Μεταβείτε στο κύριο περιεχόμενο

BONUS SEMINARS

Βασ. Σοφίας 84 , 11528 Αθήνα

,

Email: papadopoulosa2012@gmail.com

BONUS SEMINARS

Η BONUS SEMINARS είναι ένα υπερ-σύγχρονο κέντρο Εκπαίδευσης Στελεχών Επιχειρήσεων και Ιδιωτών στους πλέον επίκαιρους τομείς της Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, του Marketing, της Ψυχολογίας, της Εκπαίδευσης καθώς και των περισσότερων κλάδων που έχουν την ανάγκη διαρκούς ενημέρωσης και επανεκπαίδευσης.

Η BONUS SEMINARS προσφέρει:

Προγραμματισμένα εκπαιδευτικά προγράμματα ελεύθερης συμμετοχής, τα οποία διοργανώνονται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες & τόπους διεξαγωγής
Σεμινάρια προσαρμοσμένα στα μέτρα της επιχείρησής σας (tailor made) κλειστής συμμετοχής.

Η έμφαση στην υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών μας και η πρωτοποριακή δομή των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων σε συνδυασμό με την μακροχρόνια παρουσία μας στον χώρο της εκπαίδευσης, αποτελεί το εχέγγυο για την πραγματοποίηση ποιοτικών και αποτελεσματικών προγραμμάτων εκπαίδευσης, τα οποία ανταποκρίνονται άμεσα στις ανάγκες του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Στο σύνολό τους οι έμπειροι εισηγητές της BONUS SEMINARS είναι κάτοχοι Διδακτορικών και Μεταπτυχιακών τίτλων και διαθέτουν πλούσια εργασιακή εμπειρία στην ειδικότητα τους.

Οι εισηγητές μας βρίσκονται στην διάθεση σας τόσο κατά την διάρκεια κάθε σεμιναρίου αλλά και μετά το τέλος του, ώστε να σας υποστηρίξουν στην κρίσιμη χρονική περίοδο της εφαρμογής της γνώσης –που πήρατε από το σεμινάριο– στην εργασία σας.
Κεντρική φιλοσοφία της  BONUS SEMINARS είναι η παροχή ευέλικτων σεμιναρίων προσαρμοσμένων στις ανάγκες σας.

Τα σεμινάρια έχουν σχεδιαστεί βάση υψηλών διεθνών  προτύπων  με μοναδικό κριτήριο την δυνατότητα άμεσης εφαρμογής της θεματολογίας που αναπτύσσεται στην πράξη (στην καθημερινότητα σας, τόσο στον επαγγελματικό και όσο και στον  προσωπικό τομέα).

Με άλλα λόγια κάθε σεμινάριο είναι σχεδιασμένο και χωρισμένο σε επίπεδα έτσι ώστε να υπάρχει η μεγαλύτερη δυνατή εφαρμογή, αποτελεσματικότητα  και όφελος για τον συμμετέχοντα και μόνο αφού έχει διαπιστώσει ο ίδιος την χρησιμότητα και αποτελεσματικότητα του κάθε κύκλου σεμιναρίων να προχωράει συνειδητά στο επόμενο επίπεδο.

Έχοντας την παραπάνω φιλοσοφία σαν αρχή, συνοδεύουμε τον κάθε συμμετέχοντα σε κάθε βήμα του, σε μια πορεία σταδιακής εμβάθυνσης που επιτυγχάνεται με τα άρτια σχεδιασμένα προγράμματα μας.

Σεμινάρια από τον ίδιο διοργανωτή