Μεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο

SCHOOL OF TELECOMS

Καποδιστρίου 44 , 18345 Μοσχάτο

+302102204122 , +302102204122

Email: info@sot.gr

SCHOOL OF TELECOMS

Το SCHOOL OF TELECOMS δημιουργήθηκε το 2012 ως ένας εκπαιδευτικός οργανισμός, τεχνολογικής εκπαίδευσης. Μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 2.500 ώρες σεμιναρίων και η πλειοψηφία των συμμετεχόντων εργάζεται στο τηλεπικοινωνιακό κλάδο.
Το S.Ο.Τ, παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης & ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα τεχνικών δεξιοτήτων καθώς και υπηρεσίες συμβουλευτικών υπηρεσιών (consulting) στον ευρύτερο τομέα των τηλεπικοινωνίων.
Η αξιοπιστία του S.Ο.Τ έγκειται στο πλήρες καταρτισμένο διδακτικό προσωπικό, στη ποιότητα εκπαίδευσης που προσφέρεται, καθώς και στο υψηλό επίπεδο των εκπαιδευομένων ολοκληρώνοντας τον κύκλο μαθημάτων τους.

Διδακτικό προσωπικό
Η εκπαιδευτική ομάδα εισηγητών αποτελείται από πιστοποιημένους μηχανικούς τηλεπικοινωνιών, κατόχων παιδαγωγικής επάρκειας, οι οποίοι έχουν εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, εφαρμόζοντας καινοτόμα προγράμματα εκπαίδευσης και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας.

Ποιότητα εκπαίδευσης
Έχοντας ως σκοπό την προετοιμασία των υποψήφιων σε εξετάσεις πιστοποίησης δημιουργήσαμε Εντατικά Σεμινάρια Προετοιμασίας. Τα σεμινάρια μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα παρέχουν στους υποψήφιους ουσιώδεις και περισσότερο εμπειρικές γνώσεις βασισμένες σε βιωματικές και ενεργητικές μεθόδους διδασκαλίας. Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία στο εργαστήριο του S.Ο.Τ να αναπτύξουν, να επεκτείνουν και να αναστοχαστούν τις νέες γνώσεις που εφαρμόζουν στην πράξη δουλεύοντας σε μικρές ομάδες. Κατά την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία μαθαίνουν να δουλεύουν συνεργατικά και με ασφάλεια σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Το SHOOL OF TELECOMS δεσμεύεται να :
Σχεδιάζει και να αναπτύσσει εκπαιδευτικές υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στην μοναδικότητα των ανθρώπων και στις ανάγκες της αγοράς εργασίας & να ενσωματώνει την ποιότητα ως έννοια και πράξη, σε κάθε στάδιο των εργασιών της.