Μεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο
Ανδρονίκη Μπαντούνα, Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια – Μετεκπαίδευση στις Ψυχοσεξουαλικές Διαταραχές Ερμίνα Μώρου, Ψυχολόγος, Γνωσιακή – Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεύτρια – Μετεκπαίδευση στην Κλινική Ψυχοπαθολογία Ιωάννης Παυλίδης, Ψυχολόγος MSc Ηλίας Κασσάρας, Ψυχολόγος M.sc.1, M.sc.2, PhD(c)3, Γνωστικός – Συμπεριφορικός Ψυχοθεραπευτής Μάνια Σαριγκουλέ, Ψυχολόγος, Συστημική Οικογενειακή Ψυχοθεραπεύτρια Χρήστος Νούσης, Ψυχολόγος – Ψυχοδυναμικός Ψυχοθεραπευτής, Υποψήφιος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Αθηνών Ιατρείο Αυτοκτονικότητας και Διαταραχών Προσωπικότητας
Ανδρονίκη Μπαντούνα, Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια – Μετεκπαίδευση στις Ψυχοσεξουαλικές Διαταραχές Ερμίνα Μώρου, Ψυχολόγος, Γνωσιακή – Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεύτρια – Μετεκπαίδευση στην Κλινική Ψυχοπαθολογία Ιωάννης Παυλίδης, Ψυχολόγος MSc Ηλίας Κασσάρας, Ψυχολόγος M.sc.1, M.sc.2, PhD(c)3, Γνωστικός – Συμπεριφορικός Ψυχοθεραπευτής Μάνια Σαριγκουλέ, Ψυχολόγος, Συστημική Οικογενειακή Ψυχοθεραπεύτρια Χρήστος Νούσης, Ψυχολόγος – Ψυχοδυναμικός Ψυχοθεραπευτής, Υποψήφιος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Αθηνών Ιατρείο Αυτοκτονικότητας και Διαταραχών Προσωπικότητας

Ανδρονίκη Μπαντούνα, Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια – Μετεκπαίδευση στις Ψυχοσεξουαλικές Διαταραχές Ερμίνα Μώρου, Ψυχολόγος, Γνωσιακή – Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεύτρια – Μετεκπαίδευση στην Κλινική Ψυχοπαθολογία Ιωάννης Παυλίδης, Ψυχολόγος MSc Ηλίας Κασσάρας, Ψυχολόγος M.sc.1, M.sc.2, PhD(c)3, Γνωστικός – Συμπεριφορικός Ψυχοθεραπευτής Μάνια Σαριγκουλέ, Ψυχολόγος, Συστημική Οικογενειακή Ψυχοθεραπεύτρια Χρήστος Νούσης, Ψυχολόγος – Ψυχοδυναμικός Ψυχοθεραπευτής, Υποψήφιος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Αθηνών Ιατρείο Αυτοκτονικότητας και Διαταραχών Προσωπικότητας

Κατηγορία:

Ανδρονίκη Μπαντούνα, Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια – Μετεκπαίδευση στις Ψυχοσεξουαλικές Διαταραχές Ερμίνα Μώρου, Ψυχολόγος, Γνωσιακή – Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεύτρια – Μετεκπαίδευση στην Κλινική Ψυχοπαθολογία Ιωάννης Παυλίδης, Ψυχολόγος MSc Ηλίας Κασσάρας, Ψυχολόγος M.sc.1, M.sc.2, PhD(c)3, Γνωστικός – Συμπεριφορικός Ψυχοθεραπευτής Μάνια Σαριγκουλέ, Ψυχολόγος, Συστημική Οικογενειακή Ψυχοθεραπεύτρια Χρήστος Νούσης, Ψυχολόγος – Ψυχοδυναμικός Ψυχοθεραπευτής, Υποψήφιος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Αθηνών Ιατρείο Αυτοκτονικότητας και Διαταραχών Προσωπικότητας

Εισηγητής: Ανδρονίκη Μπαντούνα, Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια – Μετεκπαίδευση στις Ψυχοσεξουαλικές Διαταραχές Ερμίνα Μώρου, Ψυχολόγος, Γνωσιακή – Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεύτρια – Μετεκπαίδευση στην Κλινική Ψυχοπαθολογία Ιωάννης Παυλίδης, Ψυχολόγος MSc Ηλίας Κασσάρας, Ψυχολόγος M.sc.1, M.sc.2, PhD(c)3, Γνωστικός – Συμπεριφορικός Ψυχοθεραπευτής Μάνια Σαριγκουλέ, Ψυχολόγος, Συστημική Οικογενειακή Ψυχοθεραπεύτρια Χρήστος Νούσης, Ψυχολόγος – Ψυχοδυναμικός Ψυχοθεραπευτής, Υποψήφιος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Αθηνών Ιατρείο Αυτοκτονικότητας και Διαταραχών Προσωπικότητας

Ημερομηνίες

Απομακρυσμένη παρακολούθηση:

Όχι

Θέλω να μάθω περισσότερα

  Αποδέχομαι τους όρους χρήσης