρέχει τα απαραίτητα εφόδια για τη βελτίωση της προσωπικής και επαγγελματικής του ενδυνάμωσης.

Το πρόγραμμα στοχεύει να προκαλέσει μια βασική επίγνωση σχετικά με τη σημασία των soft skills στις επαγγελματικές και διαπροσωπικές επικοινωνίες και να διευκολύνει την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου.

Ο σχεδιασμός του προγράμματος βασίζεται σε τεχνικές coaching και NLP(νευρογλωσσικός προγραμματισμός).

Πληροφορίες

Εκπτώσεις:

Παρέχεται έκπτωση 20% στις τιμές των διδάκτρων στις ακόλουθες κατηγορίες δικαιούχων:

Προσωπικό που εργάζεται στο ΑΠΘ και στα ΑΕΙ της ημεδαπής
Φοιτήτριες/τές (α΄, β΄ και γ΄ κύκλου σπουδών) του ΑΠΘ και των ΑΕΙ της ημεδαπής
Άνεργες/οι
Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων
ΑμεΑ
Πολύτεκνες/οι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας

 

Σε ποιους απευθύνεται:

Το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα επωφελές σε όσες/όσους εισέρχονται στα πρώτα στάδια της σταδιοδρομίας τους, σε όσες/όσους επιθυμούν αλλαγή καριέρας και σε όσες/όσους επιθυμούν εσωτερική αλλαγή μέσα από την προσωπική τους ανάπτυξη. Επίσης απευθύνεται σε εταιρείες, οργανισμούς που θέλουν να αυξήσουν τη δέσμευση, τα κίνητρα και την ευημερία του προσωπικού τους και επιθυμούν να βοηθήσουν το προσωπικό τους να εξελιχθεί τόσο προσωπικά, όσο και επαγγελματικά.

Ημερομηνίες

11/01/2024 17:00 -
11:00 -

Απομακρυσμένη παρακολούθηση:

Ναι

Θέλω να μάθω περισσότερα

    Αποδέχομαι τους όρους χρήσης